STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

niedziela, 11 lipca 2021

ks. Rafał Trytek: Pielgrzymka dziękczynna

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

            17 lipca A.D. 2021 odbędzie się pielgrzymka dziękczynna do Kalwarii Zebrzydowskiej. Po porannej mszy świętej w Krakowie zbieramy się na placu wewnętrznym klasztoru bernardynów w Kalwarii o godzinie 10.30 (obok figury Matki Bożej). Stamtąd wyruszamy na trasę Dróżek z intencją Dziękczynienia za 15 lat naszego apostolatu w Polsce, a zwłaszcza prac duszpasterskich w oratoriach krakowskim i wrocławskim, za ochronę Matki Bożej przed wrogami zewnętrznymi i wewnętrznymi, za Zwycięstwa chrześcijan w bitwach pod Lepanto (450 lat) i Chocimiem (400 lat), za rodziny katolickie, za 320 lat ślubów uroczystych Czcigodnego Ojca Stanisława Papczyńskiego, za rok działalności Towarzystwa św. Marii Goretti i Stulecie Poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Pana Jezusa na Małym Rynku w Krakowie, które mieliśmy szczęście w tym roku odnowić. Do Dziękczynienia dołączymy prośby w intencjach osobistych, narodowych i Kościoła Świętego.


7 lipca, w święto św. Apostołów Słowian Cyryla i Metodego

ks. Rafał Trytek ICR