STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 5 czerwca 2019

XIV Pielgrzymka katolicka do Kalwarii Zebrzydowskiej - 1 czerwca 2019 r.

Fot. Michał Mikłaszewski

       Dnia 1 czerwca AD 2019, w I Sobotę miesiąca, święto bł. Jakuba Strepy oraz wspomnienie św. Anieli Merici, odbyła się XIV już pielgrzymka Wiernych rzymskich katolików integralnych pod przewodnictwem i duchową opieką Wiel. x. Rafała Trytka IR. do sanktuarium pasyjno-maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej, zwanego "Polską Jerozolimą". 
Pielgrzymka tradycyjne rozpoczęła się od Mszy Św. odprawionej w krakowskiej kaplicy p.w. Matki Bożej Królowej Polski o godz. 7.45. Po Mszy Św. odbyło się wystawienie Najświętszego Sakramentu i nabożeństwo pierwszosobotnie ku czci Najświętszego Serca Pana oraz Najświętszej Maryi Panny (ze śpiewem ludowym Litanii Loretańskiej). 
Po skończonej Mszy Św. i nabożeństwie, wierni udali się do Kalwarii Zebrzydowskiej, na miejsce rozpoczęcia na Placu Rajskim przed Bazyliką Matki Bożej Anielskiej. Stamtąd pielgrzymka ruszyła dróżkami Matki Bożej na Górę Kalwarię (wzgórze Żar), do kościoła Ukrzyżowania i kaplicy Grobu Bożego (jest to najstarsza część Sanktuarium założonego w tym miejscu przez wojewodę krakowskiego Mikołaja Zebrzydowskiego w roku Pańskim 1600, po tym jak w cudowny sposób miał on ujrzeć przez okno lanckorońskiego zamku nad górą Żar trzy płonące krzyże unoszące się ku niebu.).
Następnie pielgrzymi udali się do kolejnych
stacji, wśród których wymienić można między innymi Ratusz Piłata i Święte Schody (kopia tych prawdziwych Schodów Świętych znajdujących się w Rzymie, w które są wmurowane Święte Relikwie, i których pobożne pokonanie [na kolanach] wiąże się z identycznymi odpustami, jakby się było w Rzymie). Godny uwagi jest też zwłaszcza kościół Wniebowzięcia N.M.P., ze znajdującym się w nim grobem Matki Bożej (który także jest kopią i symbolem oryginalnego, który jest w Jerozolimie). Powyżej, nad grobem, znajduje się Ołtarz Główny Wniebowzięcia N.M.P. Przed tym kościołem znajduje się Grota Matki Bożej z Lourdes, której w tym roku obchodzimy okrągłą rocznicę Objawienia się św. Bernadetcie. Przechodząc Mostem Archanielskim przez potok Cedron pielgrzymka udała się z powrotem w kierunku Bazyliki i klasztoru oo. Bernardynów, gdzie zakończyła się modlitwą w kaplicy cudownego Obrazu Matki Bożej Kalwaryjskiej.
Umocnieni Mszą Św., bez której każdy dzień jest jak bez słońca (jak mówił Św. Jan Maria Vianney), modlitwą różańcową, pięknym nabożeństwem i rozważaniami dróżek kalwaryjskich, licznymi pieśniami ludowymi ku czci Najświętszej Maryi Panny oraz kilkoma łacińskimi antyfonami zaśpiewanymi w cudownych kapliczkach kalwaryjskich, w których można odnieść wrażenie, że czas się tam zatrzymał, mamy nadzieję, że Matka Boża wyprosi nam wszystkim na ten rok i na całe życie konieczne łaski, oraz otoczy płaszczem swej macierzyńskiej opieki!
Z Bogiem i Maryją!
Za Redakcja Myśli Katolickiej - Organu Katolików Świeckich. 
Michał Mikłaszewski, red. Naczelny