STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 27 marca 2020

JE x. Bp Donald Sanborn: Lekarstwo gorsze niż choroba


Obraz może zawierać: 1 osoba
      11. Choroba i śmierć są częścią ludzkiej kondycji od czasu grzechu pierworodnego. Wiemy z wiary, że śmierć jest bezpośrednią karą za grzech pierworodny. Podobnie jak choroba. Podczas gdy śmierć naturalnie następuje przez zegar biologiczny, który Bóg w nas umieścił, przez co po prostu umieramy z czasem, choroba jest zwykle wynikiem ludzkiej ignorancji i / lub występków, które są również skutkiem grzechu pierworodnego. Większość naszych śmiertelnych chorób i przedwczesnych zgonów nie wynika z postępującej starości, ale z głupiego i niemądrego zachowania w ciągu naszego życia, albo przez nadmierne spożywanie lub niewłaściwe spożywanie posiłków, albo przez nadmierne spożywanie alkoholu lub palenie, opalanie, nadmierne ćwiczenia lub zbyt mało, z powodu braku warunków sanitarnych i higieny osobistej, nieostrożności w przygotowywaniu posiłków, uzależnienia od narkotyków i przedawkowania, głupio ryzykując w zajęciach rekreacyjnych, stres związany z przepracowaniem, rozwodem itp., lub przez różne formy niemoralności seksualnej. 

Te złe nawyki, a jest ich tylko kilka, szczególnie powtarzane przez pokolenia, mogą powodować uszkodzenie genów, a tym samym genetyczne skłonności do chorób. Wydaje się to szczególnie prawdziwe w przypadku raka, cukrzycy, chorób układu krążenia. Pierwszą rzeczą, którą lekarz chce wiedzieć, jest historia twojej rodziny. Bóg nie czyni niczego niedoskonałym. Dlatego uszkodzenie naszych genów musi pochodzić od nas samych.

Dlatego nie powinniśmy wpadać w panikę z powodu małego pożaru w domu, który w końcu i tak zamieni się w gruz. Zamiast tego powinniśmy stosować racjonalną, proporcjonalną i mierzoną odpowiedź. Z jakiegoś powodu umrzemy, a śmiertelna choroba jest w dużej mierze częścią naszego „życia”.