STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 12 listopada 2015

Radio Maryja „katolicki” głos w twoim domu – strzeżcie się obłudników

 
Strzeżcie się obłudników. Z zimną krwią niszczą ideały dla własnych interesów i wmówią, że to dla Waszego dobra…

    Redaktorzy radiamaryja i tv trwam technikę eventu opanowali perfekcyjnie: bieżące wypadki i wydarzenia społeczno-polityczne –  skądinąd zdarze- nia zaplanowane  i  zorganizowane  pod  kątem ściśle określonego celu jawnie wrogiego Polsce, równolegle świetnie adaptują dla własnych – rzekomo katolickich wartości i celów:
– implikują następne zaplanowane i  zorganizowane  zdarzenia determinujące ich  rodzaj,  odpowiedni  czas  i  miejsce oraz  pożądany  społeczny  odbiór  ze starannie  dobranymi  na określoną okoliczność uczestnikami  (świadomymi lub nie)
– i organizują niezbędne środki (oprócz stałego, podawanego  przez  24 godziny numeru swoich kont) w formie akcji: np. w obronie radiamaryja  (teraz tv trwam), zbiórek na obronę stoczni, pielgrzymek do  „ojca świętego”  czy co roku z hukiem obchodzonych rocznic radia czy też  „pielgrzymek” na Jasną Górę – wszędzie oczywiście towarzyszą handele... handele... (a to anteny satelitarne  do  odbioru  (sic!)  radia,  a  to  telefony  komórkowe do połączenia się (sic!) z radiem, a to „specjalne” (sic!) radyjka do słuchania radyjka).
I setki tysięcy ludzi to „kupuje” w dobrej wierze… Nie do wiary!? – a jednak.

O. dyrektor jest manipulatorem doskonałym:
—   wozi się  na  patriotyzmie  Polaków  —   niestety  uwiarygadnia  go  wielu zacnych ludzi niedopuszczonych na antenę w innych mediach.
Buduje konsekwentnie Judeopolonię w oparciu o rzekomo wyznawane wartości „katolickie” – oparte na „nowej ewangelizacji” nauczania JP II, a teraz świetnego  kontynuatora Franciszka…   żerując  na  historycznym  i  współczesnym dramacie Polaków….
– ostatnio  „wiezie się”  na  zbrodniach  popełnionych  na  Żołnierzach Wyklętych  –  jednocześnie  buduje  w  swojej  neokońskiej  świątyni  kaplicę  pamięci tym,  którzy ratowali w czasie II wojny światowej późniejszych naszych oprawców  (Rzeź Wołyńska już jest de mode…)  —  to  jest  po  prostu obrzydliwe…
Zwracam  uwagę,  że  przez  ostatnie  dwadzieścia  pięć  lat redaktorzy RM i tv trwam zajmowali uwagę Polaków akcjami  w  obronie radiamaryja,  a  teraz tv trwam — stawiając znak równości między ich istnieniem, rzekomo zagrożonym  —  a interesem, istnieniem i trwaniem Polski…
Oni trwają i mają się coraz lepiej…   Polska ginie, a Polacy  —   jak nie wyjadą z Ojczyzny… konają…
Czy  ktoś  słyszał  program  poświęcony  bytowi i sytuacji materialnej Polaków albo o jakieś akcji protestacyjnej przeciwko wyniszczaniu Narodu Polskiego?
Albo o jakiejś fundacji powołanej na rzecz pomocy bezrobotnym Polakom –  w tworzeniu małej przedsiębiorczości,  warsztatów pracy – pozbawionym  własnych środków finansowych i niemających zdolności kredytowej?
O pomocy ratującej chorych i niepełnosprawnych  w  ogóle nie ma co mówić…
Zresztą podobnie dotyczy to całego neokońskiego judeo –  jeszcze z  dopiskiem – chrześcijańskiego  „kościoła”  –  którego cele realizuje.
Śpij dalej naiwny Narodzie i wykładaj dalej kasę na neokościół, bez Chrystusa,  bez Jego Ołtarza…
— i na kult neobożków jak JP II,  który uważa, że nie trzeba się chrzcić i należeć do Kościoła Katolickiego,  żeby  być zbawionym, a Stare Przymierze nie zostało zniesione (sic!) przez Chrystusa na Krzyżu
  —  i  na  promocję jakiejś podróbki Najświętszej Dziewicy – „maryi gwiazdy nowej ewangelizacji”.
– Czy ktoś gdzieś słyszał o jakimś objawieniu, gdzie jakoby Matka Boża wyrzekła się Ewangelii Jezusa Chrystusa („starej”) i nauczania Kościoła Katolickiego („starego”) przez dwa tysiące lat? (...)

Za: https://forumemjot.wordpress.com/2014/03/22/radio-maryja-katolicki-glos-w-twoim-domu-strzezcie-sie-obludnikow/#more-27888