STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 13 listopada 2015

KATOLICKIE DOWODY NA FAŁSZYWOŚĆ "OBJAWIEŃ" W MEDJUGORIE

1. Zjawa głosi, że za dusze czyśćcowe nikt się nie modli.

- Kościół Święty nieustannie modli się za dusze czyśćcowe.

2. Zjawa głosi herezje, niezgodne z nauką Kościoła.
- Matka Boska nigdy nie głosiłaby herezji. Świadczy to o tym, że te zjawiska nie pochodzą od Boga.

3. Zjawa wybrała grzeszników. Wizjonerzy grzeszyli przed "objawieniami".
- W czasie prawdziwych objawień Bóg wybierał zawsze dusze czyste i sprawiedliwe (przykład - Guadalupe, Fatima, Lourdes).

4. Przekazy zjawy są chaotyczne.
- Matka Boska mówiła zawsze prosto i logicznie, a jej orędzia (jak np. w La Salette czy w Fatimie) były aż nadto dobitne...

5. Wizjonerzy kłamali co do swych działań.
- Dowód na to, że nie przestali żyć w grzechu, także po rzekomych "objawieniach".
6. Zjawa odwraca uwagę wiernych od Jezusa i kieruje ją na siebie.
- Matka Boska prowadzi ludzi zawsze do Jezusa, gdyż Ona jest Pośredniczką wszelkich Łask i Współodkupicielką rodzaju ludzkiego, działając zawsze z pokorą dla swego Syna.

7. Wygląd zjawy nie jest zgodny z katolicką symboliką maryjną.
- Matka Boska nigdy nie przybrałaby np. twarzy diabła!

8. Zjawa głosi, że nie trzeba się nawracać na katolicyzm, wystarczy przyjąć jej orędzia.
- Jest to herezją, gdyż tylko w Kościele można należycie czcić Boga i znaleźć zbawienie.

9. Zjawa kreuje siebie na niezależną od Boga, twierdząc, że ona sama wybrała Medjugorie.
- Kościół jasno naucza, że to Bóg posyła Maryję, która zawsze pragnie tylko wypełniać Jego wolę ("Oto ja, służebnica Pańska"...).

10. Zjawa chce uwielbienia na równi Bogu.
- Tylko szatan pragnął w swej pysze być jak Bóg...

11. Zjawa głosi samozbawienie się we własnej religii.
- Jest to herezją, gdyż w fałszywych religiach nie można się zbawić. Nie ma też "automatycznego zbawienia", gdyż do zbawienia potrzeba łaski uświęcającej oraz zadośćuczynienia za wszelkie popełnione za życia grzechy.

12. Zjawa głosi, że potępieni nie cierpią w piekle.
- Jest to herezją, gdyż bardzo wiele dusz idzie każdego dnia na wieczne potępienie, "Bo szeroka jest brama i przestronna ta droga, która prowadzi do zguby, a wiele jest takich, którzy przez nią wchodzą...". W Fatimie to samo powtórzyła Matka Boska - "Wiele dusz idzie do piekła, bo nikt nie modli się za nie".

13. Zjawa głosi, że Maryja sama wstąpiła do Nieba i tam zmarła.
- Jest to herezją, gdyż jak wiemy z Tradycji i Magisterium Kościoła, Maryja została Wniebowzięta - tj. mocą Boską, a nie swoją własną, uniesiona z duszą i ciałem do Nieba. Śmierć Maryi, a raczej jej Zaśnięcie, nastąpiło na ziemi, gdyż w Niebie nie sposób jest umrzeć.

W Polsce tubą propagandową rozpowszechniającą fałszywe objawienia jest m.in. strona „W obronie wiary i Tradycji” linkująca do wielu stron na bieżąco informujących o rzekomych „objawieniach”, „wizjonerach” etc., a także sama publikująca szkodliwe treści.

Więcej o fałszywości objawień, kulisach oraz historii Medjugorie mogą Państwo przeczytać tutaj: Oszustwo Medjugorie (tekst napisany co prawda przez modernistów, ale bardzo rzeczowy [przyp. - redakcja bloga TENETE TRADITIONES]).

Opracowano na podstawie: http://jestemkatolem.pl/
 
Za:  http://tenetetraditiones.blogspot.com/2015/09/katolickie-dowody-na-faszywosc-objawien.html