STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 17 grudnia 2015

Zmarł J.E. Ks. Biskup Robert F. McKenna OP


robert-mckenna-tip.jpg 
Biskup Robert F. McKenna OP

8.07.1927 - 16.12.2015

R. I. P.

   Jego Ekscelencja Biskup Robert Fidelis McKenna OP w dniu wczorajszym zmarł w wieku 88 lat w Stanach Zjednoczonych. Był ostatnim na świecie biskupem wyświęconym w zakonie dominikańskim.

***

Eks. x. bp Robert Fidelis McKenna (ur. 8 lipca 1927 roku) został wyświęcony na kapłana w 1958 roku przez kardynała Cicognianiego dla zakonu kaznodziejskiego (dominikanie).

Wkrótce po Soborze Watykańskim II o. Robert odciął się od modernistycznej sekty, która opanowała i jego zakon i pozostając domikańskim duchownym, przyłączył się do Prawowiernego Ruchu Rzymsko-Katolickiego (Orthodox Roman Catholic Movement, O.R.C.M. lub ORCM), stowarzyszenia zrzeszającego katolickich duchownych, które założył x. Franciszek Fenton.

Od 1972 r., kiedy to zakupiony został od metodystów zbór i przerobiony na katolicką kaplicę, do roku 2011 ojciec, a późniejszy biskup Robert McKenna pełnił obowiązki proboszcza kaplicy Matki Bożej Różańcowej w Monroe, stan Connecticut, w Stanach Zjednoczonych. Przy kaplicy działa bardzo prężna parafia oraz szkoła podstawowa i średnia.

22 sierpnia 1986 roku o. Robert przyjął sakrę biskupią z rąk J. Eks. o. bpa Guerarda des Lauriers, francuskiego domikanina i jednego z najwybitniejszych teologów XX wieku, w Raveau, we Francji. Warto również wspomnieć, że biskup McKenna był znanym w Stanach Zjednoczonych egzorcystą.

W 2011 roku zastąpił Jego Ekscelencję jego wikary, o. Adan Rodriguez ze Zgromadzenia Sług Jezusa i Maryi (zgromadzenie założone przez bpa Andrzeja Morello), a biskup McKenna przeniósł się do stanu Michigan na zasłużony odpoczynek.
Pelagiusz z Asturii

***

Tak jak jego konsekrator  - bp Guerard des Lauriers, bp McKenna był zwolennikiem tezy z Cassiciacum (sedewakantyzm materialno-formalny lub "sedeprywacjonizm"). Teoria ta utrzymuje, że chociaż "papieże" od Soboru Watykańskiego II nie są prawdziwymi papieżami, niemniej jednak posiadają ważny wybór na stolicę Piotrową.  Jeśli wyrzekną się swoich herezji i nawrócą się na katolicyzm, staną się automatycznie papieżami. Są w pewnym sensie "papieżami-elektami". Teza ta  pochodzi od bp. Guerarda des Lauriers i jest uznawana przez szereg sedewakantystów na całym świecie. W Stanach Zjednoczonych jej najbardziej znanym obrońcą jest bp Donald Sanborn.

Prosimy o modlitwę za spokój duszy tego wielkiego człowieka, który poświęcił całe swoje życie służbie naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i Jego Kościołowi w tych najtrudniejszych dla niego czasach.
  
Réquiem æternam dona ei Domine et lux perpetua lúceat ei.


Te decet Deus hymnus in Sion et tibi reddetur votum in Jerusalem. Exaudi orationem meam, ad te omnis caro veniet.


Źródło: http://www.novusordowatch.org/wire/bishop-mckenna-has-died.htm
Na podstawie: https://pelagiusasturiensis.wordpress.com/2014/08/22/bp-mckenna-rocznica-konsekracji/