STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ

Cytaty:

"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

sobota, 14 maja 2016

Ksiądz Eryk Jacqmin odchodzi z FSSPX   Niedawno dowiedzieliśmy się, że Kościół katolicki otrzymał kolejnego kapłana. Na pozycje integralnie katolickie (sedewakantystyczne) przeszedł belgijski ksiądz Eryk Jacqmin, który był dotychczas w strukturach Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X (sprawował posługę również w Polsce), a następnie wspomagał tzw. katolicki ruch oporu związany z bpem Wiliamsonem. Kto szuka i dąży do Prawdy, ten zbyt długo nie ostanie się przy organizacjach stosujących niekatolicką "teologię" uznawania za papieża osoby zasiadającej aktualnie w Watykanie (Bergoglio) i jednocześnie stawiania mu oporu. Ksiądz Eryk Jacqmin decyzję podjął zapewne po spotkaniu w Paryżu z amerykańskim biskupem, JE x. Bpem Donaldem Sanbornem, rektorem Seminarium Przenajświętszej Trójcy na Florydzie.