STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ

Cytaty:

"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 23 marca 2018

x. Rafał Trytek: Rzymskie serce


       W dniach 18-24 lutego 2018 roku za wiedzą Jego Ekscelencji x. biskupa Donalda Sanborna, przełożonego Instytutu Rzymskokatolickiego, wraz z grupą wiernych nawiedziliśmy Rzym – Wieczne Miasto, do którego kierują się tęskne myśli wszystkich prawowiernych katolików. Wykorzystując okazje związane z szybkim zakupem biletów lotniczych i noclegów, mogliśmy w przystępnej cenie spędzić sześć dni w pielgrzymich, ale nie spartańskich warunkach. Prawdziwym przywilejem była możliwość odprawiania Mszy Świętej w rzymskim oratorium Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady pod wezwaniem św. papieża Grzegorza VII – wielkiego bojownika o wolność Kościoła i naprawę obyczajów. Moi współbracia z Instytutu z x. Hugonem Carandino na czele za pośrednictwem wiernych z Irlandii bardzo chętnie przekazali mi klucze do kaplicy.

Intencyj modlitewnych na pielgrzymce było wiele, ale najważniejsza była modlitwa za konsekratorów i biskupa elekta x. Józefa Jakuba Selwaya, który w święto Stolicy św. Piotra w Antiochii – 22 lutego AD 2018 – miał być konsekrowany w kaplicy seminarium Przenajświętszej Trójcy w Brooksville na Florydzie. Msza Święta w tym dniu była oczywiście odprawiana w intencji naszych biskupów – „bohaterów” sakry. Pielgrzymi szlak rozpoczęliśmy od nawiedzenia bazyliki św. Piotra, gdzie przede wszystkim modliliśmy się u grobu św. Piusa X – wielkiego patrona naszej integralnej walki z modernizmem (notabene herb tego świętego papieża jest godłem duchownych Instytutu Rzymskokatolickiego, do którego należy również biskup Selway).

czwartek, 22 marca 2018

X. Rafał Trytek: Kazanie na Niedzielę Męki Pańskiej, wygłoszone 18 marca 2018 r. w Krakowie (wersja tekstowa)


W Imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego!
   Umiłowani w Chrystusie!

        Rozpoczyna się Okres Męki Pańskiej, w którym chcemy kontemplować czyn zbawczy Pana Jezusa, Jego drogę krzyżową i chwalebną śmierć na krzyżu. W Lekcji czytaliśmy o królewskiej i kapłańskiej godności Jezusa Chrystusa. On jest pośrednikiem Nowego Testamentu, On jest pośrednikiem nowego i wiecznego Przymierza. Nie ma innego kapłana, oprócz Jezusa Chrystusa, jest On wiecznym i najwyższym kapłanem, i jako taki, Jego Krew, może zbawiać, o czym naucza nas św. Paweł. W Ewangelii czytamy o tym, jak powinien wyglądać prawdziwy dialog. Pan Jezus nie uchylał się od dyskusji z żydami w świątyni, ale rozmawiał z nimi w ten sposób, by potwierdzić Prawdę, by ukazać złe intencje żydów, którzy czyhali na Pana Jezusa, którzy Go znieważali jak mówi Pismo Święte, którzy chcieli znaleźć coś przeciwko Panu Jezusowi. Pan Jezus mówi otwarcie o żydach, że są oni kłamcami, i że znieważają Go, zarzucając mu bycie samarytaninem, bycie od diabła. To są słowa Jezusa Chrystusa, i są one zupełnie rożne, od tego co chociażby moderniści ostatnio o żydach, w sensie wyznawcach judaizmu, mówią. 

środa, 21 marca 2018

poniedziałek, 19 marca 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 19.03 - 25.03 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
19.III. Św. Józefa

Poniedziałek - Msza św. o godz 18:30


20.III.

Wtorek - Msza św. o godz 7: 20


21.III. Św.Benedykta


Środa - Msza św. o godz 7: 20

piątek, 16 marca 2018

Polecamy: Wyjaśnienie tezy biskupa Guérard des Lauriers – bp Sanborn

 
Polecamy doskonały tekst JE x. Bp Donalda Sanborna zamieszczony na stronie https://myslkatolicka.org

Redakcja "Katolika - Głosu Katolickiej Tradycji" 
=======================
       Przestawiając naszym Czytelnikom teologiczne rozwiązanie kwestii Autorytetu w Kościele w czasach posoborowych nie sposób było pominąć najkrótszego jej opracowania dokonanego przez duchownego.

Głównym atutem tego akurat tekstu jest to, że J. Eks. ks. bp Donald Sanborn szczególnie podkreśla rzeczywistą (a nie tylko myślną) różnicę między władzą wyznaczania na urzędy a rzeczywistym Autorytetem, czyli władzą obowiązywania podwładnych i kierowania ich ku dobru wspólnemu społeczności, której piastun Autorytetu przewodzi.

Tekst ten jest w miarę przystępny dla przeciętnego Czytelnika, ale dodanie kilku przypisów uznano za pomocne. Jako uzupełnienie warto zapoznać się również z tekstem „Teza z Cassiciacum w skrócie” (artykuł oparty na wykładzie ks. Ricossy i innych publikacjach) oraz z wywiadem z biskupem Guérard des Lauriers OP z 1987 roku, w którym twórca tezy ją dokładnie omawia, obok innych ciekawych tematów.

Redakcja „Myśli Katolickiej”

Tekst artykułu na stronie: https://myslkatolicka.org/sanborn/

środa, 14 marca 2018

Ks. Kevin Vaillancourt: Nabożeństwo do św. Józefa poważnie nadszarpnięte przez Vaticanum II

Marzec jest, zgodnie z katolicką Tradycją, miesiącem w szczególny sposób poświęconym czci św. Józefa. Na ten miesiąc przypada główne święto Opiekuna Jezusa, Patrona Kościoła Powszechnego. Na przestrzeni ostatnich kilku wieków zaznaczył się wzrost kultu św. Józefa i wierni odnajdowali wielką pociechę oraz siłę i pokój duszy wzywając opieki tego oddanego orędownika. Dlatego też prawdziwi czciciele św. Józefa byli niezwykle zaniepokojeni, gdy zobaczyli jak pod pretekstem czci dla św. Józefa wprowadzono innowacje do Świętej Liturgii, które zapoczątkowały to wszystko, co nastąpiło po Vaticanum II.

Dla tradycyjnych rzymskich katolików nie powinno być żadnym zaskoczeniem, że wrogowie Kościoła długo i usilnie trudzili się nad tym by naruszyć publiczny kult rzymskich katolików, po to aby dopasować go do zapatrywań niekatolików, względnie aby na tyle go zniekształcić by jako kult Boży stał się bezużyteczny. Potępiony sobór w Pistoi był prawdopodobnie jedną z pierwszych prób dokonanych z zamiarem zasadniczej zmiany Świętej Liturgii pod płaszczykiem zwiększenia pobożności wiernych. Ten nielegalny sobór zwołany we wrześniu 1786 roku, zuchwale zaproponował takie nowinki jak pójście na kompromis z błędami jansenistów, wprowadzenie zasady, którą znamy dzisiaj pod nazwą kolegialności oraz języków narodowych do liturgii, a zwłaszcza Świętej Ofiary Mszy. Papież Pius VI w bulli Auctorem Fidei (28 sierpnia 1794 roku) potępił zarówno te, jak i wiele innych fałszywych twierdzeń tego synodu. Pomimo że błędy te zostały wyciągnięte na światło dzienne i otwarcie potępione, to jednak nie powstrzymało to pierwszych modernistów od prób dokonania zmian, które to – jak byli o tym przekonani – ostatecznie zostaną pewnego dnia zaakceptowane.

poniedziałek, 12 marca 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 12.03 - 18.03 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 12.III.  św.Grzegorza Wielkiego


Poniedziałek - Msza św. o godz 7: 20


13.III.

Wtorek - Msza św. o godz 7: 20


14.III.

Środa - Msza św. o godz 7: 20

piątek, 9 marca 2018

Św. Tomasz z Akwinu, Anielski Doktor Kościoła


 

        Tomasz z Akwinu, Akwinata, łac. Thomas de Aquino (ur. ok. 1225, zm. 7 marca 1274) – filozof scholastyczny, teolog, członek zakonu dominikanów. Był jednym z najwybitniejszych myślicieli w dziejach chrześcijaństwa. Święty Kościoła katolickiego; jeden z doktorów Kościoła, który nauczając przekazywał owoce swej kontemplacji (łac. contemplata aliis tradere). 

Do chwały świętych wyniósł Tomasza z Akwinu papież Jan XXII w 1323 roku. Św. Pius V zaszczycił go tytułem doktora, czyli nauczyciela Kościoła. Papież Leon XIII ogłosił go patronem szkół katolickich. Już współcześni nadali Świętemu tytuł „doktora powszechnego”, a wiek XV przyznał mu tytuł „doktora anielskiego”.

środa, 7 marca 2018

x. Franciszek Ricossa: Przestrogi co do praktyki spalania zwłok (kremacji)


    W ostatnich latach coraz bardziej rozpowszechnia się masońska praktyka spalania zwłok polegająca na gwałtownym rozkładzie ciała ludzkiego za pomocą ognia lub wysokiej temperatury (*).
W związku z powyższym wydaje się nie tylko właściwe, ale wręcz naglące, by przypomnieć naszym czytelnikom naukę Kościoła katolickiego zawartą w Kodeksie Prawa Kanonicznego ogłoszonego przez Benedykta XV w 1917 roku. Kodeks ten obowiązuje bez względu na formalny wakat Stolicy Apostolskiej.
Prawo Kościoła wyraźnie zabrania następujących czynności:

a) spalania ciała;

b) formalnego współdziałania przy kremacji;

c) nakazywania spalenia własnego ciała po śmierci lub też ciała innej osoby;

d) bycia członkiem stowarzyszenia, którego członkowie zobowiązują się do spalenia własnych ciał, lub ciał osób im powierzonych;

e) udzielenia sakramentalnego odpuszczenia grzechów osobie, która wydała nakaz spalenia własnego ciała, a która nie chce tego nakazu wycofać; przyznania tej samej osobie, po jej śmierci, pogrzebu kościelnego (kanony 1203; 1240 § 1 nr 5; 2339).
Instytut Mater Boni Consilii stosuje się do powyższych legislacji.

poniedziałek, 5 marca 2018

sobota, 3 marca 2018

Msza Św. w kaplicy p.w. Św. Grzegorza VII w Rzymie, 22 lutego AD 2018 - Święto Stolicy Św. Piotra w Antiochii (x. Rafał Trytek).

 

Msza Św. odprawiona przez  Wielebnego Xiędza Rafała Trytka IR podczas pielgrzymki wiernych katolików z Polski do Rzymu, w intencji Ich Exc. Xięży Biskupów. 

Kaplica p.w. Św. Grzegorza VII w Rzymie (Instytut Matki Bożej Dobrej Rady - SODALITIUM).

piątek, 2 marca 2018

"Myśl Katolicka" i Stowarzyszenie im. ks.Goliana


https://pelagiusasturiensis.files.wordpress.com/2016/02/x-zygmunt-golian.jpg 

      Z radością informujemy szanownych Czytelników o powstaniu nowego Stowarzyszenia Katolickiego oraz nowej strony internetowej stowarzyszeniu temu podległej. 

Nowej katolickiej inicjatywie życzymy powodzenia i szybkiego rozwoju oraz wszelkich łask Bożych, bez których nic nie jest możliwe.

Link do strony Stowarzyszenia:  https://myslkatolicka.org/


Redakcja "Katolika - Głosu Katolickiej Tradycji"

czwartek, 1 marca 2018

Pierwsza pielgrzymka wiernych katolików z Polski do Rzymu, 18 - 24 lutego AD 2018

Bazylika Św. Piotra na Watykanie
     W dniach od 18 lutego (I Niedziela Wielkiego Postu) do 24 lutego (Święto Św. Macieja Apostoła) odbyła się pierwsza (od czasów rewolucji modernistycznej) pielgrzymka wiernych katolików z Polski do Rzymu, pod duchowym przewodnictwem i opieką Wielebnego Xiędza Rafała Trytka IR, duszpasterza kaplicy rzymskokatolickiej p.w. Matki Boskiej Królowej Polski i Św. Stanisława B.M. w Krakowie, członka Instytutu Rzymskokatolickiego. W pielgrzymce uczestniczyła grupa wiernych z Polski, oraz osoby które przybyły do Rzymu z Irlandii, narodowości polskiej oraz irlandzkiej. Wśród pielgrzymów przybyłych z Polski znaleźli się między innymi członkowie Redakcji pisma rzymskokatolickiego "Katolik - Głos Katolickiej Tradycji", oraz strony internetowej "Tenete Traditiones", oraz inni wierni związani z krakowską kaplicą.

Kaplica p.w. Św. Grzegorza VII

Bazylika Watykańska
Pierwszym właściwym dniem, rozpoczynającym pielgrzymkę po Wiecznym Mieście - Stolicy Kościoła i Stolicy Świata, był poniedziałek. Po porannej Mszy świętej, która w tym dniu wyjątkowo odbyła się o godz. 10.00 (ze względu na przylot do Rzymu w późnych godzinach nocnych) w położonej w historycznym centrum Rzymu, w pobliżu Zamku Świętego Anioła, kaplicy p.w. Św. Grzegorza VII, należącej do Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady (Sodalitium), grupa udała się do serca Rzymu i całego Kościoła Świętego - czyli do Watykanu. W ciągu kilku godzin pielgrzymi
Relikwie św. Piusa X
zwiedzili Bazylikę Św. Piotra - grób Apostoła-Opoki Kościoła, jeden z najważniejszych kościołów chrześcijaństwa, od wielu wieków siedzibę Papieży, jedną z czterech Bazylik Większych (i pięciu Patriarchalnych, jako katedra Patriarchy Konstantynopola), wraz z Placem Św. Piotra i Grobami Papieskimi. Wierni wchodząc do Bazyliki przywitani zostali przez Kapłana prowadzącego grupę wzruszającymi słowami - "witajcie w domu". Następnie wszyscy udali się do grobu największego Papieża XX wieku i zapewne jednego z najważniejszych w historii Kościoła, jedynego jak dotąd Papieża polskiego pochodzenia, i ostatniego po dzień dzisiejszy kanonizowanego - Ojca Świętego, Św. Piusa X.