STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ - Ad maiorem Dei gloriam!

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 24 września 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 24.09 - 30..09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
24. IX.  N.M.P. od Wykupu Jeńców

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


25. IX . bł.Władysława z Gielniowa

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20


26. IX śś. Cypriana i Justyny

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 21 września 2018

Sakra biskupia w Bractwie Kapłańskim św. Piusa V (USA)

x. James Carroll FSSPV


       Bractwo Kapłańskie Świętego Piusa V (FSSPV) z główną siedzibą w Oyster Bay Cove (kościół p.w. św. Piusa V) w stanie Nowy Jork, ogłosiło oficjalną decyzję o konsekracji nowego biskupa.

27 grudnia 2018 r. - w święto św. Jana Ewangelisty, J. Exc. x Bp. Joseph Santay FSSPV udzieli sakry x. James'owi Carroll'owi FSSPV, wspomagany przez J. Exc. x Bp. Clarence Kelly;ego (przełożonego generalnego FSSPV) jako współkonsekatora. X. Carroll został wyświęcony na kapłana przez x Bp. Santay'a w sierpniu 2007 r.

Seminarium Duchowne Św. Piusa V i Niepokalanego Serca Maryi zostało założone w 1996 roku przez x Bp. Kelly'ego. Sam x Bp. Kelly jest członkiem i przełożonym generalnym Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa V (FSSPV), założonego w 1983 roku przez niego samego i ośmiu innych księży, którzy zostali razem z nim wyrzuceni z Bractwa Kapłańskiego św. Piusa X (czyli tzw. lefebrystów).

środa, 19 września 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz. 5Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?        
       5 Teza. Czy wierzysz, że dobro i zło istnieją? Odpowiedź na to pytanie rozróżnia wartości chrześcijańskie od wartości świeckich. Najprostszy przykład – morderstwo. 


1. Czy morderstwo jest niedobre? Czy jest złe? Chyba każdy odpowie, że tak. A teraz postawię trudniejsze pytanie: Skąd wiesz? Jestem pewien, że uważasz, że morderstwo jest złe. Ale skąd to wiesz? Gdybym zapytał skąd wiesz, że Ziemia jest okrągła, pokazałbyś mi zdjęcia z kosmosu albo jakieś dane naukowe. Ale jakie zdjęcia możesz mi pokazać, jakie dane udowodnią, że morderstwo czy gwałt albo kradzież jest zła? Tak naprawdę... nie możesz.


2. W świecie świeckim mogą istnieć jedynie opinie na temat moralności. Mogą to być opinie osobiste albo opinie społeczeństwa. Ale jedynie opinie. Każdy ateistyczny filozof przyznawał, że jeśli nie ma Boga, nie ma też obiektywnej moralności. 


3. Bez Boga skończylibyśmy w moralnym relatywizmie – czyli moralność zależałaby od jednostki albo społeczeństwa. Bez Boga słowa “dobry” i “zły” to jedynie synonimy “lubię” i “nie lubię”. Jeśli Bóg nie istnieje, zdanie “Morderstwo jest złe” jest tym samym, co “Nie lubię morderstw”.

poniedziałek, 17 września 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 17.09 - 23..09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
17. IX. Stygmaty św.Franciszka

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20

18. IX . św. Józefa z Kupertynu

Wtorek - Msza św.  o godz. 7: 20

19. IX św. Januarego

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 14 września 2018

Uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego

Znalezione obrazy dla zapytania Uroczystość Podwyższenia Krzyża świętego 
(Nastąpiło około roku Pańskiego 629) 

    Niniejszą uroczystość obchodziły oba Kościoły, Wschodni i Zachodni już w wieku piątym, na pamiątkę owego krzyża, który ukazał się na widnokręgu niebieskim cesarzowi Konstantynowi przed bitwą z Maksencjuszem, a zarazem na uczczenie prawdziwego krzyża Chrystusowego, znalezionego w stosie gruzów przez matkę Konstantyna, świętą Helenę. Nowego blasku dodało temu świętu inne jeszcze zdarzenie.

Chosroes II, potężny władca Persji i zawzięty wróg chrześcijan, wtargnął był w roku 614 do wschodnich dzierżaw cesarstwa rzymskiego. Gdy jedna z jego hord zajęła Palestynę, żydzi podnieśli triumfalny okrzyk, ciesząc się, że teraz nadeszła pora zemsty na chrześcijanach i połączyli się ze zwycięzcą. Jerozolimę wzięto szturmem, po czym dokonano strasznej rzezi. Skarby kościelne i krzyż święty zabrali najezdnicy, jako też uprowadzili do Persji wielu jeńców wraz z Zachariaszem patriarchą, których zamknęli w silnej twierdzy. Spodziewając się sowitego okupu za świętą relikwię, zamknęli ją w srebrnej skrzyni i opieczętowali w obecności Zachariasza pieczęcią patriarchy, aby usunąć wszelkie wątpliwości co do jej prawdziwości. Druga część wojska dotarła aż do Chalcedonu w pobliżu Konstantynopola. Starał się wprawdzie Herakliusz wszelkimi siłami zawrzeć pokój, ale Chosroes odpowiedział z szatańską dumą: "Dopóty nie możecie się spodziewać pokoju, dopóki będziecie uważać ukrzyżowanego człowieka za Boga i nie uczcicie słońca".

Nowy 9 (101) numer pisma "Pod Sztandarem Niepokalanej" - Wrzesień AD 2018

"Pod sztandarem Niepokalanej". Nr 101. Wrzesień 2018. Czasopismo rzymskokatolickie. 
Pismo rzymskokatolickie powstałe przy współpracy ze stroną www.ultramontes.pl   
 
Pismo dostępne na: http://ultramontes.pl/p_s_n_nr_101.pdf 

Omnia ad honorem Omnipotentis Dei, Virginis Mariae et Ecclesiae Romanae!

środa, 12 września 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz. 4


Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?

4 Teza. Błędny jest pogląd, że nie potrzebujemy Boga do moralności. 

       Zamierzam teraz spierać się o istnienie Boga wychodząc z założenia, że moralne dobro i zło naprawdę istnieją. Nie są one po prostu kwestią osobistego gustu. Nie zastępują jedynie “lubię” i “nie lubię”. Zanim zacznę, wyjaśnijmy sobie coś. Moja argumentacja nie oznacza, że ateiści nie mogą być moralni. Oczywiście ateiści mogą zachowywać się moralnie, tak jak teiści mogą zachowywać się niemoralnie. Zacznijmy zatem od pytania o dobro i zło: Skąd pochodzi dobro i zło? Ateiści zazwyczaj proponują kilka możliwości. Należą do nich: ewolucja, rozum, sumienie, natura ludzka i utylitaryzm. Pokażę ci, że żadne z nich nie może być ostatecznym źródłem moralności.


Argument. Moralność nie może pochodzić od ewolucji.


Dowód. Dlaczego nie od ewolucji? Ponieważ każda domniemana moralność, która ewoluuje, może się zmienić. Jeśli może zmienić się na dobre lub złe, musi istnieć standard powyżej tych zmian, aby ocenić je jako dobre lub złe. Przez większą część historii ludzkości potężniejsze społeczeństwa zniewalały słabsze społeczeństwa i prosperowały. Tak właśnie było i nikt tego nie kwestionował. Teraz potępiamy niewolnictwo. Ale opierając się na modelu jedynie ewolucyjnym, to jest ciągle zmieniającym się poglądem na moralność, kto ma powiedzieć, że nie będzie ono do zaakceptowania ponownie któregoś dnia? Niewolnictwo zostało kiedyś przyjęte, ale nie było to dopuszczalne. A jeśli nie możesz dokonać tego rozróżnienia między zaakceptowanym a akceptowalnym, nie możesz krytykować niewolnictwa. A jeśli potrafisz dokonać tego rozróżnienia, przyznajesz się do obiektywnej moralności.

poniedziałek, 10 września 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 10.09 - 16..09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
10. IX. św. Mikołaja z Tolentynu

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


11. IX . oktawa św. Rozalii

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20


12. IX N. Imienia Maryi

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

sobota, 8 września 2018

8 września — Narodzenie Najświętszej Maryi Panny

Podobny obraz 
pełnym łask narodzeniu Najświętszej Maryi Panny

        Kiedy Najświętsza Maryja Panna została poczęta bez grzechu, dusza Jej — wskutek oglądania Bóstwa, którego w tej chwili dostąpiła — wypełniła się zachwytem i miłością do Stwórcy. Miłość Maryi rozpoczęła się już od chwili, kiedy w świątyni macierzyńskiego łona została stworzona Jej dusza; miłość ta nie ustała już nigdy ani na chwilę, ale płonęła nieustannie i płonąć będzie przez całą wieczność, a Maryja zażywać będzie najwyższej godności, siedząc po prawicy najświętszego Syna. W czasie, kiedy przebywała jako dziecię pod sercem swej świętej matki Anny, kierowała nieustannie akty najgorętszej miłości ku Bogu, zaskarbiając sobie już wówczas taką ilość zasług, jakiej nawet wszyscy święci w swej doskonałości nie byli w stanie osiągnąć.

Nadszedł dzień pełen łask i radości, w którym ujrzeć miało światło tego świata owo dziecię, uświęcone, przeznaczone i przygotowane na Matkę Boga. Narodzenie miało miejsce w ósmym dniu miesiąca września. Pan przygotował i oświecił św. Annę, że oto zbliża się chwila rozwiązania. Pełna radości Ducha Świętego usłuchała ona głosu Bożego i poczęła się modlić do Pana, prosząc Go o łaskę i opiekę, aby chwila ta minęła szczęśliwie.

piątek, 7 września 2018

Dziedzictwo Sodalitium Pianum?*Znalezione obrazy dla zapytania Stowarzyszenia im. Ks. Goliana
"Nowa" "Myśl Katolicka"

           Są tacy, którzy w imię dziedzictwa Sodalitium Pianum mienią się tropicielami wewnętrznych wrogów Kościoła. Tymczasem, zamiast robić to, na co się powołują, tj. demaskować modernistów, lefebvrystów i indultowców et consortes, tj. prawdziwych, cynicznych i przewrotnych niszczycieli katolicyzmu, tropią błędy i niedoskonałości własnych braci i sióstr, odsądzając ich, publicznie i z imienia, od czci i wiary. 

W swych osądach bardzo surowi i bezwzględni, pomimo braku autorytetu kościelnego, żądają posłuszeństwa swym osądom, a tych, co nawołują ich do powściągliwości, zwłaszcza, gdy rzecz dotyczy kapłana, wyzywają od szumowin, miernot i niedouków.

środa, 5 września 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz. 3


Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?


      3 Teza. Błędny jest pogląd, że Bóg nie żyje. W 1966 roku The Times opublikowało okładkę z pytaniem: “Czy Bóg umarł?”. Okładka odzwierciedla fakt, że wiele osób zaakceptowało kulturową narrację, że Bóg jest przestarzały – że w miarę postępu nauki nie ma potrzeby, aby Bóg wyjaśnił wszechświat. Okazuje się jednak, że pogłoski o śmierci Boga były przedwczesne. Być może najlepsze argumenty za jego istnieniem pochodzą – ze wszystkich miejsc – z samej nauki.


Dowód. Pomimo tak spektakularnie marnych szans naukowcy w latach 60. mieli nadzieję, że poszukiwanie pozaziemskiej inteligencji, znanej z inicjałów SETI, z pewnością da jakieś rezultaty. Dzięki rozległej sieci radioteleskopowej naukowcy słuchali sygnałów przypominających zakodowaną inteligencję. Ale wraz z upływem lat cisza z wszechświata była ogłuszająca.


2 Dowód. Co się stało? W miarę, jak wzrastała nasza wiedza o wszechświecie, stało się jasne, że w rzeczywistości było znacznie więcej czynników niezbędnych do życia – nie mówiąc już o inteligentnym życiu – niż przypuszczano wcześniej. Obecnie istnieje ponad 200 znanych parametrów niezbędnych planetom do podtrzymywania życia – każdy z nich musi być doskonale spełniony, albo wszystko się rozpadnie. Na przykład, bez masywnej, bogatej w grawitację planety, jak Jowisz w pobliżu, by odciągnąć asteroidy, Ziemia byłaby bardziej jak międzygwiezdna tarcza, niż ta zielona kula, którą jest obecnie. Mówiąc wprost, szanse na życie we wszechświecie są zadziwiająco małe. 

poniedziałek, 3 września 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 03.09 - 09..09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
3. IX. św. Piusa X

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20

4. IX . św. Rozalii

Wtorek - Msza o godz 7: 20

5 IX. św. Wawrzyńca , Justyniana

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 31 sierpnia 2018

Św. Augustyn z Hippony: Czymże więc jesteś, Boże mój?

Znalezione obrazy dla zapytania Św. Augustyn z Hippony        Czymże więc jesteś, Boże mój? Tylko do Ciebie wołam, Pana Boga! Bo któż jest Bogiem oprócz Pana? Jakiż jest Bóg oprócz Boga naszego? O najwyższy, najlepszy, najmożniejszy, bezgranicznie wszechmocny, najbardziej miłosierny i najsprawiedliwszy, najgłębiej ukryty i najbardziej obecny, najpiękniejszy i najsilniejszy, zawsze istniejący a niepojęty! Niezmienny jesteś, a przemieniasz wszystko, nigdy nie nowy, nigdy nie stary, wszystko odnawiasz, a do starości wiedziesz pysznych, gdy oni o tym nie wiedzą. Zawsze działasz, zawsze trwasz w spoczynku, gromadzisz, a niczego nie potrzebujesz. Podtrzymujesz, napełniasz, osłaniasz. Wszystko stwarzasz, karmisz, prowadzisz ku doskonałości. Szukasz, a niczego Ci nie brakuje.

środa, 29 sierpnia 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz. 2

Podobny obraz 
 
Druga Teza. Błędny jest pogląd, że ateizm jest jedynym realnym i prawdziwym poglądem niezaślepionym fantazjami, fikcją czy mitologią.

Dowód. Wszyscy znamy pierwszy wielki wybuch, no nie? To taka odpowiedź na pytanie: “Czemu jest coś zamiast niczego?”. To pomysł, że nie było nic, błysnęło i – buum! – coś jest! Czas, materia i przestrzeń, wszystko stało się ciałem w wielkim kosmicznym błysku kilkanaście milionów lat temu. Żadnego stopniowego rozwoju, bez form przejściowych, po prostu zerojedynkowa zmiana – nie ma, i jest.

2 Dowód. Pierwszy teoretyczny wielki wybuch dał nam jedynie materię i energię. Nawet nie odnosi się to do początków życia. Skąd więc wziąć życie z nie-życia? Jak powstało życie? No patrz, pomysł, że coś pochodzi z niczego. Gdzie są dowody? No cóż, chyba potrzebujemy kolejnego przeskoku w wiarę w coś-z-niczego. Coś na miarę biologicznego, drugiego wielkiego wybuchu. W obliczu wszystkich osłupiających postępów, jakie osiągnęliśmy w fizyce, biologii i chemii przez ostatnie 100 lat – wciąż nie jesteśmy nawet o krok bliżej w kierunku stworzenia życia z niczego. To znaczy, pewnie!, wiemy wiele o tym, jak manipulować formami życia, jak dodawać i odejmować materiał genetyczny, nawet obrazujemy ludzki genom, ale wciąż nie mamy pojęcia jak dosłownie stworzyć życie z martwej materii.

poniedziałek, 27 sierpnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 27.08 - 02.09 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
27. VIII. Przeniesienie relikwii św.Kazimierza

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


28. VIII . Świętego Ojca Augustyna

Wtorek - Msza św. godz. 7: 2029 VIII Ścięcie św.Jana Chrzciciela

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

niedziela, 26 sierpnia 2018

Ks. Rafał Trytek: Kazanie na XIV Niedzielę po Zielonych Świątkach wygłoszone w dn.26 VIII AD 2018 (Kraków)


Najświętsza Maryjo Panno Częstochowska, módl się za nami!


Obraz może zawierać: tekst 

         "Historia obrazu Matki Boskiej Częstochowskiej jest pełna tajemnic. Historycy twierdzą, że jest to ikona bałkańska z wczesnego średniowiecza. 

Natomiast tradycja i zachowane pisma wyraźnie wskazują, że autorem cudownego obrazu był św. Łukasz ewangelista, a obraz został namalowany na stole, przy którym jadała Święta Rodzina. Napis umieszczony z tyłu malowidła głosi: ,,MENSA MARIANA POTISSIMA DOMUS NAZARAEAE SVPELLEX”, co oznacza ,,Stół Maryjny, najprzedniejszy przedmiot Domu w Nazarecie”. 

Informacje o tym, że św. Łukasz był malarzem ikon znajdujemy w pismach Teodora Lektora, wspomina też o tym św. Tomasz z Akwinu w Summie Teologicznej."

piątek, 24 sierpnia 2018

Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga? cz.1


Znalezione obrazy dla zapytania Czy racjonalnie jest wierzyć w Boga?

1.     Teza. Wielu ludzi sądzi, że wiara i rozum są przeciwieństwami, że wiara w Boga i logiczne myślenie są jak olej i woda, że nie da się ich pogodzić. Mylą się. Wiara w Boga jest znacznie bardziej racjonalna niż ateizm. Logika może pokazać, że istnieje Bóg. Jeśli spojrzysz na wszechświat ze zdrowym rozsądkiem i otwartym umysłem, przekonasz się, że jest pełen boskich odcisków palców.

                  Argument. Dobrym miejscem na początek jest argument św. Tomasza z Akwinu, wielkiego XIII-wiecznego filozofa i teologa. Argument zaczyna się od niezbyt zaskakującej obserwacji, że rzeczy się poruszają. Ale nic się nie porusza bez powodu. Coś musi powodować ten ruch. Cokolwiek to spowodowało, musi być spowodowane czymś innym i tak dalej. Tylko że ten łańcuch przyczynowy nie może cofać się w nieskończoność. Musi mieć początek. Musi istnieć niewzruszony Poruszyciel, aby rozpocząć cały ruch we wszechświecie: pierwsze domino, aby rozpocząć ruch całego łańcucha, ponieważ materia sama z siebie nigdy się nie porusza.

środa, 22 sierpnia 2018

Oświecił serca Polaków światłem wiary

Św. Jacek Odrowąż
         "Naród kroczący w ciemnościach ujrzał światłość wielką". Stwórca wszechświata na początku tworząc niebo i ziemię, pozostawił ciemności nad bezmiarem wód. I rzekł: "Niechaj się stanie światłość. I stała się światłość". I w ten sposób Bóg oświecił świat. A to, co uczynił u początku, dokonał też i przez błogosławionego Jacka. On, niby promień nowego słońca, rozproszył w Polsce ciemności grzechu, a serca Polaków oświecił światłem wiary. Światło dzienne przynosi ulgę w cierpieniach, budzi śpiących, każe śpiewać ptakom, a dzikie zwierzęta zapędza do ich kryjówek. Tak i święty Jacek, wysłany do Polski przez błogosławionego Dominika, wyzwolił Polaków z występków, obudził ich z uśpienia, skierował ku niebu i oswobodził z władzy szatana. 

Imię Jacek wywodzi się ze słowa hiacynt, które oznacza zarówno kwiat, jak i szlachetny kamień. Oba te znaczenia dobrze się odnoszą do błogosławionego Jacka. Hiacynt bowiem jest rośliną o purpurowym kwiecie, Jacek zaś był w pokorze serca jak roślinka, co nie wystrzela wysoko w górę, był jak kwiat czysty i zdobny dobrowolnym ubóstwem. A szlachetny kamień tej samej nazwy, o blasku czerwieni, jest podobny do złota i jak złoto trwały. Tak i błogosławiony Jacek jaśniał światłością życia i głoszeniem Ewangelii, niezłomny w szerzeniu katolickiej wiary. Tak więc się tłumaczy znaczenie tego imienia. 

poniedziałek, 20 sierpnia 2018

piątek, 17 sierpnia 2018

Dom Marcela Lefebvre'a a CMRI

Zdjęcie użytkownika Radio Spada.
fot. Loris Zamperoni

      Trzech amerykańskich księży odwiedziło ks. Floriana Abrahamowicza w Domu Marcela Lefebvre'a: ks. Philip Davis, ks. Carlos Borja i ks. Johannes Heyne (wszyscy trzej z CMRI- Kongregacji Maryi Niepokalanej Królowej). Gratulujemy Księdzu tej ważnej wizyty, która wzmacnia kontakty pomiędzy Domem Marcela Lefebvre'a a Kongregacją Maryi Niepokalanej Królowej (CMRI).

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 13.08 - 19.08 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

13. VIII.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18: 30


14. VIII .

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 2015 VIII. Wniebowzięcie N.M.P.

Środa - Msza św. o godz. 10: 00

piątek, 10 sierpnia 2018

Święcenia diakonatu księdza Bernarda Langlet, udzielone przez Mons. Geerta Stuyvera w kaplicy w Raveau 08.05. AD. 2018.


Zdjęcie użytkownika Ugo Carandino.

       Don Bernard należy do przykładnej rodziny katolickiej wiernej od samego początku Mons. Michel Guerard des Lauriers. Rodzice Księdza Bernarda mają dziesięcioro dzieci (w tym Wielebnego Księdza oraz dwie siostry zakonne należące do Instytutu Matki Dobrej Rady we Włoszech). 

Przez dziesięciolecia w niedzielę rodzice i wszystkie dzieci przez parę godzin podróżowali, aby uczestniczyć we Mszy świętej niedzielnej, często również uczestniczyli w rekolekcjach, dzięki czemu wzrastali w mocy Bożej z pomocą duchowieństwa.

Duże rodziny katolickie, Msze święte bez kompromisu z „una cum”, kapłaństwo i powołania zakonne dla uświęcenia nowych rodzin katolickich, które to z kolei będą fundamentem nowych powołań - to jest droga do naśladowania dla królestwa Chrystusa przeciwko modernizmowi i laicyzmowi.
x. Ugo Carandino


środa, 8 sierpnia 2018

Francja: Mgr. Geert Stuyver udzielił święceń diakonatu


Zdjęcie użytkownika Ugo Carandino.
      Raveau (Francja), 5.VIII. 2018: Mgr. Geert Stuyver udzielił święceń diakonatu ks. Bernardowi Langletowi. 

Módlmy się za nowego diakona (brata dwóch sióstr z Instytutu Matki Dobrej Rady) oraz za powołania kapłańskie i zakonne.


poniedziałek, 6 sierpnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 06.08 - 12.08 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
6. VIII. Przemienienie Pańskie

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


7. VIII. św. Kajetana

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20
 


8 VIII. św. Cyriaka

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 3 sierpnia 2018

środa, 1 sierpnia 2018

Ks. Rafał Trytek: Komunikat ws. bierzmowania


Znalezione obrazy dla zapytania bp Sanborn
        Ks. Bp Donald J. Sanborn z powodu operacji nie przyjedzie w sierpniu do Polski.

Obiecał jednak, że zrobi to w najbliższym czasie, dlatego kandydaci do bierzmowania  powinni dalej się przygotowywać do godnego przyjęcia sakramentu.

Proszę o modlitwę za Jego Ekscelencję .

ks. Rafał Trytek

poniedziałek, 30 lipca 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 30.07 - 05.08 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
30. VII.

Poniedziałek - Msza św. o godz.7: 20


31. VII . św. Ignacego Loyoli

Wtorek - Msza św. o godz.7: 201.VIII. św. Piotra w Okowach

Środa - Msza św. o godz. 18: 30

piątek, 27 lipca 2018

Jak się ubierać i zachowywać w kościele

Podobny obraz„Kobieta nie będzie nosiła ubioru mężczyzny ani mężczyzna
ubioru kobiety; gdyż każdy, kto tak postępuje, obrzydły jest
dla Pana, Boga swego”
Pwt 22,5
 
Jak się ubierać do kościoła?

         Kobiety, które przychodzą do kościoła winny być ubrane w spódnicę lub sukienkę, która sięga poniżej kolan. Nie powinno się przychodzić do kościoła w spodniach, ani w żadnym innym ubraniu uważanym za strój mężczyzn. Sukienka lub spódnica, która nie zakrywa kolan kobiety, kiedy ona siedzi, absolutnie  nie  może  być  uważana  za  przyzwoitą.  Również  spódnica rozcięta  czy też przezroczysta, odsłaniająca nogi powyżej kolan, nie może być uważana za skromną i przyzwoitą.

Podobnie nie jest przyzwoity żaden obcisły strój, który podkreśla kształty ciała. Poza tym ramiona powinny być zakryte, a dekolt zasłonięty. W żadnym przypadku nie wolno ubierać się nieskromnie. Mężczyzn obowiązuje strój schludny, czysty i elegancki, odpowiadający powadze miejsca. Nie wolno przychodzić do kościoła w krótkich koszulkach ani w szortach. W żadnym wypadku nie powinno się zakładać obcisłych ubrań. Nie powinno się przychodzić ani w stroju roboczym ani codziennym. Głowa musi być odsłonięta, a włosy zadbane. Wymóg odpowiedniego stroju i obuwia w sposób szczególny tyczy się tych mężczyzn, którzy pełnią świętą służbę przy ołtarzu. Dzieci powinny  naśladować  strojem  dorosłych:  dziewczynki matkę  a  chłopcy  ojca, z zachowaniem  zwyczajów  dotyczących  strojów  dziecięcych  np.  wolno  nosić chłopcom  krótkie spodnie jeśli są częścią np. mundurku szkolnego, czy harcerskiego.

środa, 25 lipca 2018

JE x. Bp Donald J. Sanborn: Pelagianizm


Pseudopapież Bergoglio brata się z zydami.
Haeresis Pelagiana: "Lex sic mittit ad regnum 
coelorum quomodo et Evangelium".

Herezja pelagiańska: "Stary Zakon [żydowski]
 równie wiedzie do nieba, jak Ewangelia".


      Pozwolę sobie najpierw wyjaśnić, czym jest pelagianizm.

         Jest to sięgająca piątego wieku herezja wymyślona przez angielskiego mnicha Pelagiusza, polegająca na zanegowaniu grzechu pierworodnego i twierdzeniu, iż można trafić do nieba za to, że jest się po prostu naturalnie dobrym. Odrzucał on naukę, że do zachowania dobrego życia moralnego i uniknięcia piekła niezbędna jest łaska. Łaska miała być jedynie pomocą, a nie koniecznością. Nie trzeba dodawać, że herezja ta została potępiona.

         Bergoglio ciągle oskarżał katolickich tradycjonalistów o to, że są pelagianami. A to dlatego, że katolicy – a tradycjonaliści są jedynymi prawdziwymi katolikami – uważają, iż do zbawienia konieczne jest spełnianie czynów chwalebnych, tzn. dobrych uczynków spełnianych w stanie łaski uświęcającej, mając za główny cel podobanie się Bogu Wszechmogącemu. Domagają się oni również wierności dogmatom wiary katolickiej jako warunku koniecznego do zbawienia, ponieważ nadprzyrodzona cnota wiary nakazuje ich dochowanie. Nie ma uświęcenia bez cnoty wiary.

poniedziałek, 23 lipca 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 23.07 - 29.07 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

23. VII. św. Apolinarnego M.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


24. VII . bł.Kingi

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20
 

25.VII . św. Jakuba Apostoła

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 20 lipca 2018

Lipiec A.D. 2018: XIII pielgrzymka do Kalwarii Zebrzydowskiej

         W dniu 14 lipca Anno Domini 2018 odbyła się już druga w tym roku pielgrzymka rzymskokatolicka do Sanktuarium Pasyjno-Maryjnego w Kalwarii Zebrzydowskiej pod duchową opieką wielebnego x. Rafała Trytka. 

Pielgrzymi po Mszy św. o godz. 8.00 w kaplicy pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski w Krakowie udali się do Kalwarii Zebrzydowskiej i po dotarciu na miejsce przeszli szlak dróżkami Pana Jezusa z uwagi na poświęcenie miesiąca lipca Przenajdroższej Krwi Chrystusa.

Uczestnicy pielgrzymki pokonali ponad 4-godzinną trasę, podczas której odmawiane były tradycyjne rozważania  dróżek Pana Jezusa oraz różaniec. Pielgrzymka zakończyła się pod Bazyliką Matki Bożej Anielskiej oo. Bernardynów. 

Ave Maria! Vivat Christus Rex!

środa, 18 lipca 2018

poniedziałek, 16 lipca 2018

16 lipca Najświętszej Marii Panny z Góry Karmel Matki Boskiej Szkaplerznej

Królowo Szkaplerza Świętego módl się za nami!

Akt oddania się Matce Bożej Szkaplerznej

      O najchwalebniejsza Dziewico Maryjo, Matko Szkaplerza Świętego! Oto ja, niegodny zaszczytu nazywania się Twoim sługą, ośmielony Twoją dobrocią i pragnieniem służenia Tobie, obieram Cię za moją jedyną i najlepszą Matkę i Orędowniczkę.

Wobec Trójcy Przenajświętszej, Ciebie, mojego Anioła Stróża, uroczyście odnawiam przyrzeczenie, które złożyłem Tobie, Matko Najświętsza, w dniu przyjęcia Szkaplerza Świętego.

Pragnę wiernie i gorliwie służyć Tobie i Twemu Boskiemu Synowi przez całe moje życie. Składam Ci również synowskie podziękowanie za to, żeś mnie spośród tylu milionów dusz, poprzez Szkaplerz Święty, zaliczyć raczyła do umiłowanych dzieci swoich.

niedziela, 15 lipca 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 16.07 - 22.07 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu

16. VII. N.M.P.z Góry Karmel, Wspomnienie śś. Andrzeja i Benedykta O.S.B.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


17. VII . św.Aleksego

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20


18.VII . bł.Szymona z Lipnicy

Środa - Msza o godz 7: 20

piątek, 13 lipca 2018

O. Mikołaj Łęczycki SI: Pobudki do unikania grzechu śmiertelnego i kilka innych rozważań pobożnych

Św. Jan Maria Vianney,proboszcz z Ars


CZĘŚĆ TRZECIA

Jak walczyć z pokusami

Po pierwsze. Nie zgadzaj się z nimi, ale zaraz mów chociażby w sercu: Panie Jezu ja tego nie chcę.

Po wtóre. Wzywaj na pomoc Boga, aby ci udzielił łaski potrzebnej, byś się z pokusą nie zgodził i polecaj się Najświętszej Maryi Dziewicy, i twemu aniołowi stróżowi.

Po trzecie. Jeżeli mimo to pokusa nie ustaje, odwracaj od niej myśl swoją i staraj się swój umysł zająć czym innym. Jeżeli pokusa trwa dłużej, weźmij do ręki jaką dobrą książkę, albo się zabierz do jakiej pracy; jeżeli jeszcze mimo to nie ustępuje, nie odchodź na osobne miejsce, lecz owszem poszukaj jakiego dobrego towarzysza i zacznij z nim jaką poważną rozmowę, przedłóż mu jaką wątpliwość; albo zapytaj go o jaką ważną sprawę, którą się ludzie obecnie w państwie zajmują. Tak więc klinem klin wybijesz. Taka twoja ciekawość nie będzie mową próżną, ale rzeczą miłą Bogu, bo jej używasz jako narzędzia aby nie obrazić Boga a odpędzić szatana.

środa, 11 lipca 2018

Wizyta J. Exc. x. Bp Donalda J. Sanborna w Polsce - 24 - 26 sierpnia AD 2018.

Znalezione obrazy dla zapytania bp donald Sanborn        W dniach 24. - 26. sierpnia AD 2018 r. z wizytą w Polsce przebywał będzie J.Exc. x. Bp. Donald  J. Sanborn, przełożony generalny Instytutu Rzymskokatolickiego.

W niedzielę, dnia 26. sierpnia 2018 r., w Uroczystość Matki Bożej Częstochowskiej, o godzinie 10:00,  J.Exc. x. Bp. odprawi uroczystą Mszę Św. oraz udzieli wiernym Sakramentu Bierzmowania. Uroczyste celebracje odbędą się w kaplicy pw. Matki Bożej Królowej Polski i Św. Stanisława, Biskupa i Męczennika w Krakowie.

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy.

  Za: https://oratorium-net.blogspot.com/2006/06/ogoszenia.html


P.S  25 sierpnia - wykład:  "Katolicka nauka polityczna" (miejsce i czas jeszcze do ustalenia)