STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ o. MAKSYMILIANA MARII KOLBE oraz o. WENANTEGO KATARZYŃCA

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 13 listopada 2019

Kościół a państwo

Znalezione obrazy dla zapytania milicja niepokalanej 
       W mieście Z. w gimnazjum zadzwoniono na przerwę. Za chwilę z szerokich drzwi wchodowych poczęły się wysypywać gromadki rozweselonej młodzieży. Ma się rozumieć najpierw z hałasem i śmiechem wybiegli malcy, za nimi z większą już powagą wysuwali się starsi uczniowie, na końcu ukazało się kilku profesorów. W czasie przerwy również znać było owo rozgraniczenie. Młodzi bawili się, uganiali a przy tym nie żałowali gardła. Choć niejeden wyszedł z klasy z kwaśną minką, to na podwórzu szkolnym odzyskiwał humor. Starsi w mniejszych lub większych grupach przechadzali się wzdłuż i wszerz, a tylko niekiedy wśród rozmowy potężnym wybuchali śmiechem. Profesorowie od czasu do czasu mieszali się w ten wir, najczęściej dla poskromienia jakichś wybryków. Zresztą gawędzili osobno.
 
Właśnie jeden z profesorów zaczął przeglądać najnowszy numer gazety.
– Cóż tam słychać – spytał go stojący tuż obok kolega, – nie ma jeszcze przesilenia gabinetowego?
– E, daj pan spokój, odparł z uśmiechem zagadnięty, przecież i posłowie chcą parę dni odpocząć, co dnia nie będą nad nowym gabinetem radzić. Ale, widzi pan, znowu wyciągnięto sprawę stosunku Kościoła do państwa.

poniedziałek, 11 listopada 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 11.11.2019 - 17.11 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
11.XI. św. Marcina

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


16.XI. Matki Bożej Patronki Krakowa

Sobota - Msza św. o godz.7:45


17.XI. bł.Salomei - Dwudziesta trzecia Niedziela

Msza św. o godz. 10:00


Za: http://sedevacante.pl/porzadek.php

piątek, 8 listopada 2019

O rozmyślaniu i rachunku sumienia podług św. Ignacego

 
      Rozmyślanie czyli modlitwa umysłowa nie jest, jest jak wielu mniema, dla tych tylko, którzy się od zgiełku świata usunęli i wszystek swój czas służbie Bożej poświęcili, ale jest dla wszystkich chrześcijan bez wyjątku. Wszystkich do tego rodzaju modlitwy Duch Święty wzywa, mówiąc: Błogosławiony mąż, który w zakonie Pańskim będzie rozmyślał we dni i w nocy , a jako przyczynę występków i moralnego spustoszenia świata wskazuje na brak rozmyślania: Spustoszeniem spustoszona jest wszystka ziemia, bo nie masz ktoby uważał w sercu. Doświadczenie też poucza nas, że ci którzy, w jakimkolwiek stanie się uświęcili, oddawali się rozmyślaniu, począwszy od samego Króla Dawida, który mówi: Zakon twój Panie, cały dzień jest rozmyślaniem mojem.
  Przyczyn wreszcie, dla których, rozmyślanie jest tak ważnem i pożytecznem, nie daleko szukać potrzeba: Odstąp od złego a czyń dobrze- na tych dwóch rzeczach polega zadanie całego naszego życia; otóż do obydwóch zarówno potrzebnem jest rozmyślanie. Potrzebnem jest, aby odstępować od złego, t.j. stale unikać grzechów i mimo natarczywości nieprzyjaciół dusznych wytrwać w łasce Bożej, no czemże możemy się w chwilach pokusy obronić, jeżeli nie żywą pamięcią na zbawienie, na mękę Chrystusową, na dobroć lub sprawiedliwość Bożą, lub na inne prawdy wiary, które z tej przyczyny Paweł św. tarczą wiary zowie ? Gdybyśmy te prawdy mieli ustawicznie przed oczami, żadna pokusa nie zdołała by nas pokonać, jak sam Duch Święty zapewnia: Pamiętaj na ostatne rzeczy twoje, a na wieki nie zgrzeszysz. Ale prawdy te jakkolwiek głęboko wpojone, powoli się w pamięci zacierają, gdzieś giną- zwłaszcza w chwilach pokusy i z stąd upadek. Jeżeli więc chcemy się zabezpieczyć od złego , musimy pamięć na te prawdy częstem rozważaniem ożywiać i odświeżać. Jednoże zakon Twój jest rozmyślaniem mojem, mówi Prorok, tedyby zginął w uniżeniu swojem ! (Psalm CXVIII.,92,)

środa, 6 listopada 2019

JE x. Bp Donald Sanborn: Niszczenie religii katolickiej*


Znalezione obrazy dla zapytania bp sanborn
         Bergoglio poszedł o krok dalej w projekcie całkowitego zniszczenia religii katolickiej. Ze względu na swój fanatyzm ekologiczny zaprosił rdzennych mieszkańców Amazonii do ogrodów Watykanu, gdzie} wykonał akt bałwochwalstwa. Bergoglio aktywnie pomagał w postępowaniu, dając im ciepłą aprobatę.

Bogini, która była wielbiona, była niczym innym jak Pachamama, która jest boginią płodności wśród Inków i sąsiednich ludów.

Wszystko to jest kolejnym odcinkiem Religii Ziemi Bergoglio, w której próbuje zmienić Kościół rzymskokatolicki w agencję, która ma ocalić planetę przed wszelkiego rodzaju niegodziwym wyzyskiem i wielorybami, oczywiście, z plastikowymi słomkami.

poniedziałek, 4 listopada 2019

piątek, 1 listopada 2019

KS. PIOTR XIMENES: Na dzień Wszystkich Świętych


Obraz może zawierać: 2 osoby 

       Ewangelia u Mateusza św. w rozdz. 5
 
       Widząc Jezus rzesze, wstąpił na górę, a gdy usiadł, przystąpili ku Niemu uczniowie Jego, a otworzywszy usta swe, nauczał ich, mówiąc: Błogosławieni ubodzy duchem, albowiem ich jest królestwo niebieskie. Pan Jezus w tych ośmiu błogosławieństwach zawarł treść całego prawa, i zostawił nam w krótkości obraz wszystkich cnót, o które się starać powinniśmy dla osiągnienia żywota wiecznego. Wykonanie tych cnót, uczyniło świętymi tych wszystkich ludzi, których dzisiaj uroczystość obchodzimy. Wejdźmyż więc w ich rozbiór dla zrozumienia ich dokładnego, i przystosowania ich do życia naszego.

Błogosławieni ubodzy duchem. Ubogim w duchu jest ten, kto gotów utracić raczej wszystko aniżeli Boga i łaskę Jego. Kto powolny głosowi Boskiemu, opuszcza wszystko dla udania się za Chrystusem Panem wołającym go do siebie. Kto nie jest nadętym pychą, nie chce zgłębiać rzeczy rozumowi jego niedostępnych, kto nie jest zarozumiałym o sobie i o swojej umiejętności, kto pogardza pochwałami, wyniesieniem i zaszczytami świata, a zaszczyt podobania się Bogu nad nie wyżej ceni i przenosi. Kto nie tylko się wyzuwa z rzeczy zewnętrznych, ale niejako i z wewnętrznych sił duchownych, z własnego rozumu i rozsądku, z własnej woli, poddając się bez uporu mądrzejszym zdaniom innych od siebie, i będąc gotowym, ustępować i ulegać drugim z łatwością. Kto czuje i wyznaje szczerze, iż wszystko co ma tak co do darów przyrodzonych natury, jak co do darów nadprzyrodzonych łaski, wszystko to od Boga ma i Jemu przypisuje, a sobie właściwym nicość i grzech być wyznaje. Ubogim na koniec w Duchu jest ten, kto nie mając wiele majątku ani bogactw, dóbr świata wcale nie pragnie, tym małym co mu Pan Bóg udzielił się kontentuje, i nad wszelkie bogactwa i dostatki ziemskie, łaskę i miłość Boską osiągnąć pragnie, żąda i usiłuje, któren z Psalmistą Pańskim słusznie powiedzieć może: Czegoż ja w Niebie i na ziemi chcieć i pragnąć mogę, jeżeli nie Ciebie Boga i Pana mojego.

Ks. Michael Oswalt: Z biegiem czasu...*

Znalezione obrazy dla zapytania tradycyjna kaplica sedevacante 
        „Z biegiem czasu tradycyjne kaplice będą mieć nowych ludzi z Novus Ordo, którzy mają dość szaleństwa tego, co się dzieje. Ale dobrze jest zrozumieć, dlaczego niektórzy zostają i dlaczego niektórzy odchodzą po krótkim czasie. W świecie biznesu istnieje określenie slangowe dla osób, które wydają się zainteresowane dokonaniem zakupu, ale tak naprawdę ich intencją nie jest dokonanie tego zakupu. Nazywa się je looky loos. Będzie trochę osób pochodzących z Novus Ordo i wezmą udział w Mszy św. czasami, a może i więcej, nagle przestają przychodzić. Jednym z powodów jest to, że Novus Ordo tak uwarunkowało ludzi, że wszystko dotyczy ich uczuć, preferencji, łatwości życia i wszystkiego co się tych człowieka. 

środa, 30 października 2019

X. Rafał Trytek: Kazanie na Święto P. N. Jezusa Chrystusa Króla, wygłoszone 27 października 2019 r. w Krakowie (tekst)
W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.

Niech Będzie pochwalony Jezus Chrystus!

           Umiłowani w Panu Jezusie, Święto dzisiejsze, ustanowione przez Papieża Piusa XI w grudniu 1925 roku, miało przypominać i przypomina nam, o królewskiej godności naszego Pana Jezusa Chrystusa. Jest to absolutnie konieczne w tym czasie laicyzacji, sekularyzacji, wszędobylskiego heretyckiego ekumenizmu, aby przypominać że to Chrystus jest Królem. Ma do nas prawo, zarówno jako Bóg jak i jako człowiek. Jako Stworzyciel i jako nasz Odkupiciel. Jako najwyższy i wieczny Kapłan. Jako najwyższy Prawodawca. I cały świat winien mu służyć, cały świat należy do Niego. Cały świat należy do Pana Jezusa decyzją Boga Ojca i Pan Jezus jest prawdziwie Królem wszystkich stworzeń, jest On również Głową całego Kościoła, który winien obejmować cały rodzaj ludzki, bowiem cały rodzaj ludzki przynależy do Chrystusa i został nabyty przez Niego, Jego przenajdroższą Krwią. I taki jest nasz cel, i taki jest cel Kościoła Świętego przez dwa tysiące lat - podbijać cały świat dla Jezusa Chrystusa, nawracać wszystkie ludy na wszystkich kontynentach, wszystkich czasów, do naszego Pana Jezusa Chrystusa, na Jego Ewangelię, włączać do Kościoła Świętego, chrzcić i nauczać Prawd, których nas Pan Jezus Chrystus nauczał. To jest bezwzględny rozkaz, od którego nie ma odwrotu. Tylko ten kto uwierzy, będzie zbawiony, ktoś kto nie uwierzy, kto odrzuci Ewangelię naszego Pana Jezusa Chrystusa, będzie potępiony. Stąd też winniśmy zrobić wszystko, by być Żołnierzami Chrystusa Króla, i nawracać świat, zaczynając oczywiście od samych siebie, od własnych rodzin, i tych którzy są wokół nas.

poniedziałek, 28 października 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 28.10.2019 - 3.11 AD 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 28.X. św. Szymona i Judy Tadeusza
Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


29.X
Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


30.X.
Środa - Msza św. o godz.7:20

piątek, 25 października 2019

JE x. Bp Mark Pivarunas CMRI: Kilka przykładów papieskiego nauczania


Obraz może zawierać: 5 osób, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją i tekst
       Po Soborze Watykańskim II w 1968, „papież” Paweł VI zmienił ryt sakr biskupich (potwierdzonych przez Piusa XII w konstytucji apostolskiej Sacramentum Ordinis 1947) i wzorowanych na podobieństwo do nieważnych sakr, używanych przez protestancki ,,kościół anglikański" w czasach Cranmera i Papież Leon XIII oświadczył, że są nieważne. 

Jeśli weźmiemy pod uwagę wnioski nauczania ostatnich prawdziwych papieży sprzed „Vaticanum II”, po czym okazuje się, że Bóg w swojej nieskończonej mądrości, dał nam jasną i zwięzłą katolicką doktrynę, aby chronić nas od wielkiego odstępstwa, które niszczy Kościół. Oto kilka przykładów tego papieskiego nauczania:

• Syllabus , napisany przez papieża Piusa IX w 1864 r., Potępiający wolność religijną, uznaną na "Soborze Watykańskim II" w Deklaracji Dignitatis humanae w 1965 r.

• encyklice Libertas , papieża Leona XIII, z 1888 roku, która potępia również fałszywe nauki Dignitatis humanae , a encyklika Cognitum Satis z 1896 roku, potępiająca błąd „Vaticanum II”, że prawdziwy Kościół Chrystusowy nie identyfikuje się wyłącznie z Kościołem katolickim. 

środa, 23 października 2019

JE x. Bp Pierre Martin Ngô Đình Thục: Sytuacja dzisiejszego Kościoła

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku 
     Lecz jak przedstawia się w oczach Boga sytuacja dzisiejszego Kościoła? Czy podobają się Bogu te msze, w których ludzie codziennie, i w niedziele biorą udział? W żadnym wypadku, albowiem ta msza jest taka sama dla katolików, jak i dla protestantów. Dlatego nie może się ona podobać Bogu i jest nieważna. Jedyną Mszą jaka miła jest Bogu jest Msza św. Piusa V, którą celebruje niewielu kapłanów i biskupów, do których i ja się zaliczam.

JE x. Bp Pierre Martin Ngô Đình Thục

Za:  https://www.facebook.com/photo.php?fbid=1159988090853543&set=a.277597432425951&type=3&theater

poniedziałek, 21 października 2019

piątek, 18 października 2019

o. Jacek Woroniecki OP: Maryja przyniosła ludziom Zbawiciela


Maryja przyniosła ludziom Zbawiciela
       Póki Matka Najświętsza nosiła Zbawiciela świata w swym łonie, pośrednictwo Jej między Nim a ludźmi ograniczało się tylko do Jej najbliższych, do św. Józefa, Jej oblubieńca i rodziny Zachariasza. Z chwilą jednak, gdy Go na świat wydała, misja Jej zaczęła się rozciągać i na innych, na ludzi nieraz zupełnie jej nieznanych, zataczając przy tym coraz szersze kręgi.

Opatrzność Boża, która w najdrobniejszych szczegółach rządzi światem, w czasie kiedy zbliżała się chwila rozwiązania Maryi, otaczała Ją najtroskliwszą opieką, mającą na celu ułatwić Jej Synowi i Jej samej zetknięcie z ludźmi wszelkich stanów i wszelkich nawet narodów. Po ludzku rzecz biorąc, jakże tragicznym nam się wydaje los tej młodej niewiasty, która w przeddzień porodu zmuszona jest odbyć piechotą lub może na osiołku daleką drogę przez górskie krainy i dotarłszy do celu, nie znajduje, w chwili gdy ma dziecię wydać na świat, nawet kącika wolnego w jakimś zajeździe, tak że musi szukać schronienia w stajence i nowonarodzone Dziecię złożyć w żłobie.

środa, 16 października 2019

JE x. Bp Donald Sanborn: Odseparowanie się katolików od modernistycznych heretyków


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i ludzie stoją
      Systemem operacyjnym, używając słowa związanego z komputerami, świata nowoczesnego jest subiektywizm będący zaprzeczeniem nawet możliwości istnienia prawdy obiektywnej. Coś nie jest prawdziwe, chyba że jest prawdziwe dla ciebie czyli jeśli się zgadza z twoim osobistym doświadczeniem.

Gdy taką zasadę zastosować do dogmatu i moralności efekt jest absolutnie zabójczy. Dostosowanie Kościoła katolickiego do myślenia subiektywistycznego jest wstrzyknięciem śmiertelnej trucizny do jego żył. Stąd to co obserwujemy od 1958 roku to stopniowa śmierć katolicyzmu. Ortodoksja, którą jest przyzwolenie wiary udzielone katolickiej doktrynie, jest martwa. Bycie katolikiem oznacza dziś zwyczajnie, że jesteś zarejestrowany w swej katolickiej parafii. Możesz wierzyć w co chcesz, głosić publicznie herezję i nikt cię za to nie zgani. Pomyślmy o takich instytucjach jak Uniwersytet w Georgetown, który jest rzekomo katolicki lub Uniwersytet Loyola w Chicago. To są tylko dwa przykłady warunków jakie panują w całym świecie, kiedyś katolickim.

poniedziałek, 14 października 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 14.10.2019 - 20.10 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
14.X. św. Kalixta

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


15. X. św. Teresy

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


16.X . św. Jadwigi

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 11 października 2019

Tomasz Jazłowski: Kościół Katolicki po II Soborze Watykańskim (kwestia autorytetu)

Znalezione obrazy dla zapytania sedeprywacjonizm
JE x. Biskup Guérard des Lauriers OP


        Jak tradycyjny rzymski katolik powinien podejść do kwestii Kościoła po reformach a raczej rewolucji Soboru Watykańskiego II (1962-65)? Czy jest to nadal Kościół Katolicki? Czy nadal możemy struktury kościoła posoborowego nazywać katolickimi czy może kościół posoborowy ze swoją hierarchią - katolickim już nie jest, jak twierdzą zwolennicy „zwykłego” (simpliciter) sedewakantyzmu opierając się w swym rozumowaniu na opiniach różnych teologów mówiących, że publiczny czy jawny heretyk nie może ważnie zajmować żadnego urzędu w Kościele, tym bardziej nie może być Papieżem ponieważ jest to niemożliwe do pogodzenia z nieomylnością i niezniszczalnością Kościoła, a także z misją Papieża, którą jest nauczanie, rządzenie i uświęcanie Kościoła. Heretyk taki ipsco facto automatycznie traci urząd i znajduje się poza Kościołem.

Jest też druga odpowiedź na to samo pytanie:

Zwolennik Tezy z Cassiciacum Jego Ekscelencji x. Bp Gerarda de Lauriers OP, autora Krótkiej analizy krytycznej Novus Ordo Missae odpowie: tak, kościół posoborowy jest kościołem katolickim, którego struktury pozostają katolickimi, ale są okupowane przez sektę modernistyczną a której to przedstawiciele okupują Tron Piotrowy oraz stolice biskupie.

Obydwie odpowiedzi, choć zasadniczo różne od siebie prowadzą do jednego wniosku: stwierdzenia braku Papieża na Stolicy Apostolskiej. Z tym, że jedna sugeruje, iż „tron jest pusty” a druga, że jest „okupowany”. Różnica polega też na samym podejściu do wyjaśnienia utraty władzy posoborowych "papieży".

środa, 9 października 2019

x. Rafał Trytek: Koronka do Miłosierdzia Bożego

Naj.Serce Pana Jezusa_sedevacante.eu

        Prawie wszystkie osoby mówiące o Koronce do Miłosierdzia Bożego mają na myśli tę, która pochodzi od s. Faustyny Kowalskiej.

Nie wiedzą one,  że nazwa jest  „zapożyczona”  od wcześniejszej wersji, która posiada kościelne  imprimatur.  Dla  użytku  wiernych  podajemy  oryginalną,   zatwierdzoną przez  Kościół  koronkę,  z  „Nowego Brewiarzyka  Tercjarskiego”:

Ojcze nasz,  Zdrowaś Maryjo,  Chwała Ojcu.

poniedziałek, 7 października 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 7.10.2019 - 13.10 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
7.X. M.B.Różańcowej

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


8. X. św. Brygidy

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


9.X . św. Jana Leonardi

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 4 października 2019

Ks. Franciszek Ricossa fragment z ,,Wybór papieża"

Obraz może zawierać: 1 osoba, okulary
         Co jest obecnie obowiązkiem katolików? Przede wszystkim zachowanie wiary. Ten obowiązek (zachowania wiary) zakłada (w sobie) bezpośrednio inny: obowiązek nieuznawania „autorytetu” Jana Pawła II i Soboru Watykańskiego II. Uznanie „autorytetu” Jana Pawła II i Soboru Watykańskiego II pociąga bowiem za sobą przystąpienie do ich nauczania, które stoi, w niektórych punktach, w sprzeczności z wiarą katolicką nieomylnie określoną przez Kościół.

Ale zwykły katolik nie może pójść dalej i nie wolno mu. To nie w gestii zwykłego wiernego (ani nawet kapłanów czy biskupów bez jurysdykcji) leży ogłoszenie, z autorytetem, oficjalnie i legalnie, wakatu Stolicy Apostolskiej i przystąpienie do wyboru autentycznego Papieża. Lecz obowiązkiem katolika jest modlitwa i praca, każdego na swoim miejscu i wedle swych kompetencji, aby ta oficjalna deklaracja – dokonana przez kolegium kardynałów albo niedoskonały sobór powszechny – stała się możliwa. 

środa, 2 października 2019

Adam Małaszewski: O błędach w przekładzie tzw. Biblii Tysiąclecia


Znalezione obrazy dla zapytania biblia tysiaclecia
       W roku 1965 wydawnictwo „Pallottinum” w Poznaniu opublikowało pierwsze wydanie nowego przekładu ksiąg Starego i Nowego Testamentu na język polski. Ta nowa wersja polskiego Pisma świętego stała się odtąd dominującym tekstem Biblii w naszym kraju. Opublikowanie przekładu w okresie przygotowań do jubileuszu tysiąclecia chrztu Polski (1966) sprawiło, że ta nowa księga szybko zyskała sobie miano tzw. Biblii Tysiąclecia. Kolejne wydania stopniowo wyparły niemal całkowicie z użycia w polskim Kościele inne przekłady, w tym szczególnie uświęcone wielowiekową tradycją tłumaczenie ks. Jakuba Wujka SI. To ostatnie pochodzi jeszcze z końca XVI wieku, a więc z epoki potrydenckiej walki z reformacją i charakteryzuje się wyjątkową dbałością o najdrobniejsze szczegóły przekładu, właśnie z powodu zagrożenia heretyckimi błędami zwolenników protestanckiej zasady sola scriptura (która polega na czytaniu i interpretacji samego tylko Pisma świętego, z pominięciem Tradycji, czyli rozumienia Słowa Bożego w zgodzie z przekazem niespisanym, ale przekazanym w nauce katolickiej). W ciągi stuleci przekład ks. Wujka był w szczegółach niejednokrotnie udoskonalany, zwłaszcza gdy chodzi o pewną ewolucję języka polskiego, którą trzeba uwzględniać, ale zawsze z zachowaniem szacunku dla dostojeństwa dawnej polszczyzny.

poniedziałek, 30 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 30.09.2019 - 6.10 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
30.IX. św. Hieronima

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


1. X. bł. Jana z Dukli

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


2.X . śś. Aniołów Stróżów

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 27 września 2019

JE x. Bp Mark Pivarunas CMRI: Nieomylność Kościoła

Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba 
      Powodem tego długiego wyjaśnienia własności nieomylności Kościoła jest to, że jest to najsilniejszy argument przeciwko Soborowemu Kościołowi Soboru Watykańskiego II.

Bo jak Kościół katolicki mógł wiernie, konsekwentnie i nieomylnie nauczać tej samej wiary przez 1900 lat, a potem nagle zaproponować podczas Soboru Watykańskiego II fałszywe doktryny uprzednio potępione przez przeszłych papieży i sobory (a mianowicie ekumenizm i wolność religijną)? Jak Kościół katolicki mógł ciągle odnawiać bezkrwawą Ofiarę Kalwarii podczas Mszy Świętej, a następnie nagle zastąpić ją luterańskim „wspomnieniem Ostatniej Wieczerzy”? W jaki sposób Kościół katolicki mógłby tak stanowczo uchwalić swoje prawa przeciw religii i wzajemności, ponieważ sprzyjałyby one obojętności religijnej, a następnie nagle zniosłyby te prawa i zezwoliły na te przedsięwzięcia?

środa, 25 września 2019

Mszał Rzymski (oprac. ks. dr Gerard Szmyd) 1935 r.


Mszał Rzymski (oprac. ks. dr Gerard Szmyd) 1935 r.
Wierny reprint mszału rzymskiego z 1935-go roku!

       Mszał Rzymski (wyd. 1935 r.) – opracowany przez ks. dr Gerarda Szmyda, doktora teologii, społecznika, kapelana Wojska Polskiego, Związku Obrońców Lwowa i harcerzy lwowskich, honorowego kanonika kapituły wojskowej i autora licznych dzieł teologicznych, m.in. „Liturgii katolickiej” – najlepszego podręcznika liturgiki, jaki ukazał się w Polsce przed II Wojną Światową. Jak pisze we wstępie ks. Szmyd, Mszalik został opracowany przez niego jako odpowiedź na apel papieża Piusa X, zawarty w jego wezwaniu i zadaniu: „Instaurare omnia in Christo!”. 

Jest on przeznaczony do uczestniczenia w Najświętszej Ofierze we wszystkie niedziele i święta I i II klasy oraz w dni powszednie. Zawiera pełny tekst łaciński i polski Mszy św. na wymienione dni, ważniejsze „Modlitwy różne” oraz Kolekty, Sekrety i Modlitwy świętych po Komunii św., a także „Msze za zmarłych”. Zawiera także komentarze opisujące gesty wykonywane przez kapłana, subdiakona, ministrantów i wiernych, co pozwala łatwiej zorientować się w przebiegu liturgii. Wykorzystany tekst polski Pisma św. pochodzi z przekładu ks. Jakuba Wujka. 

poniedziałek, 23 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 23.09.2019 - 29.09 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
23.IX. św. Linusa

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


24. IX. M.B. od Wykupu

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


25.IX . bł. Władysława

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 20 września 2019

Skąd mam wiedzieć, że mam powołanie?


         Błędem jest wierzyć, że powołanie kapłańskie musi być tak absolutnie pewne, że prawie nie pozostawia wyboru wolnej woli. Istnieją pewne warunki konieczne i jeśli te warunki nie są spełnione, możesz być pewien, że Bóg cię nie powołuje. Absolutnie niezbędne warunki to:


Dobre zdrowie. Nie musisz być sportowcem, ale jeśli potrafisz grać tak dobrze, jak inni chłopcy w twojej okolicy, prawdopodobnie masz średnie lub lepsze zdrowie.


Średnia zdolność umysłowa. Nie musisz być geniuszem. Święty proboszcz z Ars św. Jan Vianney kilkakrotnie poniósł klęskę w seminarium, ale się nie poddał. Czasami powolny uczeń wnika głębiej w temat niż zdolniejszy uczeń.

Rozsądna niezależność. Na przykład, jeśli ktoś musi troszczyć się o rodziców, nie ma prawa wstępować do seminarium.

środa, 18 września 2019

Pewnego dnia w seminarium - jak wygląda typowy dzień dla seminarzysty?

        Jak wygląda typowy dzień dla seminarzysty? Chcemy zaspokoić  ciekawość naszych czytelników.O 6:15 nadchodzi czas, aby wstać, a po pół godzinie wszyscy przychodzą o 6:45 do kaplicy, by modlić się kanoniczną Hore the Prim, i Następnie zgodnie z godziną (7:30). Seminarzyści na przemian służą kapłanom, którzy mieszkają w Verrua, w St. Mass.
Po śniadaniu cały ranek (od 9 rano do południa) jest wypełniony lekcjami z teologii, filozofii, apologetyki, liturgii i innymi przedmiotami kościelnymi. Przed obiadem (12:30) w kaplicy modlitwa różańcowa (różańcowe tajemnice).

Po obiedzie seminarzyści wykonują różne zadania, które są niezbędne do życia wspólnotowego (zmywanie naczyń, obrusów, pomoc w kuchni, sprzątanie pomieszczeń wspólnych, zakrystia). Następnie jest czas wolny do 14:30. W tym czasie seminarzyści seminarium mogą wybrać się na spacer po pięknych wzgórzach Monferrato, z widokiem na dolinę Pad ze swoimi polami ryżowymi w okolicy Vercelli; lub mogą rozegrać mecz piłki nożnej.

poniedziałek, 16 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 16.09.2019 - 22.09 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
 16.IX. św. Korneliusza i św. Cypriana 

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18:30


17. IX. Stygmatów św. Franciszka

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


18.IX .św. Józefa z Kupertynu

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 13 września 2019

Uroczysta Msza św. za śluby wieczyste o. Josepha-Marie Mercier


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku
      Święto Narodzenia Najświętszej Maryi Panny, 08.09.2019, Przeorat „Notre-Dame de Bethléem” w Faverney (Franche-Comté): 

Uroczysta Msza św. za śluby wieczyste o. Josepha-Marie Mercier w obecności JE x. biskupa Geerta Stuyvera.

środa, 11 września 2019

Zbawienie dusz najwyższym prawem. Kazanie J. Exc. x Bp Donalda H. Sanborna na Święto Katedry Św. Piotra w Antiochii, wygłoszone 22 lutego 2018 r., z okazji konsekracji biskupiej J. Exc. x Bp J. Selway'a


W imię Ojca, i Syna, i Ducha Świętego. Amen.
 
         Mottem diecezji Brooklińskiej (Nowy Jork), w której się urodziłem i wychowałem, jest: "Salus animarum suprema lex", co znaczy "Zbawienie dusz najwyższym prawem". To motto było wykute w murze dużymi literami, zaraz nad wejściem do pierwszego seminarium, do którego uczęszczałem w 1967 roku. Jako młody człowiek często kontemplowałem te słowa i ich doniosłe znaczenie.
Znaczą one tyle, że każde prawo i każda dyscyplina Kościoła katolickiego są podporządkowane temu jedynemu celowi: zbawieniu dusz. Z tego wynika, że jeśli jakiś ludzki przepis, nawet kościelny kanon i to z jakiegokolwiek powodu utrudniałby zbawienie dusz, upada on pod ciężarem tego najważniejszego i najbardziej wymagającego prawa. Nawet pisane prawo Kościoła obrazuje tę zasadę. Choć w normalnych warunkach śmiertelnym grzechem jest spowiadanie się u niekatolickiego księdza, to jednak przepisy gwarantują nam możliwość spowiedzi u jakiegokolwiek ważnie wyświęconego księdza, nawet niekatolickiego, nawet zepsutego, czy nawet exkomunikowanego, jeśli zajdzie niebezpieczeństwo śmierci. Dlaczego tak jest? Bo skrajna potrzeba duszy umierającej osoby usuwa zło otrzymania sakramentu od niekatolika. A rzeczywiście, jeśli ksiądz jest ważnie wyświęcony, jego sakrament kapłaństwa istnieje dla jedynego celu, jakim jest zbawienie dusz. Kiedy umierający katolik potrzebuje kapłaństwa niekatolickiego księdza, może je wezwać. Bo sakrament kapłaństwa należy do Kościoła katolickiego a nie do żadnej fałszywej religii. A kiedy Kościół chce użyć tego sakramentu kapłaństwa, nawet z rąk niekatolickiego szafarza, może to uczynić. 

poniedziałek, 9 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 9.09.2019 - 15.09 AD 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
9.IX. św. Gargoniusza

Poniedziałek - Msza św.o godz. 18:30


10. IX. św. Mikołaja z Tolentynu

Wtorek - Msza św.o godz. 7:20


11.IX . oktawa św.Rozalii

Środa - Msza św.o godz. 7:20

piątek, 6 września 2019

Fragment homilii z 4 września, wygłoszonej przez księdza Ugo Carandino IMBC


Obraz może zawierać: tabela i w budynku
    "Przypowieść o miłosiernym Samarytaninie jest obrazem Kościoła, który otrzymawszy polecenie NP Jezusa Chrystusa, leczyć rany spowodowane przez Demona ... Dziś bardziej niż kiedykolwiek musimy modlić się o uwolnienie dusz od tych współczesnych idei, które panują dziś: neopogaństwo, ideologie, mody...

Tylko sakramenty uzdrawiają i zbawiają dusze, więc pierwszą miłością jest modlitwa za bliźniego".

(Fragment homilii z 4 września, wygłoszonej przez księdza Ugo Carandino, w Oratorium pod wezwaniem Sagrado Corazón, Turyn).

środa, 4 września 2019

JE x. Bp Donald Sanborn: Aby Msza była katolicka


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi
        Aby Msza była katolicka: 1) musi zawierać obrzędy i ceremonie, które wyrażają integralną katolicką doktrynę i nie może zawierać żadnego błędu; 2) musi być ofiarowana w jedności z prawdziwym rzymskim Papieżem, za aprobatą zarówno jego jak i biskupa diecezjalnego.

Z tych przyczyn Novus Ordo nie jest katolicką Mszą gdyż nie spełnia pierwszego kryterium. Tradycyjna łacińska Msza spełnia pierwsze kryterium, ale nie mogłaby spełnić drugiego gdyby była odprawiana w jedności z fałszywym papieżem. Msza prawosławnych jest ważna i co do swojej zawartości jest katolicka, ponieważ jest to liturgia św. Jana Chryzostoma, jednakże nie jest katolicka, ponieważ jest ofiarowana w jedności ze schizmatyckim patriarchą. Jest to Msza schizmatycka.

poniedziałek, 2 września 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 2.09.2019 - 8.09 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
2.IX. św. Stefana

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


3. IX. św. Piusa X

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


4.IX.św. Rozalii

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 30 sierpnia 2019

ks. Ambroży Guillois: Taniec okazją do grzechu


 

        „Tańce i bale są rzeczami obojętnymi z natury swojej; ale ich używanie, jakie dzisiaj jest zaprowadzone, tak się skłania ku złemu wszelkimi swymi okolicznościami, że wielką szkodę przynoszą duszy. Mówię wam przeto o balach, jak lekarze mówią o grzybach: najlepsze z nich powiadają, na nic się nie zdadzą, a ja powiadam, że najlepsze bale nie są przecież dobrymi. Jeżeli chcecie jeść grzyby, dopilnujcie, żeby były dobrze zgotowane i jedźcie je bardzo mało: bo chociażby najlepiej były zgotowane, stają się trucizną, gdy spożyjemy je w zbytecznej ilości. Jeżeli przypadkiem nie będziecie mogli w żaden sposób wymówić się od pójścia na bal; starajcie się, by taniec porządnie się odbywał we wszystkim, pod względem dobrych zamiarów, skromności, godności i przyzwoitości; tańczcie najmniej ile możecie, z obawy, aby serce wasze do tego się przywiązało (…) Te dziwaczne rozrywki, zazwyczaj są niebezpieczne; rozpraszają ducha pobożności, osłabiają moc woli, oziębiają świętą miłość bliźniego i budzą w duszy tysiące złych skłonności: dlatego też nigdy nie należy ich sobie pozwalać, nawet w koniecznej potrzebie, jak tylko z zachowaniem wielkiej ostrożności.” (św. Franciszek Salezy)

środa, 28 sierpnia 2019

Bp Józef Sebastian Pelczar: Królowa narodu polskiego (*)"Wyznawajcie Pana, bo dobry jest, bo na wieki miłosierdzie Jego" (Ps. 106, 1).

         Zaiste, dobrym jest Pan, iż nas powołał do wiary katolickiej, a w niej otworzył nam skarbnicę swej prawdy i łaski. Dobrym jest, że nas oddał opiece Bogarodzicy, Królowej naszej Niebieskiej i zgromadził nas dzisiaj przed jedną z ziemskich Jej stolic, rzeszy tak wielkiej, z Arcypasterzami i dostojnikami narodu na czele. A na co zgromadził? Oto by Mu złożyć dzięki za przywilej Niepokalanego Poczęcia, dany Najświętszej Pannie, i za dogmatyczne tegoż przywileju orzeczenie i za wszystkie łaski, za przyczyną Niepokalanej użyczone nam i ojcom naszym i narodowi całemu i wszystkim wiekom. Zaprawdę, ten to jest dzień, który Pan sam sprawił.
 
Taki dzień widziała ta świątynia 1 kwietnia 1656 roku, kiedy to przed ołtarzem Najświętszej Panny Łaskawej, wobec nuncjusza Vidoniego, biskupów, senatu, rycerstwa i ludu król Jan Kazimierz imieniem swojem i narodu składał uroczyste śluby. Ale od onego dnia jakże wielkie zmiany.
 
Runęło królestwo, upadła w proch korona, obróciła się w niwecz potęga i zamożność, zniknął z widowni senat wraz z rycerstwem. Został jednak naród i żyje, acz rozdarty i zgnębiony; została wiara katolicka, złożona głęboko w duszy narodu, został Kościół łaciński z 17 owczarniami, została, ale tylko w tej dzielnicy, cerkiew unicka; został tron Królowej Korony polskiej, niewzruszony burzami czasu, bo oparty na barkach milionów Jej poddanych wszelakiego stanu.

poniedziałek, 26 sierpnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 26.08.2019 - 1.09 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
26.VIII N.M.P. Jasnogórskiej

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


27. VIII. św. Józefa Kalasancjusza

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


28.VIII.św. Augustyna

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 23 sierpnia 2019

Oratorium Rzymskokatolickie pw. Św. Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu


Znalezione obrazy dla zapytania Sede vacanteLaudetur Iesus Christus!

       Serdecznie witamy na naszej stronie. Jesteśmy katolikami wiernymi Nauce Kościoła, jaką głosili nieprzerwanie i nieomylnie rzymscy papieże od św. Piotra aż do Piusa XII, oraz tradycyjnej łacińskiej Mszy Świętej, jaką odprawiano we wszystkich katolickich świątyniach do lat pięćdziesiątych ubiegłego stulecia.
 
Wbrew modernizmowi będącemu - jak uczył papież św. Pius X - “sumą wszystkich herezji”, a który w ostatnich dziesięcioleciach zawłaszczył sobie oficjalne struktury kościelne, czyniąc je de facto siedliskiem Nowej Religii, pragniemy pozostać przy:

środa, 21 sierpnia 2019

Komunikat Redakcji strony Rzymscy Katolicy na Dolnym Śląsku


Drodzy Wierni,

      w ostatnim czasie nasiliły się działania wielkich koncernów międzynarodowych, w tym również z branży IT, na rzecz aktywnego wspierania, solidarności i identyfikacji z tzw. "środowiskami LGBT+".
 
      Nie chcemy mieć z tym nic wspólnego, nawet pośrednio, gdyż jest to obrzydliwość w oczach Bożych i grzech wołający o pomstę do Nieba. Nie chcemy również, aby Prawda Katolicka była tylko jedną z opcji dostępnych na tzw. "współczesnych Areopagach", gdyż jest Prawdą Najwyższą i Prawdą Jedyną.

      Zdecydowaliśmy się zatem stopniowo rezygnować z korzystania z usług oferowanych przez jeden z ww. koncernów - Google Inc.
      Wobec powyższego zamknęliśmy prywatne konta na Facebooku, w najbliższych dniach planujemy likwidację kanału YouTube - sedevacante TV, natomiast obecnie ograniczamy obecność w sieci wyłącznie do strony naszego Oratorium. Tutaj nadal będziemy publikować kazania naszego duszpasterza oraz bieżące ogłoszenia, natomiast docelowo planujemy przenieść naszą stronę do innego usługodawcy.

poniedziałek, 19 sierpnia 2019

piątek, 16 sierpnia 2019

Ks. Noel Barbara: Sobór Watykański II wprowadza do Kościoła dywersję; zrywa z Tradycją.


Obraz może zawierać: 1 osoba, stoi
      Sobór Watykański II wprowadza do Kościoła dywersję; zrywa z Tradycją. Ten sobór jest schizmatycki, a przy tym w niektórych punktach (a przynajmniej w Deklaracji o wolności religijnej) zawiera zdania formalnie heretyckie. Sobór Watykański II nie jest dla nas przeto soborem Kościoła katolickiego, lecz raczej „imprezą założeniową nowego, ludzkiego pseudo-kościoła”. 

Zwierzchność, która była autorem tych tekstów i ich stronniczego zastosowania, nie mogła być Apostolskim Autorytetem, a to z powodu katolickiego dogmatu, dotyczącego zwyczajnego, powszechnego nauczania (magisterium ordinarium universale) biskupa rzymskiego. Tym bardziej, jeśli weźmie się pod uwagę, że Novus Ordo Missae został opublikowany i potwierdzony, mimo że pozbawia on ryt eucharystyczny jego ustanowionego przez Chrystusa sakramentalnego znaczenia. Soborowe autorytety nie stanowią dla nas legalnych autorytetów Kościoła katolickiego. Im samym oraz ich kolaborantom nie jesteśmy żadną miarą winni posłuszeństwo, lecz raczej opór. 

środa, 14 sierpnia 2019

Jego Ekscelencja x. Bp. Mark Pivarunas CMRI udzielił sakramentu bierzmowania


Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku
       11 sierpnia 2019 roku Jego Ekscelencja x. Bp. Mark Pivarunas CMRI  odwiedził Chelsea w Oklahomie. W kaplicy pw. Naszej Pani Fatimskiej złożył Najświętszą Ofiarę, a po niej udzielił sakramentu bierzmowania. 

Poniżej zdjęcia z uroczystości:

Obraz może zawierać: 3 osoby, ludzie siedzą i w budynku 

poniedziałek, 12 sierpnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 11.08.2019 - 18.08 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
12.VIII. św. Klary

Poniedziałek - Msza św.o godz. 18:30


13. VIII. śś. Hipolita i Kasjana

Wtorek - Msza św.o godz. 7:20


14.VIII. wigilia

Środa - Msza św. o godz. 7:20

środa, 7 sierpnia 2019

O. Adolf Tanquerey o wstrzemięźliwości od napojów alkoholowych


      872. Do najbardziej pożytecznych umartwień zaliczamy te, które odnoszą się do napojów alkoholowych. - Przypomnijmy pokrótce zasady dotyczące tego przedmiotu.

a) Umiarkowane używanie alkoholu lub napojów wyskokowych nie jest złem samo w sobie; nie godzi się przeto ganić osób świeckich lub kapłanów, którzy ich umiarkowanie używają.

b) Atoli powstrzymywanie się od nich, w duchu umartwienia albo dla dobrego przykładu, jest oczywiście rzeczą bardzo chwalebną. Tak więc kapłani lub członkowie związków odmawiają sobie napojów alkoholowych, by tym łatwiej innych od nich powstrzymać.

poniedziałek, 5 sierpnia 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 5.08.2019 - 11.08 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
5.VIII. M.B. Śnieżnej

Poniedziałek - Msza św.o godz. 7:20


6. VIII. Przemienienie Pańskie

Wtorek -Msza św.o godz 7:20


7.VIII. św. Kajetana

Środa - Msza św. o godz  7:20

piątek, 2 sierpnia 2019

Bp Donald J. Sanborn: Stanowisko osób wyznających zasadę "R & R" opiera się na potępionych doktrynach

Obraz może zawierać: 1 osoba, w budynku 
         Stanowisko osób wyznających zasadę "R & R" opiera się na potępionych doktrynach. Wspiera się na zasadach, które na pewno są fałszywe. Mogą być nawet heretyckie.


Zwolennicy "R & R" należą do tego samego towarzystwa co gallikanie, starokatolicy i Hans Küng – czyli heretycy. Wszyscy oni głoszą to samo co "R & R", a mianowicie, że: cała hierarchia może głosić fałsz lub może promulgować złe prawa, ale Kościół będzie nieomylny i niezawodny, ponieważ ludzie to odrzucą.


Uznawanie i sprzeciwianie się – oznaczające, że Kościół może nakazywać lub dopuszczać grzeszne czyny w swoim powszechnie obowiązującym prawie – jest, jak powiedział papież Pius VI fałszywą, zuchwałą, gorszącą i niebezpieczną doktryną. Niszczy samą istotę Kościoła, którą jest asystencja Ducha Świętego w stosunku do hierarchii kościelnej. Infekuje ludzi świeckich niegodziwą postawą, która jest typowo protestancka, a polega na przesiewaniu wszystkiego co głosi Rzym, biorąc to, co się spodoba, a odrzucając to, co się uzna za niewłaściwe. Redukuje ona Kościół do czysto ludzkiej instytucji, podatnej na słabości i perypetie wynikające z ludzkiej ułomności i ignorancji.

środa, 31 lipca 2019

31-go lipca św. Ignacego Loyoli, Wyznawcy


Znalezione obrazy dla zapytania ignacy Loyola Tradycja Katolicka 

      Założyciel Towarzystwa Jezusowego, opromieniony blaskiem świętości i cudów. Napełniony był nieopisaną gorliwością powszechnego rozpowszechniania religii katolickiej. Długie miesiące rekonwalescencji po ranie zadanej w czasie wojny hiszpańsko - francuskiej były dla niego okresem łaski i gruntownej przemiany. Po odzyskaniu zdrowia, opuścił rodzinny zamek i udał się do pobliskiego sanktuarium maryjnego w Montserrat, gdzie zdumionemu żebrakowi oddał kosztowny strój rycerski, a przed cudownym wizerunkiem Maryi złożył swoją broń. Od tego momentu Ignacy rozpoczął nowe życie, wypełnione modlitwą i rozważaniem Męki Pańskiej. Założył zakon jezuitów i napisał jedno z największych dzieł mistyki chrześcijańskiej: Ćwiczenia duchowe.

Ten, co popełnił błąd, niech nie upada na duchu, bo i błędy pomagają do zdrowia duszy - św. Ignacy z Loyoli.

Mądrości należy oczekiwać od tego, kto wydaje rozkazy, a nie od tego, kto je wykonuje - św. Ignacy z Loyoli.

poniedziałek, 29 lipca 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 29.07.2019 - 4.08 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
29.VII. św. Marty

Poniedziałek - Msza św.o godz. 18:30


30. VII. śś. Abdona i Sennea

Wtorek - Msza św.o godz. 7:20
 


31.VII. św. Ignacego

Środa - Msza św.o godz. 18:30

piątek, 26 lipca 2019

Prywatne wyznanie wiary świętej


 

    Prywatne wyznanie wiary świętej. ( Przewodnik Chrześcijanina Rzymsko Katolickiego, Kraków 1905r. ) 

Ja, N., mocno wierzę i wyznawam wszystkie i każde z osobna rzeczy, które się zwierają w składzie
wiary, którego Kościół rzymski używa, to jest:

 ( Następuje skład wiary nicejsko- konstantynopolskiej )


Apostolskie i kościelne podania i insze tegoż Kościoła zwyczaje i ustawy szczerze przymuję i stawam przy nich. Także święte Pismo według rozumienia, jakie trzyma Kościół św., do którego należy sądzić o prawdziwem rozumieniu i wykładzie Pisma św., przyjmuję, i onego też nigdy inaczej, tylko według Ojców śś. zdania rozumieć nie chcę i wykładać nie będę. Wyznawam też, że siedem prawdziwie i właściwie jest Sakramentów Nowego Zakonu, przez Jezusa Chrystusa, Pana naszego, postanowionych i do zbawienia rodu ludzkiego, acz nie wszystkich, każdemu potrzebnych, a te są: chrzest, bierzmowanie, Ciało i Krew Pańska, pokuta, ostatnie namaszczenie, kapłaństwo i małżeństwo, i że one łaski udzielają; do tego, że z nich chrzest, bierzmowanie i kapłaństwo bez świętokradztwa powtarzane być nie mogą: przyjęte też i pochwalone Kościoła Katolickiego obrzędy w uroczystem sprawowaniu pomienionych sakramentów wszystkich przyjmuję i przypuszczam.