STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ

Cytaty:

"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 13 sierpnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 13.08 - 19.08 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

13. VIII.

Poniedziałek - Msza św. o godz. 18: 30


14. VIII .

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 2015 VIII. Wniebowzięcie N.M.P.

Środa - Msza św. o godz. 10: 00

piątek, 10 sierpnia 2018

Święcenia diakonatu księdza Bernarda Langlet, udzielone przez Mons. Geerta Stuyvera w kaplicy w Raveau 08.05. AD. 2018.


Zdjęcie użytkownika Ugo Carandino.

       Don Bernard należy do przykładnej rodziny katolickiej wiernej od samego początku Mons. Michel Guerard des Lauriers. Rodzice Księdza Bernarda mają dziesięcioro dzieci (w tym Wielebnego Księdza oraz dwie siostry zakonne należące do Instytutu Matki Dobrej Rady we Włoszech). 

Przez dziesięciolecia w niedzielę rodzice i wszystkie dzieci przez parę godzin podróżowali, aby uczestniczyć we Mszy świętej niedzielnej, często również uczestniczyli w rekolekcjach, dzięki czemu wzrastali w mocy Bożej z pomocą duchowieństwa.

Duże rodziny katolickie, Msze święte bez kompromisu z „una cum”, kapłaństwo i powołania zakonne dla uświęcenia nowych rodzin katolickich, które to z kolei będą fundamentem nowych powołań - to jest droga do naśladowania dla królestwa Chrystusa przeciwko modernizmowi i laicyzmowi.
x. Ugo Carandino


środa, 8 sierpnia 2018

Francja: Mgr. Geert Stuyver udzielił święceń diakonatu


Zdjęcie użytkownika Ugo Carandino.
      Raveau (Francja), 5.VIII. 2018: Mgr. Geert Stuyver udzielił święceń diakonatu ks. Bernardowi Langletowi. 

Módlmy się za nowego diakona (brata dwóch sióstr z Instytutu Matki Dobrej Rady) oraz za powołania kapłańskie i zakonne.


poniedziałek, 6 sierpnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 06.08 - 12.08 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
6. VIII. Przemienienie Pańskie

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7: 20


7. VIII. św. Kajetana

Wtorek - Msza św. o godz. 7: 20
 


8 VIII. św. Cyriaka

Środa - Msza św. o godz. 7: 20

piątek, 3 sierpnia 2018

środa, 1 sierpnia 2018

Ks. Rafał Trytek: Komunikat ws. bierzmowania


Znalezione obrazy dla zapytania bp Sanborn
        Ks. Bp Donald J. Sanborn z powodu operacji nie przyjedzie w sierpniu do Polski.

Obiecał jednak, że zrobi to w najbliższym czasie, dlatego kandydaci do bierzmowania  powinni dalej się przygotowywać do godnego przyjęcia sakramentu.

Proszę o modlitwę za Jego Ekscelencję .

ks. Rafał Trytek

poniedziałek, 30 lipca 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 30.07 - 05.08 AD 2018


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
30. VII.

Poniedziałek - Msza św. o godz.7: 20


31. VII . św. Ignacego Loyoli

Wtorek - Msza św. o godz.7: 201.VIII. św. Piotra w Okowach

Środa - Msza św. o godz. 18: 30