STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ o. MAKSYMILIANA MARII KOLBE oraz o. WENANTEGO KATARZYŃCA

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 20 maja 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 20.05.2019 - 26.05 AD 2019


Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

20. V. św.Bernardyna ze Sieny

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


21. V.

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


22 V. św.Rity

Środa - Msza św. o godz. 7:20

piątek, 17 maja 2019

środa, 15 maja 2019

Prominentni działacze Neokościoła Franciszka-Bergoglio potępiają go jako "heretyka" i wzywają do jego obalenia (1) - "TRADITIO"

Bergoglio z luterańskimi kobietami-ministrami. 
       Grupa 1500 neokatolików (Newchurchers), w tym 19 prezbiterów i naukowców z całego świata, wysłała (30 kwietnia 2019 r.) w 20-stronicowym liście otwartym do Kolegium Biskupów Neokościoła żądanie potępienia Franciszka-Bergoglio za jego zbrodnię (delictum) "publicznego przylgnięcia do herezji". Żądają, aby biskupi Neokościoła "publicznie napomnieli [Bergoglio] do wyrzeczenia się kacerstw, które głosi". List wymienia "Dowody na to, że papież Franciszek jest winny zbrodni herezji", wyliczając szereg publicznych herezji głoszonych przez Bergoglio, tj. że "świadomie i uparcie zaprzecza" katolickim naukom objawionym przez Boga:

1. Bergoglio głosi (w swoim dokumencie Amoris laetitia z marca 2016 r.) przyzwolenie dla "rozwiedzionych" osób na przyjmowanie "komunikantów" Novus Ordo.

2. Bergoglio głosi, że intencje arcyheretyka rewolucji protestanckiej, Marcina Lutra, "nie były błędne".

3. Bergoglio zajmuje permisywne stanowisko wobec zbrodni aborcji.

wtorek, 14 maja 2019

JE x. Bp Mark Pivarunas udzielił święceń subdiakonatu i diakonatu

     Jego Ekscelencja x. Bp Mark Mark Pivarunas 11 maja udzielił święceń subdiakonatu i diakonatu w Omaha w Nebrasce.

Obraz może zawierać: 3 osoby, uśmiechnięci ludzie, ludzie stoją 
         J. Exc. x Bp Mark Pivarunas wyświęcił na subdiakona Józefa Weissensteiner'a.

Deo gratias!
poniedziałek, 13 maja 2019

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 13.05.2019 - 19.05 AD 2019

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 
13. V. św. Roberta Belarmina - doktora Kościoła , rocznica objawień fatimskich


Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


14. V. w oktawie św. Stanisława BM.

Wtorek - Msza św. o godz. 7:20


15 - 16 - 17 - 18 maja: Mszy św. w Kaplicy nie będzie


19. V.  Czwarta Niedziela po Wielkanocy

Msza św. o godz. 10:00
( pierwsze komunie święte)


Za: http://sedevacante.pl/porzadek.php  

niedziela, 12 maja 2019

JE x. Bp DONALD J. SANBORN: Poza Kościołem nie ma zbawienia Kazanie na drugą niedzielę po Wielkanocy wygłoszone 5 maja 2019 r. w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski (1)

 
Nasz Pan, Jezus Chrystus porównuje się w dzisiejszej Ewangelii do Dobrego Pasterza. Jest On Dobrym Pasterzem, a my, Jego Kościół, jesteśmy Jego owcami. W trakcie tego porównania mówi: "…i znam moje, i znają mnie moje. Jak Mnie zna Ojciec, i ja znam Ojca; a duszę moją kładę za owce moje. I inne owce mam, które nie są z tej owczarni; i te trzeba mi przyprowadzić, i słuchać będą głosu mego, i stanie się jedna owczarnia i jeden pasterz" (J. 10, 14-16).

Z tego stwierdzenia naszego Pana łatwo zrozumieć, że istnieje wyraźne rozróżnienie między owcami, które należą do Niego, do Jego owczarni, a tymi, które do niej nie należą. W dogłębny sposób zna On te, które należą do Jego owczarni, w ten sam sposób, w jaki zna Ojca, a Ojciec zna Jego. Ale należą do Niego również inne owce, które są poza Jego owczarnią. Te wezwie do Swojej owczarni.

czwartek, 9 maja 2019

Wizyta duszpasterska J. Exc. x Bp. Donalda H. Sanborna w Krakowie, 4 - 6 maja 2019 r. (relacja)

Duchowieństwo katolickie Instytutu Rzymskokatolickiego.
Zdjęcie: Michał Mikłaszewski
       W ostatnich dniach naszą Ojczyznę odwiedził po raz kolejny, J. Exc. x. Bp Donald Hieronim Sanborn - Przełożony Generalny Instytutu Rzymskokatolickiego, którego członkiem jest także duszpasterz polskich katolików integralnych - Wiel. x. Rafał Trytek. Oficjalne wydarzenia związane z wizytą Xiędza Biskupa skupiły się na sobotę i niedzielę. Jego Excelencja przybył do Polski już w piątek, 3 maja (Święto N.M.P. Królowej Korony Polskiej), w godzinach wieczornych. W tym dniu jednak nie były przewidziane żadne wydarzenia, ze względu na późną porę i zmęczenie podróżą czcigodnego Gościa. Wraz z Jego Excelencją do Polski przybył seminarzysta z Most Holy Trinity Seminary (Seminarium Trójcy Przenajświętszej, którego Xiądz Biskup jest Rektorem) w Brooksville w USA - x. kleryk Natan Van Herck z Belgii.