STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 1 kwietnia 2016

Odnowienie ślubów króla Jana Kazimierza przez x. Rafała Trytka

Matka Boska Łaskawa

   (...) Nasz Pan Jezus Chrystus, który zmartwychwstając, zadał cios planom szatańskim, wyzwala z niewoli grzechu – tą niewolą jest dobrowolne poddanie się tyranii piekła: najgorszym błędom, nałogom i namiętnościom. Również On gwarantuje, że Kościół Święty – z czysto ludzkiego punktu widzenia od kilku dekad pozostający w ruinie, w stanie zaniku – wbrew wszelkim przeciwnościom, wbrew tryumfowi swoich wrogów, nigdy nie przestanie istnieć. Odnowienie życia kościelnego i odrodzenie się społeczeństw chrześcijańskich jest zatem możliwe, gdy tylko spodoba się to Bogu.

Obecnie zadaniem katolików w Polsce jest odnowienie przyrzeczenia chrztu, które w 966 roku złożył xiążę Mieszko I, zobowiązując się, aby cały jego kraj poddany był wierze katolickiej. Musimy także naśladować króla Jana Kazimierza, oddającego we Lwowie przed obrazem Matki Bożej Łaskawej swoje kraje we władanie Najświętszej Maryi Panny – Królowej Korony Polskiej. Musimy zatem w kwietniu 2016 roku ofiarować naszą Ojczyznę Niepokalanemu Sercu Najświętszej Maryi Panny, następnie zaś intronizować w katolickich oratoriach Najświętsze Serce Jezusa. (...)

Źródło: http://www.legitymizm.org/multimedia-trytek-24-28-marca-2016

Dzisiaj, tj. 1 kwietnia A.D. 2016, w 360. rocznicę ślubów lwowskich, x. Rafał Trytek w krakowskim oratorium pw. Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski po odprawieniu porannej Mszy św. odnowił śluby króla Jana Kazimierza z 1656 r. Jutro natomiast, czyli 2 kwietnia A.D. 2016, po porannej Mszy św. o godz. 7.20 zostanie odnowiony akt poświęcenia Polski Niepokalanemu Sercu N.M.P. (Prymas Polski, kardynał August Hlond, Jasna Góra, 8 września 1946 r.)