STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

sobota, 1 grudnia 2018

Początek Nowego Roku Kościelnego i Adwentu


 

      Wraz z pierwszymi nieszporami dzisiejszego popołudnia rozpocznie się nowy rok liturgiczny Kościoła katolickiego zgodnie z rzymskim rytem.

Jednocześnie rozpoczynamy okres zakazany (pokutny) zwany Adwentem, tj. Przyjściem [Pańskim], który obejmuje cztery tygodnie przed 25 grudnia (w tym roku jest to dokładnie 23 dni), i jest czasem modlitewnego przygotowania w duchu pokuty i rozmyślania, do Świąt Bożego Narodzenia.
Podczas Adwentu obowiązuje pod grzechem post ścisły (a więc ilościowy - tylko jeden posiłek do syta i max. dwa mniejsze, i jakościowy - wszystkie posiłki bez mięsa i rosołu) w następujące dni: 7 grudnia, tj. Wigilia Święta Niepokalanego Poczęcia N.M.P, Suche Dni - środę, piątek i sobotę po św. Łucji (13 grudnia) – trzeci tydzień Adwentu (19, 21 i 22 grudnia), oraz w Wigilię Święta Narodzenia Pańskiego, tj. 24 grudnia. W pozostałe dni Adwentu post wg. prawa nie obowiązuje, można natomiast zachować stary i pobożny zwyczaj zachowania postu (ścisłego) we wszystkie środy i piątki Adwentu.