STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 30 listopada 2018

x. Rafał Trytek - Komunikat: Zasady zachowania i ubioru w Kaplicy (Kraków)


Znalezione obrazy dla zapytania kaplica matki boskiej królowej Polski Krakow
      OD REDAKCJI: W celu przypomnienia zamieszczamy komunikat x. Rafała Trytka dotyczący zachowania i ubioru w krakowskiej kaplicy Matki Bożej Królowej Polski.

Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus!

Z powodu powstania pewnej anarchii w ubiorze i zachowaniu się w kaplicy, pragnę przypomnieć porządek podczas nabożeństw na terenie Oratorium pw. Matki Bożej Królowej Polski:

1) Dobrą katolicką tradycją jest rozdzielenie mężczyzn i niewiast w świątyni. Kobiety siadają po stronie Lekcji (po prawej), a mężczyźni po stronie Ewangelii (po lewej). W razie braku miejsca po prawej stronie, niewiasty powinny zajmować miejsca z tyłu po lewej - by nie rozpraszać mężczyzn.


2) Niewiasty powinny przychodzić w sukienkach/spódnicach zakrywających ramiona i kolana. Dekolt oczywiście surowo zabroniony. Gorąco zaleca się zakrywanie głowy.

Mężczyźni starają się mieć zakryte ręce i nogi (długie spodnie i koszule/swetry/marynarki) a koszule wkładają w spodnie.

Tych kilka prostych zasad powinno pomóc w godniejszym przeżywaniu Mszy Świętej i innych nabożeństw w kaplicy, a także unikać zgorszenia i rozproszeń. Ewentualne trudności w zastosowaniu się do tych wytycznych potraktujmy jako miłą Bogu ofiarę.

Ks. Rafał Trytek, kapelan Oratorium