STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 20 grudnia 2018

Komunikat wiernego

Znalezione obrazy dla zapytania myśl katolicka golian        Jako były członek Stowarzyszenia im. Ks. Goliana ostrzegam wszystkich wiernych Księdza Rafała Trytka  przed   owym   ugrupowaniem,   ich   stroną   internetową, jak   i   samym   małżeństwem   P., odpowiedzialnym za cały ten twór. 

Państwo J. i Ł. P. powinni przypomnieć sobie i wprowadzić w życie ostrzeżenie Jego Ekscelencji Biskupa Sanborna przed „zgorzkniałością, przesadną gorliwością, wyszukiwaniem błędów i win oraz prawdopodobnym tworzeniem buntu przeciwko Księdzu”... 

Co więcej, publiczne sugerowanie, że Ksiądz współpracuje z satanistami lub sam jest satanistą, a następnie bronienie tego ciężkiego oszczerstwa w  przewrotny sposób jest karygodne! Do tej sytuacji trafnie odnoszą się te słowa ks. Rafała: „Sanhedryn najpierw wydał wyrok, a teraz chce śledztwa – jaka to cywilizacja?”.
Nie można mówić, że wszystko było czy jest nienaganne, lecz czy naprawdę potrzebne i roztropne było mówienie o wielu rzeczach publicznie?! Poza tym, osoby, które nieustannie widzą w kimś niedoskonałości muszą niestety chyba same być ich pełne. 

Proszę o modlitwę za mnie, Księdza, kaplicę oraz szefostwo SKG (jak i jego kompanów), które się bardzo zagalopowało i zwiodło wielu.

19.12.2018, F.Z.