STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 12 grudnia 2018

25-lecie sakry biskupiej JE x. Bp Daniela L. Dolana - kazanie JE x. Bp Donalda J. Sanborna


       W dniu 30 listopada 2018 r., W uroczystość św. Andrzeja Apostoła, bp Donald J. Sanborn wygłosił kazanie na Mszy Pontyfikalnej z okazji 25-lecia konsekracji biskupiej Daniela L. Dolana.

Biskup Sanborn przedstawił w nim historyczną perspektywę pracy Biskupa Dolana i jego znaczący wpływ na przebieg tradycyjnego ruchu katolickiego po II Soborze Watykańskim, a także na jego szeroki międzynarodowy apostolat biskupi.

Biskup Sanborn przedstawia również relację z własnej wizyty u Bp. Antonio de Castro-Mayer'a w Brazylii, który zalecił, byśmy jako byli kapłani FSSPX, którzy byli sedewakantystami, zwrócili się do biskupów konsekrowanych przez Abpa. Ngo-dinh-Thuc jako ważnego źródła święceń kapłańskich i biskupich.
Obraz może zawierać: 1 osoba, uśmiecha się, siedzi i stoi
JE x. Bp Daniel L. Dolan

Nowo przybyli do ruchu tradycji i sedewakantyzmu dowiedzą się, że kazanie Jego Ekscelencji stanowi spójny przegląd, zarówno historyczny, jak i teologiczny, motywów i sposobu naszego oporu wobec religii Vaticanum II we wszystkich jej przejawach.