STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

sobota, 29 grudnia 2018

Mamy nowego Biskupa katolickiego: J. Exc. x. Bp James Carroll FSSPV został konsekrowany przedwczoraj

Podobny obraz
x. James Carroll FSSPV

        Przedwczoraj, w czwartek 27 grudnia 2018, w święto św. Jana Apostoła i Ewangelisty, x. James Carroll z Bractwa Kapłańskiego Świętego Piusa V (FSSPV), został konsekrowany na biskupa przez Ich Exc. xięży biskupów Józefa Santay'a i Clarence'a Kelly'ego (przełożonego generalnego FSSPV), w Seminarium Niepokalanego Serca N. Maryi Panny, Round Top, Nowy Jork.

J. Exc. x Bp. James Carroll jest kolejnym już biskupem z linii Sukcesji Apostolskiej J. Exc. x abp Alfredo Mendez y Gonzalez'a (1907-1995), byłego biskupa diecezjalnego Arecibo, Puerto Rico (Stany Zjednoczone).

O planowanej sakrze pisaliśmy już na naszej stronie pod tym linkiem. J. Exc. x Bp. James Carroll został wyświęcony na kapłana przez x Bp. Santay'a w sierpniu 2007 roku. J. Exc. x Bp. Józef Santay został konsekrowany na biskupa przez x Bp. Kelly'ego 28 lutego 2007 r. Obecny współkonsekrator, przełożony generalny FSSPV - J. Exc. x Bp. Clarence Kelly został konsekrowany na biskupa przez J. Exc. x abp. Alfreda Francisa Méndez-Gonzalez'a CSC 19 października 1993 r.

Nowemu xiędzu Biskupowi, Biskupom konsekratorom i duchowieństwu, AD MULTOS ANNOS!