STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 12 maja 2017

Protestancki pastor "ekskomunikuje" kobietę nawróconą na katolicyzm - "Przegląd Katolicki"

Znalezione obrazy dla zapytania przegląd katolicki 

Protestancki pastor "ekskomunikuje" kobietę nawróconą na katolicyzm (1)


"PRZEGLĄD KATOLICKI"

––––––

KRONIKA KOŚCIELNA

Niemcy

W pewnym miasteczku wyższego Renu, niedawno protestantka przeszła na religię katolicką. Jak tylko protestancki proboszcz usłyszał o zamiarze tej kobiety, natychmiast w towarzystwie pewnego świeckiego współwyznawcy udał się do jej mieszkania, w celu zachowania jej dla "jedynie zbawiającej nauki". Ale pełna namaszczenia przemowa przebrzmiała na próżno, bo pani owa już była katoliczką. Zatem pastor miał energiczną przemowę naganną i w końcu ekskomunikował odpadłą. Przepowiedział jej karę Boską za "odstępstwo", i rzucił na nią, na jej dom i rodzinę przekleństwo Boże. W następującą niedzielę ekskomunikacja i przekleństwo uroczyście powtórzone zostały przed zgromadzoną gminą.

(Freiburg Kirchenblatt).


–––––––––––


Z czasopisma "Przegląd Katolicki". 1870 r., Dnia 14 kwietnia. Warszawa. Nr 15, s. 240. (2)


(Pisownię i słownictwo nieznacznie uwspółcześniono.)

Przypisy:

(1) Tytuł od red. Ultra montes.

(2) Por. 1) Kodeks Prawa Kanonicznego, Papież Pius IV, Wyznanie wiary katolickiej (Professio Catholicae Fidei).4) Ks. Marceli Nowakowski, Marcin Luter, twórca pseudoreformacji.

5) Ks. Zygmunt Baranowski, Reformy małżeńskie Lutra.

6) Ks. A. Kraetzig SI, Janssen i historia reformacji.9) Kard. John Henry Newman, Wyznania konwertyty.


(Przyp. red. Ultra montes).