STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 14 marca 2013

Ks. Jorge Kard. Bergoglio SJ - Franciszek I

Myślącym pod rozwagę:

1. Czwartek, 29 czerwca 2006

Wygłupy kardynała Bergoglio

Jak donosi agencja ZENIT, podczas Trzeciego Braterskiego Spotkania Wspólnoty Ewangelików i Katolików Odnowionych w Duchu ( III Encuentro Fraterno de la Comunión Renovada de Evangélicos y Católicos en el Espíritu (CRECES) ), ks. Jorge kard. Bergoglio SJ w pozycji klęczącej przyjął błogosławieństwo połączone z włożeniem rąk (?) od heretyckich "pasterzy" (na zdjęciu widać pastora Carlosa Mraida w garniturze z wyciągniętą łapą), jak również znanego watykańskiego bajkopisarza o. Raniera Cantalamessa OFM (na zdjęciu po lewej), pana Giovanni Traettino (uważającego się za "biskupa" Ewangelickiego "Kościoła" Pojednania we Włoszech) i Mateo Calisi (prezesa Zjednoczenia Wspólnot Charyzmatycznych

I pomyśleć, że kard. Bergoglio na ostatnim konklawe "zajął drugie miejsce". Pomódlmy się za księdza kardynała prosząc Matkę Bożą o wstawiennictwo za Nim. Miejmy nadzieję, że to tylko takie wygłupy, od gorąca.