STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 4 marca 2021

Modlitwy o świętym Kazimierzu

 

Życie, cuda i cześć Świętego Kazimierza Królewicza Polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego.

Modlitwa o Ś. Kazimierzu

z Brewiarza Rzymskiego.

Boże, coś ducha Kazimierza Świętego, Wyznawcy twego, wśród ponęt stanu królewskiego, od świata pokuszeń w nietykalności uchował; zrządź, prosimy Cię, by wierni twoi w miłości świętéj wzrost brali, doczesnością gardzili, a do niebieskich rzeczy zawsze wzdychali, Przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków.

Amen.

Modlitwa o tymże świętym na uroczysty dzień Przeniesienia Zwłok jego.

Boże, który Kazimierza świętego, po dokonaném przezeń zwycięztwie nad światem i ciałem, w pośród tryumfu, z ziemskiego do niebieskiego przeniosłeś Królewstwa; spraw, prosimy Cię, byśmy obchodząc dzisiaj pamiątkę uroczystego przeniesienia jego, zawsze od niego w przeciwnościach skutecznéj doświadczali pomocy, przez Pana naszego Jezusa Chrystusa, Syna Twojego, który z Tobą żyje i króluje w jedności Ducha Świętego przez wszystkie wieki wieków:

Amen.

Nagrobek Św. Kazimierza

przez Biskupa Wincentyna ułożony.

Tu spoczął ciałem Kazimierz z Królów, snem świętych uśpiony,—
Cnotami wyższy swojemi nad ród i świetność korony;
W poranku życia on zdeptał chuci i świata ponęty,
Niebu się oddał, i zagasł, jak kwiat w swéj wiośnie uszczknięty;
By, w niewinności porwany, wcześnie, z téj ziemi padołu,
Lepszem już życiem na wieczność rozkwitał z Bogiem pospołu.
Ten grób swój dawno rozsławia wielkiemi Niebiós łaskami,
I w obec ziomków jaśnieje bożéj potęgi cudami.
A tak więc chorzy, kalecy, albo na duszy trapieni
Niech tu z modlitwą, i wiarą przyjdą, a będą zbawieni.

Modlitwa o Ś. Kazimierzu.

(z roku 1604).

Pawła Szymonowicza, także z łacińskiego

Ojcze, co Świętych Niebem uwieńczasz zasługi,
Coś duszę Kazimierza przyjął na twem łonie,
Twej litości żebrzemy! spójrz na grzeszne sługi,
Idące drogą cierni, w cierniowej koronie,
Jak przed nam i już przeszedł Kazimierz nasz Święty,
W godowej szacie, czysty, jak baranek śnieżny;
W śród królewskich dostatków zmógł świata ponęty,
I posiadł wieniec chwały zwyciężcom należny.
Niech nam z Nieba wśród Wiary, jak gwiazda, przyświeca;
I twego ognia tchnieniem w nas ducha rozgrzewa;
Niech lud rodzimy strzeże, przed Niebem zaleca,
Niech czart nas niezwycięża i świat nieolśniewa,
Lecz niech żywi nadzieja królestwa bożego,
Przez Boga Ojca, Syna i Ducha Świętego.
Amen.

Za: Życie, cuda i cześć Świętego Kazimierza Królewicza Polskiego, Wielkiego Księcia Litewskiego. przez X. A. Lipnickiego. Z wizerunkiem na stali rytym. Wilno. Nakładem i drukiem Józefa Zawadzkiego. 1858. Str. 105-106.

Niniejszy rękopis, pod tytułem: „Życie, Cuda i Cześć S. Kazimierza” etc., jako wielce pożyteczny i nic w sobie nie zawierający przeciwnego wierze i dobrym obyczajom, może być do druku podany. Wilno, 22 Lutego 1857 r.

X. A. Wróblewski Kanonik Katedry Wileńskiéj, Cenzor.

Wolno drukować z obowiązkiem złożenia w Komitecie Cenzury prawem oznaczonéj liczby exemplarzy. Wilno, 28 Lutego 1857 roku.

Cenzor Paweł Kukolnik.

Od Redakcji Portalu Legitymistycznego: Zachowana została oryginalna pisownia.

Za:  http://www.legitymizm.org/aktualnosci-modlitwy-sw-kazimierz