STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

wtorek, 15 września 2015

Herezje Karola Wojtyły ("Jana Pawła II")

 

Heretyk Jan Paweł II vs Nauka Kościoła Katolickiego

 1. Muzułmanie wyznają Boga Prawdziwego. vs Tylko katolicy mogą wyznawać Boga.
 2. Sekty heretyckie posiadają posłanie apostolskie. vs Tylko Kościół spełnia posłanie apostolskie.
 3. Duch Św. używa sekt jako środków zbawczych. vs Duch Św. nie daje heretykom życia.
 4. Musimy modlić się z heretykami o jedność. vs Jeśli ktoś modli się z heretykami – sam jest heretykiem.
 5. Wolność sumienia jest prawem człowieka. vs Wolność sumienia jest szaleństwem (Grzegorz XIII).
 6. Heretycy są chrześcijanami. vs Tylko katolicy mogą być chrześcijanami.
 7. Każdy człowiek jest złączony z Chrystusem. vs Chrystus nie znajduje się w każdym człowieku.
 8. Heretycy posiadają Wiarę Apostołów. vs Prawdziwa Wiara nie może znajdować się na zewnątrz Kościoła.
 9. “Nowy Światowy Ład” jest świętym zjednoczeniem. vs “Nowy Światowy Ład” jest złem.
 10. Bóg kocha heretyków, pogan itp. vs Bez katolickiej wiary jest niemożliwym podobać się Bogu.
 11. Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze. vs Żydzi odrzucają wiarę w Jezusa Chrystusa.
 12. Masoni są synami Boga Ojca vs Masoni są synami diabła.
 13. Heretycy są naszymi braćmi w Chrystusie. vs Heretycy są synami diabła (Klemens I).
 14. Sobory powszechne nie potrzebują bronić wiary. vs Sobory powszechne muszą bronić wiary (Pius II).
 15. Dogmaty i doktryny ewoluują i rozrastają się. vs Ewolucja dogmatów jest potępiona (św. Pius X).
 16. Małżeństwa międzyreligijne są dobre. vs Małżeństwa międzyreligijne pokazują brak umocnionej wiary.
 17. Buddyzm jest wielką religią. vs Buddyzm jest fałszywą pogańską religią.
 18. Wszyscy ludzie mają godność ludzką i równe prawa. vs Postulat równych praw jest BEZSENSOWNY (Pius VI).
 19. “Nowy Światowy Porządek” jest konieczny dla świata. vs “Nowy…” – to rządy terroru (Benedykt XV).
 20. Luter przepełniony był duchem religijnym. vs Jeśli ktoś nie potępia herezji, niech będzie potępiony.
 21. Żydzi są naszymi najdroższymi braćmi. vs Żydzi nie są naszymi najdroższymi braćmi.
 22. Nie tylko Kościół katolicki jest Ciałem Chrystusa. vs Ciałem Chrystusa jest tylko Kościół katolicki (Pius XII).
 23. Wszyscy ludzie są (będą) zbawieni. vs Nikt spoza Kościoła nie może być zbawiony.
 24. Cuda Chrystusa nie dowodziły Jego mesjańskiej godności. vs Cuda Chrystusa dowodziły Jego mesjańskiej godności.
 25. Wszyscy ludzie mają prawo do wolności religijnej. vs Twierdzenie takie jest herezją.
 26. Kościół raduje się kazaniami heretyków. vs Kościół potępia mowę heretyków.
 27. Niewierni będą zbawieni przez “Niech Ghandi żyje wiecznie”. vs Niewierni będą potępieni.
 28. Heretycy mogą być męczennikami za wiarę. vs Poza Kościołem nie ma chrześcijańskich męczenników.
 29. Heretycy mogą ważnie przyjmować sakramenty od nas. vs Heretycy nie mogą przyjmować sakramentów.
 30. Heretycy nie są wrogami, ale naszymi braćmi. vs Heretycy są nam wrogami.
 31. Kościół katolicki grzeszył przeciwko jedności. vs Tak mówią właśnie moderniści:“Kościół jest wadliwy” (Pius XI).
 32. Łączność w modlitwie z heretykami oznacza miłość. vs Herezją jest modlitwa z heretykiem.
 33. Nie-chrześcijanie mają prawo do wolności religijnej. vs Tylko katolicy mają prawo do swobodnego kultu.
 34. Państwo nie może zabraniać żadnego kultu religijnego. vs Państwo powinno zabraniać praktykowania błędnych wierzeń.
 35. Heretyckie sekty mogą uczestniczyć w życiu Kościoła. vs Nie mogą.
 36. Chrześcijańska jedność istnieje w Kościele Katolickim. vs Kościół katolicki jest jednością chrześcijan.
 37. “Dialog” jest potrzebny do zjednoczenia kościoła. vs Kościół katolicki zabrania spotkań w celu “dialogowania o jedności”.
 38. Uświęcenie i prawda mogą znajdować się w sektach heretyckich. vs Herezja: “wszystkie religie są prawdziwe” (św. Pius X).
 39. Dzisiejsi heretycy nie są winni swoim herezjom. vs Dzisiejsi heretycy gardzą Prawdziwą Wiarą (Pius XI).
 40. Kościół Chrystusa trwa w Kościele katolickim. vs Kościołem Chrystusa jest Kościół katolicki.
 41. Istnieje nadzieja dla dzieci zmarłych bez przyjęcia chrztu. vs Poza Kościołem nie ma nadziei zbawienia.
 42. Rozumienie dogmatów zmienia się wraz z postępem wiedzy ludzkiej. vs Ewolucja dogmatów to błąd modernizmu.
 43. Wszyscy ludzie należą do Kościoła katolickiego. vs Tylko katolicy są członkami Kościoła.
 44. Katolicki Kościół włączył heretyków. vs Heretycy są oddzieleni od Kościoła.
 45. Plan zbawienia dotyczy muzułmanów. vs Herezja: możliwość zbawienia jest otwarta przed muzułmanami (Grzegorz XVI).
 46. Kościół katolicki ma powiązania z fałszywymi religiami. vs Fałszywe religie są odseparowane od Kościoła.
 47. Fałszywe religie poszukują Jedynego Prawdziwego Boga. vs Fałszywe religie czczą diabła.
 48. W Asyżu 150 fałszywych religii “modliło się jednym głosem do Pana”. vs W Asyżu fałszywe religie oddawały cześć diabłu.
 49. Modły JP2 z anglikanami w 1982 roku. vs Kto modli się z heretykami, sam jest heretykiem.
 50. Można zbawić się gdziekolwiek żyjąc moralnie. vs Moralność i zbawienie są tylko w Kościele.
 51. Zbawienie jest nie tylko dla tych, którzy są w Kościele w sposób jasno określony. vs Zbawienie znaleźć można tylko w Kościele.
 52. Odłączeni żydzi i chrześcijanie mają “ wspólne dziedzictwo”. vs Żydzi nie mają wiary dającej zbawienie.
 53. W 1991 JP2 modlił się z luteranami o “jedność”. vs Modlitwa z heretykami o “jedność jest herezją.
 54. Spotkania dialogowe mogą przynieść jedność chrześcijaństwu. vs Ta “zespołowośćdla “jedności” jest potępiona.
 55. Chrześcijańska jedność jest możliwa jeśli stwierdzimy, że Kościół błądził. vs Moderniści utrzymują, że Kościół popełnia błędy (Pius XI).
 56. Katolicy mogą otrzymywać ważne sakramenty od heretyków. vs Nie można modlić się z heretykami pozostając katolikiem.
 57. JP2 udzielił błogosławieństwa luteranom - 1991 r. vs Kto popiera heretyków, jest heretykiem (Innocenty III).
 58. W heretyckiej “wierze można chwalić Boga i dzięki czynić. vs To herezja: “heretycy mogą chwalić Boga” (Pius IX).
 59. Zachodzi wspólnota wiary między katolikami a heretykami. vs Katolicy i heretycy nie dzielą jednej wiary (Leon XIII).
 60. Heretycy oddają cześć Duchowi Św. z prawdziwie religijną gorliwością. vs Heretycy obrażają Ducha Św. (Pius IX).
 61. Duch Św. daje heretykom “moc uświęcającą”. vs Heretycy nie mogą posiadać życia w Duchu Św. (Pius XII).
 62. Bóg zachęca heretyków, aby przelewali krew za Niego. vs Wszyscy heretycy, którzy przelewali swoją krew, idą do piekła.
 63. Kościół Boży wzrasta, gdy heretycy otrzymują Eucharystię. vs Heretycy grzeszą, kiedy przyjmują Eucharystię.
 64. Kościół katolicki i Cerkiew są jednej wiary. vs Heretycy i schizmatycy nie są członkami Kościoła katolickiego.
 65. Żydzi wyznają Jednego Prawdziwego Boga. vs Żydzi nie wyznają Jedynego Prawdziwego Boga.
 66. Każda ludzka istota jest drogą Kościoła. vs Herezja: “Kościół jest grupowym sumieniem” (św. Pius X).
 67. Odrębności narodowe, ale jedna wspólnota. vs Herezja (Pius XII).
 68. ONZ jest najwyższą instancją w sprawach pokoju i sprawiedliwości. vs Kościół jest tą instancją.
 69. Kościół katolicki szanuje tradycyjną duchowość islamską. vs To jest herezja stanowiąca, że wszystkie religie mają prawdę (Pius XII).
 70. Wszyscy ludzie są braćmi posiadającymi ludzką godność. vs Tylko katolicy posiadają godność człowieka w Chrystusie (św. Pius X).
 71. Dobro i prawda znajdują się w fałszywych religiach. vs Herezja: “Wszystkie religie są dobre” (Pius XI).
 72. Religijne doświadczenie islamu zasługuje na szacunek. vs Jest herezją mówić, że muzułmanie mogą doświadczyć Boga.
 73. Modernizm odnawia i jednoczy Kościół katolicki. vs Modernizm służy zniszczeniu Kościoła.
 74. W hinduizmie ludzie chronią się w Bogu z miłością i ufnością. vs To jest herezja: Hindusi mają doświadczenie Boga”.
 75. Kościół nie odrzuca niczego świętego i prawdziwego z fałszywych religii. vs Poza Kościołem nie może być Prawdy (Grzegorz XVI).
 76. Duch św. skutecznie działa tam, gdzie są wspólne korzenie wszystkich religii. vs Herezja: wszystkie religie są prawdziwe.
 77. Modły z wyznawcami błędnych religii mogą przynieść pokój. vs Modlitwa taka jest herezją.
 78. Religie animistyczne przygotowują wielu na przyjęcie chrześcijaństwa. vs Herezja (św. Pius X).
 79. JP2 był bardzo zadowolony modląc się z animistami. vs Kto modli się z heretykami, sam jest heretykiem.
 80. Zakres zbawienia obejmuje tych, którzy są poza Kościołem. vs Nikt poza Kościołem nie może być zbawiony.
 81. Z Bogiem człowiek osiąga zbawienie. vs Nie można być zbawionym nie posiadając prawdziwej wiary (Pius IV).
 82. Kościół katolicki jest obecny w całości w sektach heretyckich. vs Poza Kościołem nie ma świętej jedności.
 83. Miejscowe języki powinny być używane we mszach. vs Herezja (Pius VI).
 84. Nieochrzczeni katechumeni należą do kościoła. vs Nieochrzczeni nie są członkami Kościoła.
 85. Poza Kościołem można otrzymać odpuszczenie grzechów. vs Herezja.
 86. Oznaką ludzkiej godności jest: wolność, równość i braterstwo”. vs Masoneria mówi: “Wolność, równość i braterstwo” (św. Pius X).
 87. Ewolucja jest więcej niż tylko hipotezą. vs Ewolucja jest doktryną modernistów, czyli herezją (św. Pius X).
 88. Wspólne z heretykami modły są dobre. vs …są potępione.
 89. Należy uprościć obrzędy Mszy św. vs Herezja (Pius VI).
 90. JP2 uczestniczył wraz pogańskimi “czarownikami” w ceremonii przywoływania duchów. vs …modlił się do diabła (Grzegorz XVI).
 91. Twierdzenie: “Poza kościołem nie ma zbawienia” nie dotyczy jedynie Kościoła katolickiego. vs “Kościół katolicki jest jedyną drogą zbawienia” (Eugeniusz IV).
 92. JP2 w modłach z prawosławiem nie wyznaje “filioque”, tzn. recytuje Credo niekatolickie. vs JP2 omija słowa podkreślone “ …Który od Ojca i Syna pochodzi”.
 93. Każdy zmarły stanie przed Bogiem jako święty. vs Nikt nie może być zbawiony, kto nie jest w Kościele.
 94. Nie jest zgodne z Ewangelią potępianie heretyków. vs Potępianie heretyków jest zgodne z Ewangelią (św. Marcin).
 95. Buddyzm jest religią zbawczą. vs Buddyzm jest religią fałszywą.
Za: http://www.msza.com.pl/herezje-karola-wojtyly-jana-pawla-ii