STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 25 września 2015

Herezje Jana Pawła II w książce “Przekroczyć próg nadziei”

JP2: Muzułmanie czczą Jedynego Prawdziwego Boga.
Grzegorz XVI: Tylko Katolicy czczą Jedynego Prawdziwego Boga.

JP2: Żydzi są naszymi starszymi braćmi w wierze.
Grzegorz I: Żydzi odrzucili Jedyną Wiarę Jezusa Chrystusa.

JP2: Ekumeniczne Sobory nie muszą bronić prawdy.
Pius II: Ekumeniczne Sobory muszą bronić prawdy.

JP2: Kościół Katolicki raduje się, gdy heretycy przemawiają.
Paweł IV: Kościół Katolicki potępia heretyckie mowy.

JP2: W sferze zbawienia znajdują się również ci, którzy nie są w Kościele.
Pius IX: Nikt nie może być zbawiony, jeżeli nie jest w Kościele.

JP2: Z Bogiem człowiek tworzy swoje własne zbawienie.
Pius IV: Nikt nie może być zbawiony poza prawdziwą wiarą.

JP2: Religie animistyczne przygotowują wielu do bycia Chrześcijanami.
Św. Pius X: Herezją jest powiedzieć: Animiści mogą doświadczyć Boga.

JP2: Duch Święty działa skutecznie we wszystkich religiach.
Św. Pius X: Herezją jest powiedzieć: wszystkie religie są prawdziwe.

JP2: Modlenie się z fałszywymi religiami może przynieść pokój.
Pius XI: Modlenie się z fałszywymi religiami o pokój jest herezją!

JP2: Kościół odrzuca twierdzenie, że nie ma nic świętego i prawdziwego w fałszywych religiach.
Grzegorz XVI: Poza Kościołem Prawda nie może być znaleziona.

JP2: Religijne doświadczenie Islamu zasługuje na respekt.
Św. Pius X: Herezją jest powiedzieć: Muzułmanie mogą doświadczyć Boga.

JP2: Modernizm odnawia i jednoczy Kościół Chrystusa.
Św. Pius X: Modernizm próbuje zniszczyć Kościół.

JP2: W Hinduizmie człowiek znajduje schronienie w Bogu z miłością i zaufaniem.
Św. Pius X: Herezją jest powiedzieć: Hindusi mogą doświadczyć Boga.

JP2: “Sobór określił stosunek Kościoła do religii niechrześcijańskich w osobnych dokumencie, zaczynającym się od słów Nostra aetate (W naszej epoce). Jest to dokument zwięzły, a równocześnie bardzo bogaty w treść. To, co się w nim zawiera, jest autentycznym przekazem Tradycji.”
Zdrowy rozsądek: Jakiej/czyjej tradycji?

JP2: W Hinduizmie człowiek z wyższą pomocą osiąga wolność i najwyższe oświecenie.
Św. Pius X: Herezją jest powiedzieć: Hindusi mogą doświadczyć Boga.

Źródło: niebo
Za:  http://www.msza.com.pl/herezje-karola-wojtyly-jana-pawla-ii