STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 20 lutego 2017

2 marca Pius XII skończy 141 lat! Samozaoranie w wielkim stylu...

J. Św. Ojciec Św. Pius XII (Eugenio Maria Giuseppe Giovanni Pacelli);
ur. 2 marca 1876 w Rzymie, zm. 9 października 1958 w Castel Gandolfo.
Ostatni katolicki Papież.

No więc nastąpiło wreszcie skuteczne samozaoranie "sekty Klucznika". Pewien samozwańczy, świecki "teolog", niejaki Szymon Klucznik (a właściwie to Karol Ambroziak, ten od "ukrytego papieża" w drzewach, jak mawiają Amerykanie) zwariował. Doszedł w końcu do tego, że jego teza o "ukrytym papieżu" jest całkowicie absurdalna i pozbawiona sensu, więc stwierdził, że prawdziwym Papieżem Kościoła katolickiego obecnie jest... J. Św. Ojciec Święty, śp. Papież Pius XII, który umarł 7 października AD 1958, a więc nie żyje już od prawie 59 lat... Według niejakiego Klucznika Pius XII jednak żyje i ma się dobrze, a wszyscy, którzy myślą inaczej, nie są katolikami...


Pogrzeb śp. Papieża Piusa XII odbył się w Rzymie 13 października AD 1958. Ostatniego katolickiego Papieża żegnały tłumy wiernych, tysiące duchownych i biskupów, delegacje z całego świata i całe Wieczne Miasto. Są jednak - jak się dziś dowiedziałem - tacy, którzy twierdzą, że Pius XII nie umarł, jego pogrzeb był tylko wielką mistyfikacją, a Papież żyje do dziś, mając już... 141 lat... No cóż, nic mnie już nie zdziwi... Ciekawe, czyje ciało spoczywa wg nich w grobie Ojca Świętego? Czyje cało wystawione było na publiczny widok na katafalku, podczas pogrzebu, który widzimy na poniższym filmie... Strach nawet pomyśleć, co roi się w głowach tych chorych ludzi... 
 

Ktoś może nam zarzucić, że niepotrzebnie rozpowszechniamy informacje o tych dziwnych ludziach, nie mających z katolicyzmem rzymskim integralnym nic wspólnego, że tylko robi się im przez to reklamę, że to zbędne... Jednak niekoniecznie tak jest. Oni bowiem zazwyczaj pokazują się (a raczej próbują pokazywać) w swoich komentarzach, na forach internetowych czy portalach społecznościowych w taki sposób, ażeby nikt nie był w stanie ich na pierwszy rzut oka rozpoznać. Piszą bardzo dużo o posłuszeństwie hierarchii kościelnej, o prawie kanonicznym, o apostolskości Kościoła, o prymacie papieskim itp. Jednak nie piszą zwykle o tym, co naprawdę istotne, o tym, co tak naprawdę uznają i dlatego bardzo wielu ludzi daje im początkowo wiarę, tym bardziej, że bardzo często cytują oni obszernie teologów i Magisterium Kościoła. Dlatego trzeba obnażać ich prawdziwe oblicze, żeby nie było im tak łatwo zwodzić ludzi!

Grób Piusa XII w grotach watykańskich

Nie pozwólmy, aby ludzie tego pokroju kpili sobie ze Świętej Wiary Katolickiej i bezczelnie sami siebie nazywali "Katolikami Rzymskimi Integralnymi", którymi nie są!

Za śp. Ojca Świętego Piusa XII, ostatniego katolickiego Papieża - Requiescat in pace - a nad ludźmi robiącymi sobie kpinę z Wiary św. rzymskokatolickiej - Kyrie eleison!


Za Redakcja TENETE TRADITIONES
Michał Mikłaszewski, red. naczelny