STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 21 marca 2014

Instituto Mater Boni Consilii - PIELGRZYMKA DO LORETOSobota 17 maja i niedziela 18 maja 2014

Jedenasta pielgrzymka Osimo - Loreto


Sobota 17 maja 2014

14.00 zbiórka w Osimo na parkingu kościoła San Carlo, Via Molino Mensa 1 (od zabytkowego centrum miasta: kierunek Macerata), zakwaterowanie i zdanie bagażu przez pielgrzymów. Proszę być punktualnie.

15.00 wyjście na piechotę z Osimo, gdzie będziemy czcić ciało świętego Józefa z Cupertino, przystanek w sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej Campocavallo; przyjazd do Ankony, obsługa bagażu, zakwaterowanie w pokojach, kolacja i nocleg.


Niedziela 18 maja 2014

7.45 Msza św.
09:00 śniadanie; zabezpieczanie rzeczy.
09:45 wyjazd, przystanek w sanktuarium Krzyży w Ankonie, przyjazd do Loreto i lunch.
14.30 procesja do Bazyliki i modlitwa w Sanktuarium Świętego Domku w Loreto.
16.00 odjazd autokaru powrotnego dla pielgrzymów do Osimo.
16.30 przyjazd do Osimo i koniec pielgrzymki.

Jak dojechać do Osimo

Dla osób podróżujących na autostradzie 14: zjazd na Ancona Sud - Osimo.

Dla osób podróżujących pociągiem: wysiąść na stacji kolejowej w Osimo. W tym przypadku powiadomić o czasie swojego przyjazdu organizatorów pielgrzymki, którzy będą powiadamiać pielgrzymów, jak dojść od dworca. Na podróż powrotną zapraszamy pociągiem do stacji w Loreto.

Przebieg pielgrzymki

Pielgrzymi idą wzdłuż całej trasy pielgrzymki (22 km) w sobotę po południu, pozostawiając samochód na parkingu St. Charles w Osimo. W niedzielę po południu autobus z Loreto przywiezie pielgrzymów w miejsce, gdzie pozostawili samochody.

Przed rozpoczęciem pielgrzymki bagaże zostaną załadowane na furgonetkę, która będzie transportować je bezpośrednio do Ankony, w miejscu zakwaterowania. Podczas podróży pielgrzymi w trudnej sytuacji mogą skorzystać z usług kilku autobusów.

Po drodze kapłani zapewniają pomoc duchową (odmawianie Różańca Świętego, śpiewy, rozmyślania, spowiedź). Nie zaleca się korzystania z telefonów komórkowych podczas pielgrzymki.

Posiłki

Kolacja w sobotę wieczorem w restauracji.
Śniadanie w niedzielę rano w Hotelu Park w Ankonie.
Niedzielny obiad: piknik u bram Loreto. Każdy pielgrzym musi wziąć ze sobą na pielgrzymkę niezbędne rzeczy według potrzeb (żywność, napoje, naczynia etc.). Organizacja zapewnia świeży chleb i wodę.
Zalecamy również zabieranie ze sobą napojów energetycznych i żywności na marsz i spożywanie na przerwach.

Sprzęt i odzież

Pielgrzymi muszą nosić:
- Plecak z rzeczami osobistymi: zaleca się umieścić etykietę z imieniem i nazwiskiem na bagażu w celu łatwego sortowania;
- Plecak z jedzeniem i napojami na piknik w niedzielę.

Należy przynieść butelkę wody i plecak dla podróżujących, zawierający niezbędne ubrania w przypadku deszczu, rzeczy osobiste, żywność itp.

Polecamy wygodne buty i kapelusz do ochrony przed słońcem.

Prosimy o niezakładanie krótkich spodenek, zaleca się kobietom noszenie spódnic poniżej kolan i welonu lub chustki do modlitwy w kościołach i do pomocy w Mszy Świętej.

Nocleg

Pielgrzymi spędzają noc w niektórych hotelach w Ankonie. Dostępne są pokoje dwu- i trzyosobowe, oddzielne dla kobiet i dla mężczyzn. Uczestnicy muszą dostosować się do snu z innymi pielgrzymami. Oczywiście rodziny korzystają z tego samego miejsca. Ilość łóżek jest ograniczona, więc „kto pierwszy, ten lepszy”.

Dla nieletnich istnieje  możliwość dofinansowania.

Aby zachować ducha pielgrzymki i nie przeszkadzać innym uczestnikom, pielgrzymi są zobowiązani do powrotu do swoich pokojów do północy.

Udział


Dla dorosłych: 65 € (cena obejmuje: wsparcie dla kosztów organizacyjnych, pokój w hotelu, kolacja w sobotę wieczorem, w niedzielę rano śniadanie, pokój na obiad w niedzielę).

Dla chłopców (tani hotel): 45 EUR (obejmuje: składki na rzecz kosztów organizacyjnych, miejsce zakwaterowania, kolacja w sobotę wieczorem, w niedzielę rano śniadanie, pokój na obiad w niedzielę).

Dla dzieci do 14 lat: 50 €.

Dla tych, którzy mają trudną sytuację materialną (studenci, rodziny itp.): organizacja ułatwi uczestnictwo.

Jeśli ktoś nie będzie mógł uczestniczyć w pielgrzymce, może złożyć ofertę, aby pomóc w kosztach organizacyjnych oraz w celu ułatwienia wyjazdu dla osób najbardziej potrzebujących.

Wnoszenie opłat

- Przed pielgrzymką (proszę przesłać pocztą lub na adres e-mail kopię płatności):

Ass. Mater Boni Consilii Onlus - Casa San Pio X: "Pellegrinaggio a Loreto"

- Albo bezpośrednio w Osimo dostarczenie opłaty w kopercie z nazwiskiem pielgrzyma do księdza odpowiedzialnego za wnoszenie opłat.

                    Zgłoszenia mogą być wykonywane tylko na adres
                  Domu św. Piusa X do soboty 10 maja 2014


Casa San Pio X
Via Sarzana n. 86-47822 San Martino dei Mulini (RN)
tel. 0541.758961
e-mail: info@casasanpiox.it