STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

niedziela, 21 lutego 2021

x. Rafał Trytek ICR: Pamięci Ralfa Karlsena (1954–2021)

 

             Zmarły 16 lutego rano Pan Ralf Karlsen po raz pierwszy skontaktował się ze mną w 2014 roku, krótko po swoim zerwaniu z Bractwem Kapłańskim Świętego Piusa X. Na Jego zaproszenie udałem się do Królestwa Szwecji we wrześniu rzeczonego roku.

Ralf Karlsen urodził się w kwietniu 1954 roku w mieszanej, norwesko-szwedzkiej rodzinie wyznania luterańskiego. Po ślubie z Filipinką Annabellą Alamo w 1978 r. zbliżał się do Kościoła katolickiego. Po formalnej konwersji na katolicyzm w wersji modernistycznej zaczął zauważać sprzeczności między rozwodnioną wiarą posoborowia a prawdziwą religią, którą poznawał m.in. ze starych książek. To w końcu doprowadziło Go do poznania ruchu Tradycji katolickiej.

Po latach uczestniczenia w apostolacie FSSPX i grup pokrewnych (wraz z żoną wstąpił do trzeciego zakonu franciszkańskiego przy ojcach kapucynach w Morgon) zerwał z coraz bardziej skręcającym na manowce Bractwem Św. Piusa X i zajął stanowisko konsekwentnie katolickie, co implikowało uznanie formalnego wakatu Stolicy Apostolskiej. W Jego domu mieściło się niewielkie oratorium poświęcone św. Kolecie – założycielce osobnej gałęzi rodziny franciszkańskiej (koletanek). Ostatnie lata Jego życia były pasmem udręk związanych z licznymi chorobami, jednak pomimo wielu dotkliwych bólów zawsze zachowywał franciszkańską pogodę ducha, radość i uprzejmość. Był nieskończenie wdzięczny Bogu za poznanie prawdziwej Wiary i sakramenty święte.

W ostatni czwartek – 11 lutego A.D. 2021 – w święto Objawienia NMP w Lourdes otrzymał sakramenty święte z rąk Wielebnego księdza Arnolda Traunera z Instytutu Matki Bożej Dobrej Rady. Przedwczoraj rano, w Święto Najświętszego Oblicza Naszego Pana Jezusa Chrystusa, nasz Zbawiciel powołał Go do siebie.

Proszę o modlitwę za duszę śp. Ralfa Karlsena, w trzecim zakonie brata Franciszka Marii.

Za:  http://www.legitymizm.org/aktualnosci-pamieci-ralfa-karlsena