STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 30 kwietnia 2018

KRAKÓW - PORZĄDEK MSZY ŚWIĘTYCH: 30.04 - 06.05 AD 2018

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu
30 IV św. Katarzyny Sieneńskiej

Poniedziałek - Msza św. o godz. 7:20


1 V śś.Filipa i Jakuba Ap.

Wtorek - Msza św. o godz. 9: 30


2. V . św. Atanazego

Środa - Msza św. o godz. 7: 20


3. V. M. B. Królowej Polski

Czwartek - Msza św. o godz. 9: 30


4 .V . Odnalezienie Krzyża Świętego

Piątek - Msza św. o godz. 7: 20


5. V. św. Piusa V

Sobota - Msza św. o godz. 7:45


6. V .

Piąta Niedziela po Wielkanocy - Msza św. o godz. 10: 00

============================================================== 

Ks. Rafał Trytek 

Kaplica pw. NMP Królowej Polski i św. Stanisława Biskupa i Męczennika
ul. J. Sarego 18/2
31-047 Kraków

xtrytek@sedevacante.pl
tel. 889 647 892
  


O naszym duszpasterzu 

"Ks. Rafał Trytek, ur. 18.II.1979 r.w Tarnowie, wyświęcony na kapłana
25.VI. 2005 r. przez ks. biskupa Bernarda Tissier de Mallerais. Od 28
sierpnia 2017 r - święto św. Augustyna, Ojca Kościoła- członek Instytutu
Rzymskokatolickiego, którego Przełożonym Generalnym jest J.E. ks. Bp
Donald J. Sanborn."