STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

sobota, 30 grudnia 2017

Święta ruchome, nakazane oraz posty AD 2018 obowiązujące w Kościele katolickim


Święta ruchome w Roku Pańskim 2018:

28 stycznia (niedziela) - wypada Niedziela Siedemdziesiątnicy (czyli Starozapustna) - początek okresu przedpościa.

14 lutego (środa) - wypada Popielec - początek Wielkiego Postu. 

18 lutego (niedziela) - wypada Pierwsza Niedziela Wielkiego Postu.

18 marca (niedziela) - wypada Pierwsza Niedziela Męki Pańskiej (czyli Czarna) - początek okresu Męki Pańskiej. 

25 marca (niedziela) - wypada Niedziela Palmowa - początek Wielkiego Tygodnia. *

29 marca (czwartek) - wypada Wielki Czwartek - początek Triduum Sacrum. 

30 marca (piątek) - wypada Wielki Piątek 

31 marca (sobota) - wypada Wielka Sobota 

1 kwietnia (niedziela) - wypada Wielkanoc - czyli Święto Zmartwychwstania Pańskiego. 

2 kwietnia (poniedziałek) - wypada Poniedziałek Wielkanocny 

8 kwietnia (niedziela) - wypada Niedziela Przewodnia (czyli Biała) 

18 kwietnia (środa) - wypada Święto Św. Józefa - opiekuna Kościoła katolickiego.

10 maja (czwartek) - wypada Wniebowstąpienie Pańskie. 

20 maja (niedziela) - wypada Zesłanie Ducha Świętego (czyli Zielone Świątki) 

31 maja (czwartek) - wypada Boże Ciało

8 czerwca (piątek) - wypada Święto Najświętszego Serca Pana Jezusa

* - 9 kwietnia (poniedziałek) - wypada Zwiastowanie Pańskie (przeniesione z 25 marca).


Święta nakazane w Roku Pańskim 2018 w Polsce, z wyjątkiem niedziel (obowiązek uczestnictwa we Mszy świętej pod grzechem ciężkim) :

1 stycznia (poniedziałek) - NOWY ROK

6 stycznia (sobota) - TRZECH KRÓLI

10 maja (czwartek) - WNIEBOWSTĄPIENIE

31 maja (czwartek) - BOŻE CIAŁO

29 czerwca (piątek) - ŚŚ. AP. PIOTRA I PAWŁA

15 sierpnia (środa) - WNIEBOWZIĘCIE N.M.P.

1 listopada (czwartek) - WSZYSTKICH ŚWIĘTYCH

8 grudnia (sobota) - NIEPOKALANE POCZĘCIE N.M.P.

25 grudnia (wtorek) - BOŻE NARODZENIE

Dni postne, w które obowiązuje (pod grzechem ciężkim*) post ścisły** w Roku Pańskim 2018 : 14 lutego (środa) - POPIELEC 

Wszystkie piątki i soboty Wlk. Postu - od 14 lutego, do 31 marca włącznie (post kończy się o północy z 31 marca na 1 kwietnia). 

21 lutego (środa) - Środa Suchych Dni Wlk. Postu (Wiosennych) 


19 maja (sobota) - wigilia Zesłania Ducha Świętego (czyli Zielonych Świątek) 


23, 25 i 26 maja (środa, piątek i sobota) - Suche Dni po Zesłaniu Ducha Świętego (Letnie) 


19, 21 i 22 września (środa, piątek i sobota) - Suche Dni Wrześniowe


7 grudnia (piątek) - wigilia Niepokalanego Poczęcia N.M.P. 


19, 21 i 22 grudnia (środa, piątek i sobota) - Suche Dni Adwentu (Zimowe) 

24 grudnia (poniedziałek) - wigilia Bożego Narodzenia* - Post ścisły (tj. jakościowy i ilościowy, czyli tylko jeden posiłek do syta i dwa mniejsze, oczywiście wszystkie bez mięsa i rosołu), obowiązuje pod grzechem ciężkim wszystkich, którzy ukończyli 21, a nie ukończyli 60 roku życia, oraz nie są zwolnieni dyspensą np. ze względu na stan zdrowia lub wykonywanie ciężkiej pracy fizycznej.

** - Poza w/w, obowiązuje także post jakościowy (wszystkich którzy ukończyli 7 rok życia), czyli od mięsa i rosołu, we wszystkie piątki roku, za wyjątkiem Świat Nakazanych (nie licząc tych, które wypadają w Wlk. Poście.) W Roku Pańskim 2018 takim dniem jest 29 czerwca - Święto ŚŚ. AP. Piotra i Pawła. Ponad to post ilościowy (jeden posiłek do syta i dwa mniejsze) obowiązuje we wszystkie pozostałe dni Wlk. Postu (pn., wt., śr., czw.), z wyjątkiem niedziel.


Codex Iuris Canonici, Pii X Pontificis Maximi iussu digestus, Benedicti Papae XV auctoritate promulgatus (pol. : Kodeks Prawa Kanonicznego [z 1917 r. - aktualnie obowiązujący w Kościele katolickim])