STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 23 stycznia 2015

Życzenia dla ludu wiernego      Dnia 23 miesiąca Stycznia roku 2015 Pańskiego,
Seminarium przenajświętszej Trójcy, Brooksville, FL

Drodzy Katolicy,
ośmielam się pisać te pozdrowienia do Was w bardzo ważny dla nas wszystkich dzień. Dzisiaj bowiem wspominamy zaślubiny najświętszej Maryji Panny z Jej świętym Oblubieńcem, św. Józefem. Życzę Wam wszystkim, drodzy bracia Katolicy, by Wasze związki na zawsze pozostały wierne ideałowi Małżeństwa. Niech Wasze rodziny nieustannie mają przed oczyma życie Matki Bożej, i św. Józefa, czerpiąc zeń wzór postępowania: wzór miłości, wierności, czystości, a przede wszystkiem patrzenia na Boga jako na ostateczny cel wszystkiego działania. Niech łaskawy Stwórca udzieli Wam, Drodzy, mnogości swoich Łask, czego świadectwem niech będą domy pełne małych pociech, wychowanych w bojaźni Bożej.
Tak przez małe dzieła możemy osiągnąć wielki cel - odzyskać królestwo Maryji!

Jeszcze raz życząc wiele Błogosławieństwa Bożego, z darem modlitwy,
Wasz Albert Polak, seminarzysta