STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

niedziela, 2 lutego 2014

Nowa Religia i katolicka odpowiedź: Sobór Watykański II i jego autorytet by The Restoration Radio Network

Nowy katolicki program radiowy w języku polskim

   Założone trzy lata temu przez pana Stefana Heinera radio True Restoration emituje szeroką gamę programów o tematyce katolickiej i pokrewnej. W audycjach prowadzonych przez świeckich z udziałem biskupów i księży można posłuchać o tajemnicach Wiary i podstawach katolicyzmu, o życiu duchowym, relikwiach, kalendarzu i liturgii Kościoła aż po problemy aktualne, zwłaszcza modernistyczny kryzys spowodowany przez Sobór Watykański II i jego „władze”.
Rozpoczynające już trzeci sezon katolickie radio True Restoration poszerza zakres swojej działalności o program w języku polskim. Dziesięciu audycji w odstępach mniej więcej miesięcznych, z przerwą w lipcu, będzie można wysłuchać na żywo lub po emisji na stronie radia. Inauguracyjny odcinek zostanie wyemitowany w sobotę, 1 lutego 2014 roku, o godzinie 18.00, pod adresem blogtalkradio.com. Poniżej można zapoznać się z opisem tegorocznego polskojęzycznego programu i pierwszej audycji.
Łukasz Paczuski

Sezon III, Program: Nowa religia i katolicka odpowiedź
Audycje z x. Rafałem Trytkiem
Audycja I. Sobór Watykański II i jego autorytet

    Niepodważalne jest, ze Kosciól katolicki doswiadczyl bezprecedensowego zametu w okresie, który odpowiada trwaniu Soboru Watykanskiego II i reform po nim nastepujacych. Razace wydarzenia i oswiadczenia wysokich przedstawicieli to potwierdzaja: podczas Soboru Watykanskiego II narodzila sie nowa religia, która chce zastapic stara. Poprzez swoja nowa doktryne, swe nowe sakramenty, swoje nowe kaplanstwo, swoje nowe prawo, swoja nowa moralnosc i dyscypline nowa struktura, która zachowuje tylko cien podobienstwa do starej urzeczywistnia sie pod pozornym autorytetem swej hierarchii.
   Wobec tego apokaliptycznego zametu przyjete zostaly rózne odpowiedzi i stanowiska praktyczne. Niektórzy mówia, ze sprzecznosc jest tylko powierzchowna i ze zachodzi konieczny rozwój miedzy przedsoborowa i (po)soborowa doktryna i praktyka. Inni twierdza, ze problemy sa tylko z bledna interpretacja i wprowadzeniem reform soborowych. Inni jeszcze mniej wiecej uznaja istnienie modernistycznego spisku wraz z nowa religia, która od niego pochodzi, ale jednoczesnie za wszelka cene legitymizuja autorytet tych, którzy ja wprowadzaja. Inni w koncu widza konieczny zwiazek miedzy bledami, zla dyscyplina i tymi, którzy je narzucają i wyciagają wniosek, ze autorytet agentów nowej religii jest tylko pozorny. Jaka powinna być katolicka odpowiedz na problem nowej religii Soboru Watykanskiego II? W pierwszym odcinku tego programu z ksiedzem Rafalem Trytkiem prowadzonego przez Lukasza Paczuskiego podejmiemy temat zródla dylematu: Soboru Watykanskiego II i jego autorytetu. Przyjrzymy sie trudnosci, jaka katolickiemu sumieniu przedstawiaja glówne nowosci soboru oraz temu, jaki jest jego autorytet, aby wyciagnac wnioski logiczne spójne z wiara.

Nowa Religia i katolicka odpowiedź, I: Sobór Watykański II i jego autorytet 02-01 by The Restoration Radio Network | Religion Podcasts