STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 8 lipca 2016

Bergoglio zachęca ludzi do przyjęcia znamienia Bestii


BERGOGLIO NWO 

Fałszywy „papież” Franciszek wzywa ludzi do przyjęcia znamienia Bestii.


   W kwietniu bieżącego roku Bergoglio wydał oświadczenie, które wstrząsnęło światem! Bergoglio uznał za dobre i pobłogosławił „znamię Bestii”, nazywając chipy RFID bożym błogosławieństwem dla ludzkości.

Cytat z przemówienia Bergoglio:
„Uważnie badaliśmy Pismo Święte i mogę jednoznacznie powiedzieć, że nie ma w nim niczego, co by chociaż trochę wzmiankowało, że chipy RFID, z jakiegokolwiek punktu widzenia, są satanistyczne. Wręcz przeciwnie, te technologie są błogosławieństwem samego Boga dane ludzkości w celu rozwiązania licznych problemów świata”.

Wypowiedź tego, tak zwanego, „papieża” jest zdradą i przeniewierstwem wobec Boga, szczytem bluźnierstwa. To jest jawny grzech przeciwko Duchowi Świętemu!

Bergoglio to fałszywy prorok ducha świata! (...)
Ponadto badania naukowe światowych uczonych jednoznacznie wskazują na to, że chipy RFID, według wszelkich oznak, odpowiadają opisanemu w Księdze Apokalipsy „znamieniu Bestii” (badania doktora Carla W.  Sandersa – www.trumpetministries.net).


Wszyscy szczerzy chrześcijanie, trzymający się w swoim życiu Słowa Bożego i Nauki Apostolskiej, widzą w implantach RFID „znamię Bestii”. I nawet, jeżeliby Pismo Święte nie mówiło o „znamieniu Bestii”, to ten szatański system, który oddziaływa na wolę człowieka i zniewala go, czyni z niego zdalnie sterowanego biorobota.

Każdy, kto przyjmie taki chip, utraci swoją wolność, życie wieczne i zostanie niewolnikiem diabła. I jeżeliby w końcu ktoś chciał się wyrwać z tego systemu, to już nie zdoła tego uczynić.

Chrześcijanin powinien odrzucić implantację chipu z liczbą 666, nawet za cenę męczeńskiej śmierci.

Na zakończenie swojego przemówienia, Bergoglio jako szef Watykanu powiedział wszystkim obecnym o swoim „radosnym” planie, a mianowicie o obowiązkowym przeprowadzeniu implantacji chipu RFID (który implantowany jest na rękę lub na czoło) dla wszystkich mieszkańców Watykanu.

Na coś takiego jeszcze nie pozwolił sobie ani jeden prezydent na świecie, nawet Obama. Dlatego jeszcze nikt nie jest tak radykalnym antychrystem jak Bergoglio. Pomimo całego pobożnego wizerunku, jaki światowe media wykreowały fałszywemu „papieżowi” Franciszkowi, to owoce jego działalności są oczywiste i wyraźne. Od kiedy został on rzekomym zwierzchnikiem Kościoła, to nie okazywał i nie okazuje żalu ani skruchy za zbrodnie homoseksualizmu i pedofilii (...)

Wręcz przeciwnie. On to pochwalił i zaaprobował (wywiad Bergoglio w samolocie). A teraz „znamię Bestii” nazywa bożym błogosławieństwem i wzywa wszystkich katolików do przyjęcia implantu, co jest prostą drogą do piekła.

Kierunek, w którym Bergoglio prowadzi Kościół, nie jest Chrystusowy, ale otwarcie anty-Chrystusowy. Fałszywy „papież” Franciszek jest jednym ze zwiastunów i apostołów Antychrysta! Jego celem jest oszukanie i zwiedzenie jak największej ilości ludzi i poprowadzenie ich do zguby wiecznej.

Bergoglio ściągnął na siebie przekleństwo Boże: „Ale choćbyśmy my, albo anioł z nieba głosił wam ponad to, cośmy wam głosili, niech będzie przeklęty” (List Św. Pawła do Galatów 1:8-9).

Tym listem Bizantyjski Patriarchat Katolicki w imieniu Boga Trójjedynego przestrzega w sumieniu każdego katolika i każdego chrześcijanina: „Jeśliby się kto kłaniał bestii i obrazowi jej i przyjąłby znamię na swe czoło, albo na rękę swoją i on pić będzie z wina gniewu Bożego, które zmieszane jest ze szczerym winem w kubku gniewu jego i będzie męczony ogniem i siarką wobec aniołów i świętych i wobec Baranka”(Księga Apokalipsy Św. Jana Apostoła 14:9-11). Kto usłucha apostaty i heretyka Bergoglio i zaimplantuje sobie chip RFID, ten NA WIEKI będzie płonął w piekle!

Szokujące oświadczenia, które brzmią z odszczepieńczego Watykanu, coraz bardziej obnażają fakt, że Watykan i współczesna odszczepieńcza hierarchia modernistyczna zaparli się Boga. Niechaj każdy biskup i kapłan zaprzestanie wspominania w Liturgii imienia apostaty Bergoglio. Jeżeli tego nie uczyni, to ujawni swoją łączność duchową z nim. Jeżeli przestanie wspominać (jego imię) i za to zostanie wydalony z odszczepieńczej struktury, to niech z niewielką grupą wiernych uchodzi do podziemia. To jest odpowiedź na pytanie: co dzisiaj robić?

Jeżeli jednak kapłan wspomina „papieża”-odszczepieńca, to wierni w swoim sumieniu są zobowiązani do przerwania wszelkich kontaktów z takim kapłanem. Święte Liturgie i Sakramenty Święte, których udziela taki kapłan, są nieważne! Taki kapłan znajduje się pod zwierzchnictwem ducha apostazji fałszywego „papieża” i prowadzi dusze nie do Nieba, ale do piekła!

+ Eliasz – patriarcha Bizantyjskiego Patriarchatu Katolickiego
+ Tymoteusz ChSWr – biskup-sekretarz
+ Metody ChSWr – biskup-sekretarz

Kopie przekazane dla:
– Watykański Sekretariat Stanu
– biskupi Cerkwi Prawosławnych Ukrainy, Rosji, Białorusi
– media

Za: http://vkpatriarhat.org.ua/?p=21559
Data publikacji: 30.09.2014
Przekład: RX