STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ o. MAKSYMILIANA MARII KOLBE oraz o. WENANTEGO KATARZYŃCA

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 24 marca 2016

Obrzędy Triduum Sacrum i Wielkiejnocy

    W krakowskim Oratorium Matki Bożej Królowej Polski obrzędy Triduum Sacrum odbędą się w następujących godzinach:

Wielki Czwartek
18:30 Msza Wieczerzy Pańskiej, po której przeniesienie do Ciemnicy

Wielki Piątek
16:00 Droga Krzyżowa
17:00 Msza Darów Uprzednio Uświęconych


Wielka Sobota
9:00-12:00 Adoracja przy Grobie
17:00 Wigilia Wielkanocna

Wielkanoc
7:00 Rezurekcja i Msza święta
10:00 Msza święta

Poniedziałek wielkanocny
10:00 Msza święta

Dla tych natomiast, którzy nie są w stanie śpiewać, czy choćby słuchać, ceremonii kościelnych w te najważniejsze trzy dni roku liturgicznego osobiście, można to uczynić zdalnie, oglądając i słuchając obrzędów Triduum Sacrum z parafii św. Gertrudy w Ohio (Stany Zjednoczone).
Obrzędy, rzecz jasna, odprawiane są zgodnie z tradycyjnymi rubrykami uświęconymi wiekami, czyli sprzed roku 1955. Są ponadto odprawiane o swych porach sprzed zmian w latach pięćdziesiątych, czyli główne obrzędy rano (natomiast Ciemna Jutrznia w środę, czwartek i piątek – wieczorem).

Na stronie parafii św. Gertrudy znajduje się harmonogram, a tutaj transmisja na żywo. Należy pamiętać o kilkugodzinnej różnicy czasowej. Normalnie między Polską a tą częścią Stanów Zjednoczonych jest to sześć godzin, ale w tej chwili, ponieważ w USA panuje już „czas letni”, a u nas jeszcze nie (do nocy z soboty na niedzielę), ta różnica wynosi pięć godzin. Od Niedzieli zaś Wielkanocnej już z powrotem sześć godzin.

Pelagiusz z Asturii