STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ o. MAKSYMILIANA MARII KOLBE oraz o. WENANTEGO KATARZYŃCA

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 21 marca 2016

Komunikat Bractwa Modlitewnego Czcicieli Najświętszych Serc Jezusa i Maryi

   W dniu 7 marca Anno Domini 2016 w święto św. Tomasza z Akwinu decyzją Duszpasterza Bractwa Modlitewnego Czcicieli św. Michała Archanioła, Wielebnego x. Rafała Trytka, Bractwo przyjmuje nazwę Bractwa Modlitewnego Czcicieli Najświętszych Serc Jezusa i Maryi.  

W ten sposób pragniemy godnie i pobożnie uczcić:

1. 1050. rocznicę Chrztu Polski 14 kwietnia 966 roku.

2. 360. rocznicę Ślubów Lwowskich króla Jana Kazimierza w Katedrze Lwowskiej 1 kwietnia 1656 roku.
 

3. 95. rocznicę Intronizacji Serca Jezusowego przez Prymasa kardynała Edmunda Dalbora w Krakowie na Małym Rynku 3 czerwca 1921 roku.

4. 70. rocznicę poświęcenia Narodu Polskiego Niepokalanemu Sercu Maryi przez Prymasa Polski, kardynała Augusta Hlonda na Jasnej Górze 8 września 1946 roku.

5. 65. rocznicę Intronizacji Serca Jezusowego przez Prymasa abp. Stefana Wyszyńskiego 28  października 1951 roku.

AD MAIOREM DEI GLORIAM!

Za: http://bractwomodlitewne.blogspot.com/2016/03/komunikat-bractwa-modlitewnego.html