STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ

Cytaty:

"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 14 marca 2013

Sytuacja w FSSPX - dalszy los trzech kapłanów poddanych sankcjom

  Gdy tymczasem kolejny modernista obejmuje władzę w Rzymie, w naszym drogim Bractwie Kapłańskim Św. Piusa X (z ostatnim zwrotem Redakcja "Katolika" się nie utożsamia, potępiając obecne władze FSSPX za "flirt" z modernistami) mamy niestety (i w tym niestety, na szczęście) kolejne oznaki jedności, jak się nam mówi, osiągniętej przez Kapitułę Generalną z lipca 2013 roku. W tym roku, poza wyrzuceniem mnicha z benedyktyńskiego klasztoru (o. Rafał, 24 lutego), kolejnego kapłana z FSSPX (x. Trincado Cvjetkovic, 6 marca), praktycznym odcięciem się od Menzingen kolejnego klasztoru (karmelitanki w Niemczech, wcześniej benedyktyni w Brazylii), mamy trzech kapłanów karanych za „wywrotowe metody” w przedstawianiu faktycznych podstaw upragnionego przez Menzingen porozumienia z modernistycznym Rzymem. Oto najnowsze wieści:

Komunikat La Sapinière: Los trzech kapłanów poddanych sankcjom
La Sapinière dziękuje wszystkim wiernym i szczególnie kapłanom, którzy okazali wsparcie, wyrazy otuchy, a nawet pomoc materialną trzem kapłanom poddanym sankcjom, do tego stopnia, że La Sapinière właśnie została wzmocniona przez jednego kapłana a list 37 stał się od tamtej pory listem 41.
Dwóch spośród kapłanów poddanym sankcjom, ksiądz Pinaud rezydujący w Jaidhof (Austria) i ksiądz Salenave rezydujący w Albano (Włochy) dokonali wyboru stawiając czoło procesowi w celu pociągnięcia przełożonych do odpowiedzialności. Trzeci, ksiądz Rioult, dokonał wyboru odrzucenia procesu w celu pociągnięcia przełożonych do odpowiedzialności.
W obu przypadkach, słynne zdanie abp Lefebvre’a znajduje swoje zastosowanie: „to ja, oskarżony, który powinienem was sądzić”.
W obu przypadkach droga wybrana będzie drogą bolesną i krzyżującą.
Polecają się waszym modlitwom, aby prawda mogła rozjaśnieć.
Wszystko przemija, tylko Bóg pozostaje, tylko Bóg wystarcza.
La Sapinière
(z języka francuskiego za La Sapinière, tłumaczył Pelagius Asturiensis)

Za:  http://pelagiusasturiensis.wordpress.com