STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ

Cytaty:

"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

sobota, 16 marca 2013

Oświadczenie Loży B'nai B'rith w sprawie Franciszka

"Cieszymy się na dalszą przyjaźń między katolikami i Żydami.
Międzynarodowa B'nai B'rith   zadowolona jest z wyboru Franciszka I, papieża, który został wybrany w Watykanie 13 marca przez 115 kardynałów katolickich uprawnionych do głosowania. Nowy papież, były argentyński kardynał Jorge Mario Bergoglio jest pierwszym latynoamerykańskim papieżem [od tł.: z rodziców Włochów] Poprowadzi on  Kościół katolicki z 1,2 miliardem wyznawców. W listopadzie, gdy kardynał Bergoglio był honorowym mówcą podczas  upamiętnienia  Nocy Kryształowej  B'nai B'rith w Buenos Aires, gdzie brał udział w zapalaniu  menory. "Cieszymy się z papieża Franciszka I-go w jego nowej roli jako przywódcy Kościoła katolickiego" (Prezydent B'rith International, Allan J. Jacobs).  "Relacje katolicko-żydowskie pozostawały  celem papieża Benedykta XVI i z niecierpliwością oczekujemy na kontynuację dialogu międzyreligijnego opartych na solidnym fundamencie, który już istnieje."
Papież Benedykt ustąpił ostatniego miesiąca. Papież Franciszek I został 266-ym papieżem. "Historyczny postęp w stosunkach między katolikami i Żydami dodawał nam odwagi", powiedział wiceprezes B'nai B'rith - Daniel S. Mariaschin. "Dialog międzyreligijny, podkreślając wzajemny szacunek i tolerancję, staje się coraz ważniejszy w dzisiejszym świecie".

Przywódcy B'nai B'rith  spotkali się z papieżem Benedyktem XVI, podobnie jak z jego poprzednikami, przy kilku okazjach i mają nadzieję na ułożenie podobnych stosunków z papieżem Franciszkiem I-ym.

Opis loży  B'nai B'rith: poniedziałek, 12 listopada 2012, Katedra Buenos Aire gościła setki ludzi, którzy uczestniczyli w obchodach Nocy Kryształowej zorganizowanej przez  argentyńską B'nai B'rith. Kardynał Jorge Bergoglio, teraz papież Franciszek I-szy prowadził imprezę i jest tu sfotografowany w momencie n  zapalania menory  z Rabinem Alejandro Avruj.

 Komentarz Avec l'Immaculée :
Jesteśmy przekonani, że stosunki Franciszka I i loży B'nai B'rith będą jak  najbardziej serdeczne i będzie się rozwijał dialog międzyreligijny...
Zaślepienie tych, którzy kują swoje własne nieszczęście jest niewarygodne.
Za:  http://zniepokalana.blogspot.fr