STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

niedziela, 12 kwietnia 2020

Życzenia wielkanocne dla Polaków - x. Rafał Trytek


Obraz może zawierać: 3 osoby 
  Z okazji jakże radosnych Świąt Zmartwychwstania Pańskiego składam moim katolickim Rodakom życzenia jak najrychlejszego tryumfu Chrystusa Króla nad wszelkimi siłami religijnymi i politycznymi, które są Mu wrogie – tak by Najświętsze Serce Pana Jezusa królowało w każdej dziedzinie życia narodowego, a Maryja Niepokalana była przez wszystkich Polaków uznawana w rzeczywistości i prawdziwie za Królową i Hetmankę.

Prośmy Króla Wieków, by Jego Mistyczne Ciało – Kościół rzymskokatolicki – zostało wywyższone, jak to tylko jest możliwe, by światło Jego nauczania oświeciło wszystkie narody i języki, co pozwoli wszystkim narodom zjednoczyć się wokół Tronu swego Zbawcy i Władcy. Niech święci Patroni Najjaśniejszej Rzeczypospolitej orędują za nami u Tronu Łaski, tak by naród cały zaczął gorliwie czcić i naśladować swego Zbawiciela!

Niech żyją Chrystus Król i Najświętsza Maria Panna Królowa Polski!

Z kapłańskim błogosławieństwem
x. Rafał Trytek ICR


Za:  http://sedevacante.pl/teksty.php?li=94