STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ

Cytaty:

"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 14 kwietnia 2016

Z okazji 1050. rocznicy chrztu Polski - 14 kwietnia A.D. 966

Jan Matejko, Chrzest Polski
    
   10 kwietnia 2016 roku x. Rafał Trytek wygłosił kazania, których wysłuchali wierni podczas Mszy Świętych w Krakowie i Wrocławiu. W Niedzielę Dobrego Pasterza katolicy, słuchający czytania z Ewangelii Św. Jana, otrzymują jednoznaczną wskazówkę – prawdziwy Kościół jest tam, gdzie nasz Pan Jezus Chrystus, który za swoją owczarnię umarł na Krzyżu i nabył ją Przenajdroższą Krwią. Kierowany przez Chrystusa Kościół będzie istniał aż do końca świata, a nieustannie będą go wyróżniać: katolicka dyscyplina, katolickie sakramenty i kult prawdziwych świętych. Ten Kościół 1050 lat temu pojawił się na ziemiach znajdujących się pod panowaniem xięcia Mieszka I. Przyjmując chrzest święty, władca uznał, że nad jego ziemiami Jezus Chrystus jest Królem. Osiem wieków później konsekwencją zawierzenia naszej Ojczyzny Miłosierdziu Dobrego Pasterza była decyzja papieża Klemensa XIII, który obdarzył Polskę – jako pierwszą z państw katolickich – przywilejem obchodzenia święta Najświętszego Serca Jezusowego.


Poświęcenie Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu (10 kwietnia AD 2016) — fot. Adrian Nikiel
Poświęcenie Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu
po Mszy Świętej w Oratorium Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty we Wrocławiu
(10 kwietnia AD 2016)
 
zdjęcie: Adrian Nikiel

 W kwietniu 2016 roku Kościół obchodzi rocznicę chrztu Polski, pamiętając również o innych zobowiązaniach, które jako śluby i akty poświęceń złożone zostały naszemu Panu Jezusowi Chrystusowi i Najświętszej Maryi Pannie przez polskie władze świeckie i kościelne. Dlatego też w imieniu narodu w krakowskim Oratorium Najświętszej Maryi Panny Królowej Polski i wrocławskim Oratorium Świętego Jana Apostoła i Ewangelisty po Mszach Świętych odbyło się odnowienie Poświęcenia Polski Najświętszemu Sercu Jezusowemu.

Za: http://www.legitymizm.org/multimedia-trytek-10-kwietnia-2016