STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 21 maja 2021

x. Rafał Trytek ICR: Opatrzność Boża i śmierć

 Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

NBPJCH!

           W moim obituarium o śp. Pani Omlor zapomniałem dodać jeden bardzo istotny szczegół. Pani Maria Wiktoria zmarła po zaopatrzeniu sakramentami świętymi przez ks. Bernarda Legga CMRI. Wcześniej ks. Legg przez ponad rok nie mógł przybyć do Australii ze względu na panującą obecnie pandemię kłamstwa. I o to, nagle pojawiła się możliwość podróży, w sam raz by zaopatrzyć umierającą na raka sakramentami. Podobnie było w lutym w przypadku umierającego Pana Karlsena. To znamienne, że obydwoje doznali tej wielkiej łaski. Oboje byli tercjarzami franciszkańskimi zasłużonymi dla Ruchu Tradycji katolickiej. Skłania nas to do refleksji nad cudownym działaniem Opatrzności Bożej. Dla Boga naprawdę nie ma nic niemożliwego. Powinniśmy mu całkowicie zaufać i porzucić wszelkie czysto doczesne środki do osiągnięcia celu. Przypomina się w tym miejscu również postać świętego księdza Jana Marii Vianney- z woli św. papieża Piusa X Patrona proboszczów, który wedle ludzkich rachub "nie mógł" zostać kapłanem. Urodził się tuż przed rewolucją we Francji, nie miał możliwości odbycia studiów, chociaż Jego proboszcz pomagał mu w zdobywaniu wykształcenia jak tylko potrafił, a w końcu musiał znosić przeciwności związane z lojalnością wobec arcybiskupa Lyonu pochodzącego z rodu Bonapartych, po upadku Jego kuzyna- cesarza Francuzów Napoleona I.

W tym miejscu dodam osobiste wspomnienie o śmierci moich Babć. Pierwsza- Maria Trytkowa ze Słowików, zmarła w święto Narodzenia N.M.P. 2014 roku. Zawsze będę pamiętał jak śpiewała swoim pięknym głosem Godzinki do Niepokalanego Poczęcia N.M.P. Druga- Janina Bocheńska z Germugów, zmarła 12.XII.2017 roku, w święto N.M.P. z Guadalupe, w oktawie Niepokalanego Poczęcia Bogarodzicy. Nie rozstawała się z różańcem.

Jak widać czciciele Matki Bożej mają lepszą śmierć.

21.5.2021

ks. Rafał Trytek ICR

Za: http://sedevacante.pl/teksty.php?li=153