STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 12 maja 2021

ks. Rafał Trytek ICR: Biskup Korab i planeta szatana

Znalezione obrazy dla zapytania Ks.Rafał Trytek kazanie na II Niedzielę Wielkiego Postu 

NBPJCH!

            W niedzielę "Laetare" (14 marca) tego roku pożegnał się ze światem wielki szkodnik sprawy katolickiej biskup Emanuel Korab. Stara łacińska maksyma mówi, że "o zmarłym mówi się dobrze albo wcale", ale nie tyczy się to osób publicznych, których działalność trwa niejako jeszcze po śmierci. Korab to osoba zarejestrowana przez tajne służby komunistycznej Czechosłowacji jako współpracownik. Sąd lustracyjny w Czechach uniewinnił jednak Koraba od tego zarzutu. Jego teczka miała być pusta. Po upadku komunizmu w Czechosłowacji Emanuel Korab zaistniał jako osoba duchowna, przyjmując nawet sakrę biskupią (okoliczności tej sprawy są niejasne). Miał też brać udział w kabaretowym "konklawe" w Asyżu w 1994 roku, na którym "wybrano" na papieża Wiktora von Pentza, który przybrał sobie sceniczny pseudonim "Linus II". Korab do końca życia nosił czerwoną kardynalską sutannę i takież "solideo". Jednak swoich wiernych nie nakłaniał do uznania von Pentza, byli oni bowiem w większości zwiedzonymi sedewakantystami. 

Oprócz osobliwego stroju duchownego miał Korab także bardzo osobliwe poglądy na teologię. Uważał między innymi, że istnieje osobna planeta Maryi, na której u ludzi nie występują wszystkie skutki grzechu
pierworodnego i ludzie na niej zachowali część rajskich darów znanych jako "praetenaturalne". Na planecie Maryi miał przetrwać Raj, a mieszkać tam mieli m.in. Eliasz i Henoch. Obok planety Maryi- w wierzeniach
Emanuela Koraba- miała istnieć również planeta szatana, na której ludzie mieli być niejako już za życia potępieni, tzn. nie mieli szans się nawrócić! Oznacza to przecież negację katolickiej Wiary w sąd osobisty
po śmierci, na którym Chrystus- i tylko On!- osądza z grzechów zmarłego!

Te i inne herezje Emanuela Koraba spowodowały, że na wieść o śmierci tego heretyka katolicy poczuli wielką ulgę i radość. Laetare!

11 maja A.D. 2021, w oktawie św. Stanisława BM, Głównego Patrona Polski

ks. Rafał Trytek ICR

OD REDAKCJI: Redakcji "Katolika" nie były znane wymienione przez x. Rafała Trytka ICR zarzuty wobec x. Bp Emanuela Koraba. Zarzutem nie jest na pewno konklawizm ponieważ każdy katolik jest konklawistą i oczekuje na wybór papieża. Byleby nie było to konklawe "karykaturalne" i ośmieszające całą ideę.