STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

sobota, 16 stycznia 2016

W 30 dni po śmierci śp. Bp. Roberta McKenny

 
Zasłużony hołd Jego Ekscelencji biskupowi McKennie


Mons. Robert McKenna został wyświęcony na kapłana w Zakonie Kaznodziejskim (oo. Dominikanów) przez kardynała Amleto Cicognani (1883-1973), a sakrę biskupią otrzymał 22 sierpnia 1986 w Raveau, od swego współbrata w Zakonie oraz w "tezie z Cassiciacum" - Mgr. Guerarda des Lauriers OP, wielkiego francuskiego teologa dominikańskiego, danego Kościołowi przez Boga na czas wakatu Stolicy Apostolskiej.

Wielokrotnie przybywał z pomocą w celu sprawowania Sakramentów Świętych w Instytucie Mater Boni Consilii (Matki Boskiej Dobrej Rady, IMBC) we Włoszech, zmierzając się przy tym z długą i męczącą  podróżą do Europy.

Przyjechał do Verrua Savoia (siedziby IMBC we Włoszech) po raz pierwszy w 1991 roku (do święceń ks. Giugnia), a następnie w 1994 roku (do święceń ks. Cazalasa), w roku 1996 do Belgii (do święceń kapłańskich ks. Stuyver'a) i wreszcie w 2002 roku, żeby udzielić sakry biskupiej Mons. Geertowi Stuyverowi, w celu zapewnienia ciągłości katolickiego kapłaństwa.

Instytut pamięta i odnosi się z wielką miłością do Jego dobroci, miłości i wierności do dobrej nauki. Z pewnością nie zabraknie dla Niego miejsca w naszych modlitwach, polecamy też Jego piękną duszę modlitwom naszych wiernych i przyjaciół.

Przyjm Panie, ofiarę, którą Ci składamy za duszę sługi Twego Roberta Fidelisa, biskupa, któremu dałeś na tym świecie godność biskupią, raczże w Królestwie niebieskim przyłączyć go do grona Świętych swoich (Mszał Rzymski, z Mszy Requiem za zmarłego biskupa).

Requiescat in pace.

Jeśli nie żyjemy na tyle, aby zobaczyć zwycięstwo, nie zobaczymy też pokonania (Homilia bp. McKenny z okazji święceń ks. Ugolino Giugniego, 12 stycznia 1991 roku).


Źródło: Instytut Matki Bożej Dobrej Rady [IMBC]

Za: http://tenetetraditiones.blogspot.com/2016/01/w-30-dni-po-smierci-sp-bp-roberta.html