STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ

Cytaty:

"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 20 stycznia 2016

Antypapież Franciszek odwiedza żydowską synagogę


BERGOGLIO W SYNAGODZE 1 
   Odszczepieniec antypapież Franciszek spędził niedzielę ze swoimi niewierzącymi kumplami w rzymskiej synagodze. Odszczepieniec powiedział także żydom, że: „…jesteście naszymi braćmi i siostrami w wierze. My wszyscy należymy do jednej rodziny, rodziny Boga, który nam towarzyszy i chroni nas, Jego lud” (Vatican Radio).

Oświadczenie Bergoglio jest oczywiście rażącą herezją. Jest ono przeciwne temu, czego naucza Nowy Testament i Kościół Katolicki. Poprzez odrzucenie Jezusa Chrystusa, Syna Bożego i Jego Kościoła, żydzi nie mają Ojca. Są oni poza rodziną Boga i na drodze do zatracenia. „Każdy, który zaprzecza Syna, nie ma ani Ojca” (1 List Św. Jana Apostoła 2:23).

Oświadczenie Bergoglio zaprzecza nauczaniu Kościoła Katolickiego i konieczności uznania Jezusa Chrystusa, konieczności chrztu i Wiary Katolickiej, ażeby być częścią rodziny Boga i żeby być zbawionym. Podróż Bergoglio do synagogi jest jeszcze jednym publicznym grzechem śmiertelnym i aktem apostazji.

SUPLEMENT

„Kościół” Frankensteina – Wszyscy są mile widziani w nowej religii Franciszka (https://www.youtube.com/watch?v=e9pJvmW5dmg).

Za: http://www.mostholyfamilymonastery.com/news/francis-roman-synagogue-nostra-aetate/#.Vp3tOJrhBkg

Data publikacji: 17.01.2016

Opracowanie: Gregorius

Za: http://wolna-polska.pl/wiadomosci/wrog-chrystusa-bergoglio-w-synagodze-szatana-2016-01