STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 19 września 2014

Oświadczenie w sprawie tzw. listy mailingowej

Poniżej przedstawiamy treść listu jaki rozsyła do swoich członków 
tzw. Milicja Niepokalanej Tradycyjnej Obserwancji. Oświadczenie 
ukazało się po wysłaniu przez Bractwo Modlitewne Czcicieli 
Św. Michała Archanioła (Sekretariat MI) na adresy mailingowe 
(zaznaczamy, że z listy mailingowej MI Tradycyjnej Obserwancji
podlegającej FSSPX)nowego numeru pisma "Katolik - Głos Katolickiej 
Tradycji".  

CZEŚĆ NIEPOKALANEJ!
Drodzy Rycerze, 
W związku z zamieszaniem spowodowanym emailem z adresu "bractwa modlitewnego" uprzejmie informujemy, że nie wyszedł on z adres sekretariatu MI, co widać wyraźnie. Nie jest to nasza lista mailingowa. Nie wiemy, w jaki sposób osoby weszły w posiadanie adresów emailowych tych osób. 
Jeśli ktoś poczuł się urażony, to przepraszamy jak najmocniej.
Państwa życzenia o wykreślenie adresów i naszej listy mailingowej będę realizowane w ciągu tygodnia, więc prosimy o nie denerwowanie się jeśli jeszcze będą jakieś emaile od nas przychodziły. Za wyrozumiałość Bóg zapłać.
Z NIEPOKALANĄ

Sekretariat MI
 
Od Redakcji: Sekretariat MI podlegający FSSPX w Warszawie bardzo mija się z prawdą gdy twierdzi, 
że nie jest to  lista mailingowa ich Rycerstwa Niepokalanej, gdyż to właśnie od nich uzyskaliśmy 
(pośrednio) adresy na które wysłaliśmy nasze pismo. Nie zostały one wykradzione ani 
uzyskane w inny niegodziwy sposób.