STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ

Cytaty:

"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

poniedziałek, 22 września 2014

Podziękowanie za modlitwę

CYTUJEMY: 

CZEŚĆ NIEPOKALANEJ!
Drodzy Rycerze,

Prosimy o modlitwę w nadesłanej intencji:
"Za osoby w naszym kraju, które uległy pokusie sedewakantyzmu, 
prosząc dla nich o łaskę pokory i porzucenia bej błędnej drogi".
 
Z NIEPOKALANĄ

Sekretariat MI
 
OD REDAKCJI:  Dziękujemy bardzo za troskę o nasze dusze, z pokorą przyjmujemy 
każdy rodzaj modlitwy, ale wierzymy głęboko, że teza sedeprywacjonizmu jest, oprócz 
czystego sedewakantyzmu, jedynym katolickim rozwiązaniem na obecny kryzys Kościoła.
Zapewniamy o modlitwie za tych, którzy zwodzą nieuświadomione dusze ułudą pojednania
z wrogami Kościoła Świętego (czyli modernistami) pod pozorem Tradycji Katolickiej.

LAUS DEO VIRGINIQUE MATRI
 
Sekretariat Militia Immaculatae