STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 23 grudnia 2020

Wspomnienie Bp. McKenna'y i ojca Pietro Locati

 


Bp. Robert F. McKenna, O.P.

8/07/1927 – 16/12/2015

Spoczywaj w pokoju 


    W 2015 roku 16 grudnia, zmarł w Stanach Zjednoczonych, Bp Robert F. McKenna, zakonnik dominikański i biskup katolicki, chciałbym dziś o nim wspomnieć, w rocznicę Jego odejścia do wieczności. 

 Bp. McKenna przyjął święcenia kapłańskie w zakonie Dominikańskim z rąk Kardynała Amleto Cicognani'ego (1883-1973), a w roku 1986, 22 sierpnia, otrzymał Sakrę Biskupią z rąk Mons. Guérard des Lauriers o.p. ponieważ podzielał “Tesi di Cassiciacum” wielkiego francuskiego teologa dominikańskiego na temat wakatu na Stolicy Apostolskiej. Przyjaciel Instytutu Mater Boni Consilii, kilkakrotnie przychodził nam z pomocą, aby udzielić sakramentów, mimo długiej podróży do Europy; po raz pierwszy przyjechał do Verrua w 1991 roku (wyświęcając Ojca Giugni), w roku 1994 (Wyświęcając don Cazalas), w roku 1996 w Belgii (Wyświęcając Ojca Stuyvera) wreszcie w 2002 r. wyświęcił na biskupa Geerta Stuyvera, aby zapewnić ciągłość kapłaństwa katolickiego.

 Instytut wspomina go z wielką miłością za jego dobroć, miłość i wierność dobrej nauce. Z pewnością nie pozostanie on bez naszych modlitw i polecamy jego wspaniałą duszę modlitwom naszych wiernych i przyjaciół. Pamiętam go ze szczególną wdzięcznością, jako biskupa, gdy wyświęcił mnie na kapłana 12 stycznia 1991 roku.

don Ugolino Giugni

Requiescat in pace

Módlcie się za jego duszęOjciec Pietro Locati

1919-2009


 Ojciec Pietro Locati, kapłan misjonarz z PIME, zmarł w Lecco w wieku 90 lat, 16 grudnia 2009 roku. Był misjonarzem w Brazylii w lasach amazońskich. Zawsze pozostał wierny Mszy św. Piusa V, którą odprawiał tak długo, jak długo pozwalało mu na to zdrowie. Przez wiele lat mieszkał w domu spokojnej starości dla księży swojego zakonu, PIME (Papieski Instytut ds. Misji Zagranicznych) w Lecco. W 2005 roku przybył na święcenia kapłańskie do Verrui, będąc bardzo szczęśliwy; „dzień w raju” - to był jego komentarz z tej okazji. Don Giugni odwiedzał go regularnie i podczas jego ostatniej wizyty w listopadzie udzielił mu sakramentów. Odwiedzając Go, zawsze był poruszony jego oddaniem i życzliwością, często sprawdzonymi dobrymi i świetnymi radami, których On umiał udzielać z prostotą i dobrym sercem, zawsze zbliżając cię do Boga.

Tekst z: http://www.oratoriosantambrogiombc.it/2020/12/16/1957/

Tłumaczył: Kacper Dobrzyński, Korekta: Michał Mikłaszewski 

Za:    http://tenetetraditiones.blogspot.com/2020/12/wspomnienie-bp-mckennay-i-ojca-pietro.html#more