STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

środa, 19 czerwca 2019

JE x. Bp. Donald Sanborn: Novusordowcy nie zostali prawnie odcięci od Kościoła katolickiego


Obraz może zawierać: co najmniej jedna osoba i w budynku      

      ,,Mówię tak, ponieważ nie uważają novusordowców za prawnych niekatolików. Gdy novusordowcy wracają do tradycyjnej wiary, wystarczy, że powiedzą kapłanowi, we wszystkich przypadkach, jakie znam, że chcą być członkami jego parafii (i.e. kaplicy czy oratorium). Nie dokonują żadnej abiuracji, ani publicznej, ani prywatnej, i żadnej ekskomuniki się nie znosi. Z drugiej strony, gdyby luteranin postąpił podobnie wobec tradycyjnego kapłana, kapłan słusznie wymagałby odeń dokonania publicznej abiuracji, przez co ekskomunika zostałaby zniesiona.

Ponadto, jeśli luteranie podeszliby do balasek, kapłan odmówiłby im Komunii świętej, nawet bez uprzedniego ostrzeżenia. Ale nie znam żadnego kapłana, który odmawia Komunii świętej, bez uprzedniego ostrzeżenia, novusordowcom, którzy przypadkowo trafią na Mszę tradycyjną za pierwszym razem. Skąd ta różnica? Stąd, że novusordowcy nie zostali prawnie odcięci od Kościoła katolickiego."

JE x. Bp. Donald Sanborn