STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 14 czerwca 2019

JE x. Bp Donald Sanborn:. List do wszystkich Biskupów


Obraz może zawierać: 1 osoba
       Podstawą Vaticanum II jest modernizm. Modernizm został potępiony jako synteza wszystkich herezji, ponieważ jest to mentalność zdolna do wywołania jakiejkolwiek herezji. Mentalność jest taka, że ​​Kościół musi zostać zmieniony, aby pasował do współczesnego świata. Z tego bezdennego dołu modernizmu rodzi się błąd relatywizmu prawdy, który jest najbardziej podstawową cechą współczesnego świata. Przychodzi do nas od osiemnastowiecznych filozofów i niszczy obiektywność prawdy. Dla współczesnego świata prawda jest tym, czym ją tworzysz. Prawda nie jest rządzona przez obiekt, który jest taki sam dla wszystkich, ale przez twoje doświadczenie tego obiektu. Więc to, co jest prawdą dla ciebie, może nie być prawdą dla kogoś innego. Ale obaj są w posiadaniu prawdy, ponieważ są wierni własnemu doświadczeniu. To brzmi szalenie i tak jest. Ta idea, choć obłąkana, jest tym, co działa w nowoczesnym społeczeństwie. To jest powód, dla którego mamy aborcję, małżeństwa osób tej samej płci, transseksualizm, „identyfikację” z określoną rasą lub płcią, która różni się od tej, z którą się urodziłeś. W dziedzinie religii prowadzi do ekumenizmu, zgodnie z którym nie ma ani jednej prawdziwej religii, ani jednego prawdziwego kościoła. Każda religia ma wartość i prawdę, ponieważ odpowiada doświadczeniom tych, którzy się do niej stosują. Naturalnym wnioskiem ekumenizmu jest wolność religii i wolność sumienia ...

5 CZERWCA 2019