STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ

Cytaty:

"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

czwartek, 9 maja 2013

WNIEBOWSTĄPIENIE PAŃSKIE

9 maja AD 2013 Kościół Święty Matka nasza obchodzi święto Wniebowstąpienia Pana naszego Jezusa Chrystusa
 
 
Tradycyjnie Święto to Kościół Rzymski obchodzi zawsze 40 dni po Wielkanocy, czyli w czwartek po V Niedzieli Wielkanocnej, a nie tak jak robią to moderniści - w Niedziele po Wniebowstąpieniu.
 
Niestety w okupowanym państwie w którym przyszło nam żyć, dzień ten nie jest dniem wolnym od pracy, dlatego katolicy mają utrodnione świętowanie tego wielkiego święta. Należy jednak pamiętać że jest to święto nakazane, i dlatego katolik powiniem powstrzywać się w tym dniu od niekoniecznej pracy, oraz w miarę możliwości uczestniczyć we Mszy św.
 
Za:  http://tenetetraditiones.blogspot.com