STRONA INTERNETOWA POWSTAŁA W CELU PROPAGOWANIA MATERIAŁÓW DOTYCZĄCYCH INTEGRALNEJ WIARY KATOLICKIEJ POD DUCHOWĄ OPIEKĄ św. Ignacego, św. Dominika oraz św. Franciszka

Cytaty na nasze czasy:

"Człowiek jest stworzony, aby Boga, Pana naszego, chwalił, czcił i Jemu służył, a przez to zbawił duszę swoją. Inne zaś rzeczy na obliczu ziemi są stworzone dla człowieka i aby mu pomagały do osiągnięcia celu, dla którego jest on stworzony"

Św. Ignacy Loyola


"Papa materialiter tantum, sed non formaliter" (Papież tylko materialnie, lecz nie formalnie)

J.E. ks. bp Guerard des Lauriers"Papież posiada asystencję Ducha Świętego przy ogłaszaniu dogmatów i zasad moralnych oraz ustalaniu norm liturgicznych oraz zasad karności duszpasterskiej. Dlatego, że jest nie do pomyślenia, aby Chrystus mógł głosić te błędy lub ustalać takie grzeszne normy dyscyplinarne, to tak samo jest także nie do pomyślenia, by asystencja, jaką przez Ducha Świętego otacza On Kościół mogła zezwolić na dokonywanie podobnych rzeczy. A zatem fakt, iż papieże Vaticanum II dopuścili się takich postępków jest pewnym znakiem, że nie posiadają oni autorytetu władzy Chrystusa. Nauki Vaticanum II, jak też mające w nim źródło reformy, są sprzeczne z Wiarą i zgubne dla naszego zbawienia wiecznego. A ponieważ Kościół jest zarówno wolny od błędu jak i nieomylny, to nie może dawać wiernym doktryn, praw, liturgii i dyscypliny sprzecznych z Wiarą i zgubnych dla naszego wiecznego zbawienia. A zatem musimy dojść do wniosku, że zarówno ten sobór jak i jego reformy nie pochodzą od Kościoła, tj. od Ducha Świętego, ale są wynikiem złowrogiej infiltracji, jaka dotknęła Kościół. Z powyższego wynika, że ci, którzy zwołali ten nieszczęsny sobór i promulgowali te złe reformy nie wprowadzili ich na mocy władzy Kościoła, za którą stoi autorytet władzy Chrystusa. Z tego słusznie wnioskujemy, że ich roszczenia do posiadania tej władzy są bezpodstawne, bez względu na wszelkie stwarzane pozory, a nawet pomimo pozornie ważnego wyboru na urząd papieski."

J.E. ks. bp Donald J. Sanborn

piątek, 16 października 2020

Gdy ojciec Tadeusz śpi… można powiedzieć piekną prawdę…

 Dlaczego bronię telewizji TRWAM i radio Maryja?

                Zdarzyło się coś niebywałego. Nawet cuda zdarzają się na antenie Telewizji Trwam. Oto 13 października 2020 roku w audycji dla młodzieży “Kalejdoskop wiary” zaprezentowano bardzo ortodoksyjny program dotyczący przyjmowania Komunii świętej.

Film pokazujący jedynie godne udzielanie Komunii świętej i jedynie godne przyjmowanie Komunii świętej – na język i w pozycji klęczącej, film bogato ilustrowany przykładami rozdawania Komunii świętej podczas Mszy świętej odprawianej w tzw. rycie trydenckim, komentował dr Wojciech Golonka, historyk i filozof.

Dr Golonka opisał i polecił również wspaniałą lekturę, opracowanie jednego z największych apologetów katolickich XX wieku, Michaela Daviesa pt “O Komunii na rękę i podobnych nadużyciach”.

“Należy pochwalić wszystkie te oddolne inicjatywy, czy też księży, którzy chcą przywrócić np. balaski w kościołach, po to aby umożliwić przystępowanie do Komunii świętej w ten tradycyjny sposób, na kolanach. Niestety często jest to oddolna inicjatywa, która nie zawsze znajduje zrozumienie czy to u duszpasterzy czy to u innych katolicków. Nie należy się zniechęcać, należy szukać dla siebie takich optymalnych możliwości aby móc przyjmować Pana Jezusa z największą godnością. … Jest możliwe przywrócenie balasek. Czasami są one nawet na tych strychach parafialnych gdzieś pochowane. Należy rozmawiać z księżmi.” – mówi dr Golonka.

Po wyświetleniu filmu-etiudy z udziałem dr. Golonka, miał miejsce w studio TVTrwam wywiad z autorami filmu, Damianem Krzalem i Julią Starzak. W wywiadzie z autorami filmu-etiudy, padają między innymi słowa:

“Jesteśmy przede wszystkim katolikami, rzymskimi katolikami i wyznajemy zasadę Extra eccelsiam nulla salus – Poza Kościołem nie ma zbawienia. I bardzo ubolewa fakt, że dzisiaj musimy pokazywać tą oczywistą oczywistość, że w tej małej Hostii konsekrowanej jest obecny Bóg w Trójcy Świętej Jedyny. Inspiracją żeby zrobić ten progam, ten materiał jest to, że dochodzi dzisiaj do profanacji. Do profanacji na naszej ziemii niestety ojczystej, w Polsce. I to jest bardzo smutne i przerażające. … Zatem, powstała taka etiuda, żeby przyjmować Chrystusa godnie, a w naszej kulturze przyjmowanie Chrystusa winno odbywać się tylko w postawie klęczącej. … A co dzisiaj widzimy? Jest procesja i ludzie klękają przed sobą, a nie przed Chrystusem. …

Trzeba sobie powiedzieć o przyczynie wprowadzenia Komunii świętej na rękę. Niestety, stało się to po Soborze Watykańskim II gdzie postępowe Episkopaty … Niemiec czy Holandii już wcześniej to wprowadziły. Ludzie antykultury, ideologie masońskie niestety przeniknęły Kościół katolicki. Kościół katolicki został zinfiltrowany przez ludzi antykultury, przez ideologię marksistowską. Przede wszystkim ich celem było odwrócenie kapłana od Tabernakulum do ludzi, aby kapłan nie był zwrócony w kierunku Chrystusa, nie mógł kontemplować i przeżywać Najświętszej Ofiary, ale żeby mógł się skupić na tłumie. To było zasadnicze. Usunąć wszystkie modlitwy do świętego Michała Archanioła. Pozbawić czci i kultu do Najświętszej Maryji Panny. Oraz, niestety to co dzisiaj widzimy, usunąć balustrady, balaski, aby ludzie nie mogli przyjmować Komunii świętej na kolana. Różnica jest zasadnicza, ponieważ przyjmując Komunię świętą na rękę często są zauważalne najdrobniejsze cząstki partykularne na rękęch, a wiemy że w tej najmniejszej cząstce partykularnej jest Cały Chrystus. I później co robimy z tymi dłońmi? No i idziemy i robimy różne czynności. A to jest Najświętszy z Najświętszych. I tylko winien kapłan, kapłan który ma ręce konsekrowane, tę Hostię dotykać swymi rękami. …”

Cały film do obejrzenia:

https://tv-trwam.pl/local-vods/vod.53149

Polecając film warto dodać, że dylemat Radia Maryja i TV Trwam polega teraz na pogodzeniu postawy całego przekazu Radia Maryja, zbudowanego na posoborowych dewiacjach, na pogodzeniu postawy jakże świętego Jana Pawła II, który jako typowy rewolucjonista i rebeliant, jeszcze jako biskup odprawiał tzw. msze kajakowe, wbrew przepisom kanonicznym, który ani razu w czasie swego urzędowania nie wspierał tradycyjnych katolików kierujących się odwieczną Nauką Kościoła, również w odniesieniu do przyjmowania Komunii świętej – na pogodzeniu tego wszystkiego z przekazem w rodzaju emitowanego materiału. Trudno będzie pogodzić, coraz trudniej będzie lawirować.

Młodzież, młode pokolenie budzi się i pragnie kierować się Prawdą, dostrzega obłudę i zakłamanie posoborowego Kościoła. I to stwarza nadzieję.

Oprac. www.bibula.com

Za:  https://www.bibula.com/?p=119361&fbclid=IwAR2TbFmrJdhUFCh1zndxX8sM8wKaQCNrH24EMLJiQ0qDvwly461r_2v7Pfs